Advanced

Att surfa på den gröna vågen - Ett arbete om Corporate Social Responsibility, kundmedvetenhet och greenwashing inom turismbranschen

Stomberg, Sofie; Petersén, Jonna and Pettersson, Linda (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Idag implementerar allt fler företag olika typer av samhällsansvar, så kallat CSR-arbete, i sin verksamhet. Bredden i begreppet orsakar förvirring och problematik hos såväl företag som konsumenter. Detta i kombination med avsaknaden av en allmänt vedertagen definition och tydliga riktlinjer att följa i arbetet möjliggör för företag att ägna sig åt greenwashing.
Syfte: Syftet med arbetet är att skapa större förståelse för den problematik som kan uppstå genom avsaknaden av en allmänt vedertagen definition av CSR, med fokus på greenwashing. Vi ämnar undersöka potentiella turismkonsumenters kunskap och medvetenhet i relation till termen CSR, samt huruvida denna medvetenhet påverkar deras resande och därmed ställer krav på företagen.... (More)
Problem: Idag implementerar allt fler företag olika typer av samhällsansvar, så kallat CSR-arbete, i sin verksamhet. Bredden i begreppet orsakar förvirring och problematik hos såväl företag som konsumenter. Detta i kombination med avsaknaden av en allmänt vedertagen definition och tydliga riktlinjer att följa i arbetet möjliggör för företag att ägna sig åt greenwashing.
Syfte: Syftet med arbetet är att skapa större förståelse för den problematik som kan uppstå genom avsaknaden av en allmänt vedertagen definition av CSR, med fokus på greenwashing. Vi ämnar undersöka potentiella turismkonsumenters kunskap och medvetenhet i relation till termen CSR, samt huruvida denna medvetenhet påverkar deras resande och därmed ställer krav på företagen. Arbetet syftar även till att undersöka hur två olika turismföretag kan välja att arbeta med CSR, hur de förhåller sig till problematiken med greenwashing samt vilka problem och möjligheter de möter i sitt ansvarstagande arbete. Metod: Abduktivt arbetssätt, enkätundersökning och mailintervjuer. Resultat: Arbetet indikerar att turismkonsumenters medvetenhet är bristfällig vad gäller bland annat resandets påverkan, och problematiken med CSR, samtidigt som tilliten till företagen är hög. Dessa faktorer möjliggör greenwashing inom turismbranschen, men kan också ses som resultatet av problematiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3226240,
 abstract   = {Problem: Idag implementerar allt fler företag olika typer av samhällsansvar, så kallat CSR-arbete, i sin verksamhet. Bredden i begreppet orsakar förvirring och problematik hos såväl företag som konsumenter. Detta i kombination med avsaknaden av en allmänt vedertagen definition och tydliga riktlinjer att följa i arbetet möjliggör för företag att ägna sig åt greenwashing.
Syfte: Syftet med arbetet är att skapa större förståelse för den problematik som kan uppstå genom avsaknaden av en allmänt vedertagen definition av CSR, med fokus på greenwashing. Vi ämnar undersöka potentiella turismkonsumenters kunskap och medvetenhet i relation till termen CSR, samt huruvida denna medvetenhet påverkar deras resande och därmed ställer krav på företagen. Arbetet syftar även till att undersöka hur två olika turismföretag kan välja att arbeta med CSR, hur de förhåller sig till problematiken med greenwashing samt vilka problem och möjligheter de möter i sitt ansvarstagande arbete. Metod: Abduktivt arbetssätt, enkätundersökning och mailintervjuer. Resultat: Arbetet indikerar att turismkonsumenters medvetenhet är bristfällig vad gäller bland annat resandets påverkan, och problematiken med CSR, samtidigt som tilliten till företagen är hög. Dessa faktorer möjliggör greenwashing inom turismbranschen, men kan också ses som resultatet av problematiken.},
 author    = {Stomberg, Sofie and Petersén, Jonna and Pettersson, Linda},
 keyword   = {corporate social responsibility,greenwashing,turismbranschen,kundmedvetenhet,definitionsproblematik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att surfa på den gröna vågen - Ett arbete om Corporate Social Responsibility, kundmedvetenhet och greenwashing inom turismbranschen},
 year     = {2012},
}