Advanced

Det lilla företagets styrkor - En uppsats om konkurrensfördelar för SME mellanhänder i turismbranschen

Larsson Bergman, Emilia; Malmros, Evelina and Englund, Sofia (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Det lilla företagets styrkor - En uppsats om konkurrensfördelar för SME mellanhänder i turismbranschen Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen fo¨r Service Management
Kurs: SMKK01 Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT2012
Fo¨rfattare: Sofia Englund, Emilia Larsson Bergman och Evelina Malmros
Handledare: Malin Espersson och Elisabeth Högdahl
Nyckelord: SME, konkurrensfördelar, differentiering, kunskap, flexibilitet, innovativitet, nätverk. Problem: Konkurrens finns inom de flesta branscher och företag måste arbeta för att stå upp mot den. Denna kamp är svår för small and medium sized enterprises (SME) eftersom de ofta karaktäriseras av resursbrist. Dock är deras existens viktig eftersom SME utgör en... (More)
Titel: Det lilla företagets styrkor - En uppsats om konkurrensfördelar för SME mellanhänder i turismbranschen Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen fo¨r Service Management
Kurs: SMKK01 Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT2012
Fo¨rfattare: Sofia Englund, Emilia Larsson Bergman och Evelina Malmros
Handledare: Malin Espersson och Elisabeth Högdahl
Nyckelord: SME, konkurrensfördelar, differentiering, kunskap, flexibilitet, innovativitet, nätverk. Problem: Konkurrens finns inom de flesta branscher och företag måste arbeta för att stå upp mot den. Denna kamp är svår för small and medium sized enterprises (SME) eftersom de ofta karaktäriseras av resursbrist. Dock är deras existens viktig eftersom SME utgör en stor del av Sveriges ekonomi. Konkurrensfördelar är ett företags position mot andra företag och grundar sig i företagets resurser. Tidigare forskning kring SME och konkurrensfördelar är dock spretig vilket gör det svårt att få en klar bild av hur företagen faktiskt arbetar och konkurrerar. Området som rör SME mellanhänder i turismbranschen har inte blivit vidare undersökt och det finns därmed ett intresse att undersöka detta. Syftet med denna uppsats är därför att få en ökad förståelse för hur SME mellanhänder i Sveriges turismbransch använder sina medel för att bli starkare gentemot andra aktörer på marknaden.
Metod: Uppsatsen har en kvalitativ ansats. Arbetssättet har till stor del varit induktivt men med iterativa tendenser. Den teorietiska inläsningen skedde genom litteraturstudier och den empiriska insamlingen gjordes genom djupintervjuer och dokumentstudier. Sex SME mellanhänder i turismbranschen valdes ut för studien enligt kriterierna att de skulle vara en resebyrå eller researrangör som är verksamma inom Sveriges turismbransch. De skulle även gå under Europeiska kommissionens definition för SME.
Teori: Teorier och tidigare forskning om konkurrensfördelar, differentiering, kunskap, flexibilitet, innovativitet och nätverk tas upp i uppsatsen.
Resultat: Uppsatsen har funnit att de undersökta SME besitter likartade styrkor men att de används i olika stor utsträckning samt att de har olika stor betydelse för verksamheterna. Konkurrensfördelarna som behandlas i uppsatsen är differentiering, kunskap, innovativitet, flexibilitet och nätverk. Den styrkan som framhävts mest i vårt material, och som däremot inte tydliggjorts på samma sätt i tidigare forskning, är den kunskapen företagen besitter om exempelvis resmål och olika reseformer. Mer precist den erfarenhetsbaserade kunskapen. Uppsatsen har även påvisat att de olika styrkorna bör användas i kombination med varandra eftersom företagen då lättare kan stå starka i förhållande till andra aktörer på marknaden. Det har även framkommit att det inte finns ett ”rätt” sätt för SME att arbeta, att varje företag måste utgå från de resurser de ha och använda dem på lämpligt sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson Bergman, Emilia; Malmros, Evelina and Englund, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sme, konkurrensfördelar, differentiering, kunskap, flexibilitet, innovativitet, nätverk
language
Swedish
id
3226197
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2376&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:50:58
@misc{3226197,
 abstract   = {Titel: Det lilla företagets styrkor - En uppsats om konkurrensfördelar för SME mellanhänder i turismbranschen Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen fo¨r Service Management
Kurs: SMKK01 Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT2012
Fo¨rfattare: Sofia Englund, Emilia Larsson Bergman och Evelina Malmros
Handledare: Malin Espersson och Elisabeth Högdahl
Nyckelord: SME, konkurrensfördelar, differentiering, kunskap, flexibilitet, innovativitet, nätverk. Problem: Konkurrens finns inom de flesta branscher och företag måste arbeta för att stå upp mot den. Denna kamp är svår för small and medium sized enterprises (SME) eftersom de ofta karaktäriseras av resursbrist. Dock är deras existens viktig eftersom SME utgör en stor del av Sveriges ekonomi. Konkurrensfördelar är ett företags position mot andra företag och grundar sig i företagets resurser. Tidigare forskning kring SME och konkurrensfördelar är dock spretig vilket gör det svårt att få en klar bild av hur företagen faktiskt arbetar och konkurrerar. Området som rör SME mellanhänder i turismbranschen har inte blivit vidare undersökt och det finns därmed ett intresse att undersöka detta. Syftet med denna uppsats är därför att få en ökad förståelse för hur SME mellanhänder i Sveriges turismbransch använder sina medel för att bli starkare gentemot andra aktörer på marknaden.
Metod: Uppsatsen har en kvalitativ ansats. Arbetssättet har till stor del varit induktivt men med iterativa tendenser. Den teorietiska inläsningen skedde genom litteraturstudier och den empiriska insamlingen gjordes genom djupintervjuer och dokumentstudier. Sex SME mellanhänder i turismbranschen valdes ut för studien enligt kriterierna att de skulle vara en resebyrå eller researrangör som är verksamma inom Sveriges turismbransch. De skulle även gå under Europeiska kommissionens definition för SME.
Teori: Teorier och tidigare forskning om konkurrensfördelar, differentiering, kunskap, flexibilitet, innovativitet och nätverk tas upp i uppsatsen.
Resultat: Uppsatsen har funnit att de undersökta SME besitter likartade styrkor men att de används i olika stor utsträckning samt att de har olika stor betydelse för verksamheterna. Konkurrensfördelarna som behandlas i uppsatsen är differentiering, kunskap, innovativitet, flexibilitet och nätverk. Den styrkan som framhävts mest i vårt material, och som däremot inte tydliggjorts på samma sätt i tidigare forskning, är den kunskapen företagen besitter om exempelvis resmål och olika reseformer. Mer precist den erfarenhetsbaserade kunskapen. Uppsatsen har även påvisat att de olika styrkorna bör användas i kombination med varandra eftersom företagen då lättare kan stå starka i förhållande till andra aktörer på marknaden. Det har även framkommit att det inte finns ett ”rätt” sätt för SME att arbeta, att varje företag måste utgå från de resurser de ha och använda dem på lämpligt sätt.},
 author    = {Larsson Bergman, Emilia and Malmros, Evelina and Englund, Sofia},
 keyword   = {sme,konkurrensfördelar,differentiering,kunskap,flexibilitet,innovativitet,nätverk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det lilla företagets styrkor - En uppsats om konkurrensfördelar för SME mellanhänder i turismbranschen},
 year     = {2012},
}