Advanced

David mot Goliat - egna märkesvaror och mindre återförsäljares förhandlingspositioner gentemot dess leverantörer

Lundqvist, Joel; Karlsson, Markus and Blomkrantz, Rebecka (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT2012.
Författare: Rebecka Blomkrantz, Markus Karlsson och Joel Lundkvist.
Titel: David mot Goliat – Egna märkesvaror och mindre återförsäljares förhandlingspositioner gentemot dess leverantörer.
Handledare: Ola Thufvesson och Åsa Alftberg.
Syfte: Syftet är att ta reda på om mindre återförsäljare fått starkare förhandlingspositioner i förhållande till sina leverantörer med hjälp av egna märkesvaror.
Metod: Kvalitativa intervjuer med mindre återförsäljare.
Slutsatser: Mindre återförsäljare med egna märkesvaror har i viss utsträckning fått bättre förhandlingspositioner gentemot deras leverantörer utifrån tidigare forskning. Det är däremot ingen... (More)
Sammanfattning
Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT2012.
Författare: Rebecka Blomkrantz, Markus Karlsson och Joel Lundkvist.
Titel: David mot Goliat – Egna märkesvaror och mindre återförsäljares förhandlingspositioner gentemot dess leverantörer.
Handledare: Ola Thufvesson och Åsa Alftberg.
Syfte: Syftet är att ta reda på om mindre återförsäljare fått starkare förhandlingspositioner i förhållande till sina leverantörer med hjälp av egna märkesvaror.
Metod: Kvalitativa intervjuer med mindre återförsäljare.
Slutsatser: Mindre återförsäljare med egna märkesvaror har i viss utsträckning fått bättre förhandlingspositioner gentemot deras leverantörer utifrån tidigare forskning. Det är däremot ingen av intervjupersonerna som påstod att de upplevt bättre förhandlingspositioner i samband med deras egna märkesvaror. Under intervjuerna framkom att det främst var andra faktorer som var av betydelse för hur förhandlingsutfallet blev. Återförsäljares förhandlingspositioner i relation till leverantörer visade sig vara starkt kopplad till inköpsvolymen varför mindre aktörer är svagare gentemot större leverantörer. I uppsatsen framkom vidare att förhandlingspositionerna skiljer sig beroende på inom vilken del av branschen som respektive återförsäljare agerar. Stora skillnader råder exempelvis mellan sko- och smyckebranschen. Inom skobranschen finns många aktörer varför det finns möjlighet för återförsäljarna att spela ut dessa mot varandra, medan det i smyckebranschen finns färre men större leverantörer som utövar stor press på de ofta väldigt små smyckebutiker som finns.
Nyckelord: Förhandlingsposition, återförsäljare, leverantörer, egna märkesvaror. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundqvist, Joel; Karlsson, Markus and Blomkrantz, Rebecka
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förhandlingsposition, återförsäljare, leverantörer, egna märkesvaror
language
Swedish
id
3226254
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2348&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:50:59
@misc{3226254,
 abstract   = {Sammanfattning
Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT2012.
Författare: Rebecka Blomkrantz, Markus Karlsson och Joel Lundkvist.
Titel: David mot Goliat – Egna märkesvaror och mindre återförsäljares förhandlingspositioner gentemot dess leverantörer.
Handledare: Ola Thufvesson och Åsa Alftberg.
Syfte: Syftet är att ta reda på om mindre återförsäljare fått starkare förhandlingspositioner i förhållande till sina leverantörer med hjälp av egna märkesvaror.
Metod: Kvalitativa intervjuer med mindre återförsäljare.
Slutsatser: Mindre återförsäljare med egna märkesvaror har i viss utsträckning fått bättre förhandlingspositioner gentemot deras leverantörer utifrån tidigare forskning. Det är däremot ingen av intervjupersonerna som påstod att de upplevt bättre förhandlingspositioner i samband med deras egna märkesvaror. Under intervjuerna framkom att det främst var andra faktorer som var av betydelse för hur förhandlingsutfallet blev. Återförsäljares förhandlingspositioner i relation till leverantörer visade sig vara starkt kopplad till inköpsvolymen varför mindre aktörer är svagare gentemot större leverantörer. I uppsatsen framkom vidare att förhandlingspositionerna skiljer sig beroende på inom vilken del av branschen som respektive återförsäljare agerar. Stora skillnader råder exempelvis mellan sko- och smyckebranschen. Inom skobranschen finns många aktörer varför det finns möjlighet för återförsäljarna att spela ut dessa mot varandra, medan det i smyckebranschen finns färre men större leverantörer som utövar stor press på de ofta väldigt små smyckebutiker som finns.
Nyckelord: Förhandlingsposition, återförsäljare, leverantörer, egna märkesvaror.},
 author    = {Lundqvist, Joel and Karlsson, Markus and Blomkrantz, Rebecka},
 keyword   = {förhandlingsposition,återförsäljare,leverantörer,egna märkesvaror},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {David mot Goliat - egna märkesvaror och mindre återförsäljares förhandlingspositioner gentemot dess leverantörer},
 year     = {2012},
}