Advanced

Sociala mediers framväxt - framtidens marknadsföring för resebolagen

Palmaer, Viktoria; Redinge Rosengren, Jennifer and Valencuk, Marina (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Sociala mediers framväxt – framtidens marknadsföring för resebolagen
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012
Seminariedatum: 2012-08-27
Författare: Jennifer Redinge Rosengren, Victoria Palmaer, Marina Valencuk
Handledare: Torleif Bramryd och Josefine Östrup Backe
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknologin, Internet, marknadsföring, sociala medier, trovärdighet.
Problem: De senaste tio åren har sociala medier blivit mer och mer uppmärksammade, inte bara av konsumenter utan även av företag. Utvecklingen med sociala medier har skapat förutsättningar inom informations- och kommunikationsteknologin.... (More)
Titel: Sociala mediers framväxt – framtidens marknadsföring för resebolagen
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012
Seminariedatum: 2012-08-27
Författare: Jennifer Redinge Rosengren, Victoria Palmaer, Marina Valencuk
Handledare: Torleif Bramryd och Josefine Östrup Backe
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknologin, Internet, marknadsföring, sociala medier, trovärdighet.
Problem: De senaste tio åren har sociala medier blivit mer och mer uppmärksammade, inte bara av konsumenter utan även av företag. Utvecklingen med sociala medier har skapat förutsättningar inom informations- och kommunikationsteknologin. Detta har bidragit till att företags marknadsföringskanaler har utvecklats teknologiskt och blivit allt bredare. Det finns en hel del forskning kring ämnet idag men frågan kring hur företagen kan arbeta med sociala medier genom att engagera sina kunder behöver fortfarande stärkas.
Syfte: Uppsatsen ämnar till att studera, analysera och kartlägga marknadsföringsmöjligheterna med sociala medier i resebranschen. Detta har vi valt att studera empiriskt på Resia AB som är ett etablerat resebolag i Sverige.
Metod: Det första steget var att undersöka vilka problem som har uppstått i forskningen kring globaliseringens effekter på weekendresor. Efter att ha samlat in det empiriska materialet påträffades ett mer intressant perspektiv som gav uppsatsen ett annat fokus nämligen hur resebolagen kan arbeta med sociala medier. Därefter gjordes en ny litterär kartläggning vilket har presenterats i den teoretiska referensramen. En andra återkoppling till en av intervjupersonerna gjordes för att stärka trovärdigheten i uppsatsen.
Resultat: Traditionellt marknadsföringsarbete fyller fortfarande sin funktion för att nå ut till konsumenter på resemarknaden. I takt med att utvecklingen går framåt genom Internet och de sociala medierna växer dock denna marknadsföringsmöjlighet. Det är viktigt att få konsumenterna aktiva för att sprida informationen vidare. Att anordna
tävlingar och lägga upp inspirerande bilder på företagets Facebooksida är därför en del av den nya marknadsföringen som resebolagen använder sig av. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3226163,
 abstract   = {Titel: Sociala mediers framväxt – framtidens marknadsföring för resebolagen
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012
Seminariedatum: 2012-08-27
Författare: Jennifer Redinge Rosengren, Victoria Palmaer, Marina Valencuk
Handledare: Torleif Bramryd och Josefine Östrup Backe
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknologin, Internet, marknadsföring, sociala medier, trovärdighet.
Problem: De senaste tio åren har sociala medier blivit mer och mer uppmärksammade, inte bara av konsumenter utan även av företag. Utvecklingen med sociala medier har skapat förutsättningar inom informations- och kommunikationsteknologin. Detta har bidragit till att företags marknadsföringskanaler har utvecklats teknologiskt och blivit allt bredare. Det finns en hel del forskning kring ämnet idag men frågan kring hur företagen kan arbeta med sociala medier genom att engagera sina kunder behöver fortfarande stärkas.
Syfte: Uppsatsen ämnar till att studera, analysera och kartlägga marknadsföringsmöjligheterna med sociala medier i resebranschen. Detta har vi valt att studera empiriskt på Resia AB som är ett etablerat resebolag i Sverige.
Metod: Det första steget var att undersöka vilka problem som har uppstått i forskningen kring globaliseringens effekter på weekendresor. Efter att ha samlat in det empiriska materialet påträffades ett mer intressant perspektiv som gav uppsatsen ett annat fokus nämligen hur resebolagen kan arbeta med sociala medier. Därefter gjordes en ny litterär kartläggning vilket har presenterats i den teoretiska referensramen. En andra återkoppling till en av intervjupersonerna gjordes för att stärka trovärdigheten i uppsatsen.
Resultat: Traditionellt marknadsföringsarbete fyller fortfarande sin funktion för att nå ut till konsumenter på resemarknaden. I takt med att utvecklingen går framåt genom Internet och de sociala medierna växer dock denna marknadsföringsmöjlighet. Det är viktigt att få konsumenterna aktiva för att sprida informationen vidare. Att anordna
tävlingar och lägga upp inspirerande bilder på företagets Facebooksida är därför en del av den nya marknadsföringen som resebolagen använder sig av.},
 author    = {Palmaer, Viktoria and Redinge Rosengren, Jennifer and Valencuk, Marina},
 keyword   = {informations- och kommunikationsteknologin,internet,marknadsföring,sociala medier,trovärdighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala mediers framväxt - framtidens marknadsföring för resebolagen},
 year     = {2012},
}