Advanced

Vi ser gärna att du är service-minded! - Betydelsen av serviceorienterade egenskaper vid urvalet i rekryteringsprocesser

Skoglund, Therese; Stobin, Anniina and Wendel, Louise (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte är att analysera hur tjänsteverksamheter arbetar med rekrytering och urval av frontpersonal. Vi vill närmare ta reda på hur företag identifierar och attraherar kandidater med serviceorienterade egenskaper. Metod: För att svara på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats med kvalitativa djupintervjuer. Det empiriska materialet har därefter analyserats i förhållande till tidigare forskning. Slutsatser: Serviceorienterade egenskaper har stor betydelse inom tjänsteverksamheter och är därför en viktig del i rekryteringen. Däremot skiljer det sig mellan olika företags tillvägagångssätt för att identifiera och attrahera serviceorienterade egenskaper. Det personliga mötet har dock visat sig vara... (More)
Syfte: Vårt syfte är att analysera hur tjänsteverksamheter arbetar med rekrytering och urval av frontpersonal. Vi vill närmare ta reda på hur företag identifierar och attraherar kandidater med serviceorienterade egenskaper. Metod: För att svara på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats med kvalitativa djupintervjuer. Det empiriska materialet har därefter analyserats i förhållande till tidigare forskning. Slutsatser: Serviceorienterade egenskaper har stor betydelse inom tjänsteverksamheter och är därför en viktig del i rekryteringen. Däremot skiljer det sig mellan olika företags tillvägagångssätt för att identifiera och attrahera serviceorienterade egenskaper. Det personliga mötet har dock visat sig vara väldigt betydelsefullt och en av de viktigaste faktorerna då man ska identifiera serviceorienterade medarbetare. Ett företags värderingar är det som ofta beskriver deras syn på service och därför också en angivelse till vilka serviceorienterade egenskaper som företaget söker. Därför har värderingarna visat sig vara en viktig grundstomme för att såväl attrahera som att identifiera serviceorienterade medarbetare. Vi har även uppmärksammat att det råder skilda meningar kring diskussionen om ett subjektivt eller objektivt förhållningsätt. Forskningen menar att ett objektivt förhållningsätt ger upphov till en mer träffsäker bedömning, men det har visat sig att ett objektivt förhållningsätt inte alltid är tillämpningsbart i praktiken. Många intervjupersoner skulle kunna tänka sig att använda sig av auditions, assessment centers och testning i större utsträckning än de gör idag, om de upplevs som seriösa och lämpliga för den tilltänka arbetspositionen. Det finns mycket vetenskaplig forskning som företagen kan ta del av och tillämpa i sin rekrytering som vi tror skulle kunna hjälpa företagen att effektivisera sina rekryteringsprocesser. Det gäller att våga tro på metoderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skoglund, Therese; Stobin, Anniina and Wendel, Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rekrytering, urval, serviceorienterade egenskaper, frontpersonal, rekryteringsmetoder
language
Swedish
id
3226123
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2349&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:50:57
@misc{3226123,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte är att analysera hur tjänsteverksamheter arbetar med rekrytering och urval av frontpersonal. Vi vill närmare ta reda på hur företag identifierar och attraherar kandidater med serviceorienterade egenskaper. Metod: För att svara på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats med kvalitativa djupintervjuer. Det empiriska materialet har därefter analyserats i förhållande till tidigare forskning. Slutsatser: Serviceorienterade egenskaper har stor betydelse inom tjänsteverksamheter och är därför en viktig del i rekryteringen. Däremot skiljer det sig mellan olika företags tillvägagångssätt för att identifiera och attrahera serviceorienterade egenskaper. Det personliga mötet har dock visat sig vara väldigt betydelsefullt och en av de viktigaste faktorerna då man ska identifiera serviceorienterade medarbetare. Ett företags värderingar är det som ofta beskriver deras syn på service och därför också en angivelse till vilka serviceorienterade egenskaper som företaget söker. Därför har värderingarna visat sig vara en viktig grundstomme för att såväl attrahera som att identifiera serviceorienterade medarbetare. Vi har även uppmärksammat att det råder skilda meningar kring diskussionen om ett subjektivt eller objektivt förhållningsätt. Forskningen menar att ett objektivt förhållningsätt ger upphov till en mer träffsäker bedömning, men det har visat sig att ett objektivt förhållningsätt inte alltid är tillämpningsbart i praktiken. Många intervjupersoner skulle kunna tänka sig att använda sig av auditions, assessment centers och testning i större utsträckning än de gör idag, om de upplevs som seriösa och lämpliga för den tilltänka arbetspositionen. Det finns mycket vetenskaplig forskning som företagen kan ta del av och tillämpa i sin rekrytering som vi tror skulle kunna hjälpa företagen att effektivisera sina rekryteringsprocesser. Det gäller att våga tro på metoderna.},
 author    = {Skoglund, Therese and Stobin, Anniina and Wendel, Louise},
 keyword   = {rekrytering,urval,serviceorienterade egenskaper,frontpersonal,rekryteringsmetoder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vi ser gärna att du är service-minded! - Betydelsen av serviceorienterade egenskaper vid urvalet i rekryteringsprocesser},
 year     = {2012},
}