Advanced

Märkeslojalitet i kosmetikbranschen

Lindsjö, Emma; Von Arnold Antoni, Hedvig and Hinsell, Catrin (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det har visat sig att kosmetikbranschen är en av de branscher som har flest märkeslojala kunder. Konsumenterna i kosmetikbranschen utvärderar produkterna efter mervärden som tillexempel huruvida produkterna är bra för huden, ekologiska eller har en tilltalande varumärkesidentitet. Kosmetikkunder byter inte ens varumärke när det är lågkonjunktur utan kunderna är ändå lojala till sitt varumärke även då det finns billigare alternativ, vilket är ovanligt i andra branscher. Därför är kosmetikföretag mer beroende av att skapa lojala kunder till sitt varumärke för att kunna överleva på marknaden. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur kosmetikföretag arbetar med att skapa märkeslojala kunder. Utifrån detta kom vi fram till... (More)
Det har visat sig att kosmetikbranschen är en av de branscher som har flest märkeslojala kunder. Konsumenterna i kosmetikbranschen utvärderar produkterna efter mervärden som tillexempel huruvida produkterna är bra för huden, ekologiska eller har en tilltalande varumärkesidentitet. Kosmetikkunder byter inte ens varumärke när det är lågkonjunktur utan kunderna är ändå lojala till sitt varumärke även då det finns billigare alternativ, vilket är ovanligt i andra branscher. Därför är kosmetikföretag mer beroende av att skapa lojala kunder till sitt varumärke för att kunna överleva på marknaden. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur kosmetikföretag arbetar med att skapa märkeslojala kunder. Utifrån detta kom vi fram till frågeställningarna: Vilka strategier kan ett nystartat företag inom branschen tillämpa för att etablera sig på kosmetikmarknaden? Hur kommer märkeslojalitet inom kosmetikbranschen till uttryck hos konsumenter och hur arbetar företag i branschen för att förstärka konsumenters märkeslojalitet? Utifrån våra frågeställningar kom vi bland annat fram till att det är av stor vikt att kosmetikföretagens varumärkesidentitet stämmer överens med hur företag väljer att kommunicera ut sitt budskap, framförallt för nyetablerade kosmetikföretag. Detta för att företag ska kunna skapa en pålitlig bild av sitt varumärke och därmed skapa sig en relation till kunderna och få dem märkeslojala. Nystartade företag bör tydligt lyfta fram sina specifika produktattribut för att skapa de associationer som de vill att konsumenterna ska ha kring deras varumärke. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3226227,
 abstract   = {Det har visat sig att kosmetikbranschen är en av de branscher som har flest märkeslojala kunder. Konsumenterna i kosmetikbranschen utvärderar produkterna efter mervärden som tillexempel huruvida produkterna är bra för huden, ekologiska eller har en tilltalande varumärkesidentitet. Kosmetikkunder byter inte ens varumärke när det är lågkonjunktur utan kunderna är ändå lojala till sitt varumärke även då det finns billigare alternativ, vilket är ovanligt i andra branscher. Därför är kosmetikföretag mer beroende av att skapa lojala kunder till sitt varumärke för att kunna överleva på marknaden. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur kosmetikföretag arbetar med att skapa märkeslojala kunder. Utifrån detta kom vi fram till frågeställningarna: Vilka strategier kan ett nystartat företag inom branschen tillämpa för att etablera sig på kosmetikmarknaden? Hur kommer märkeslojalitet inom kosmetikbranschen till uttryck hos konsumenter och hur arbetar företag i branschen för att förstärka konsumenters märkeslojalitet? Utifrån våra frågeställningar kom vi bland annat fram till att det är av stor vikt att kosmetikföretagens varumärkesidentitet stämmer överens med hur företag väljer att kommunicera ut sitt budskap, framförallt för nyetablerade kosmetikföretag. Detta för att företag ska kunna skapa en pålitlig bild av sitt varumärke och därmed skapa sig en relation till kunderna och få dem märkeslojala. Nystartade företag bör tydligt lyfta fram sina specifika produktattribut för att skapa de associationer som de vill att konsumenterna ska ha kring deras varumärke.},
 author    = {Lindsjö, Emma and Von Arnold Antoni, Hedvig and Hinsell, Catrin},
 keyword   = {märkeslojalitet,kosmetikbranschen,varumärkesidentitet,marknadskommunikation,kärnvärde,psykologiska faktorer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Märkeslojalitet i kosmetikbranschen},
 year     = {2012},
}