Advanced

Vill ni ha mig eller inte? - En studie om motivation hos korttidsanställda i butik

Danielsson, Caroline; Hyllén, Joakim and Olafsson, Oskar (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vad: Kandidatuppsats VT12, Service Management – Retail, Lunds universitet: Campus Helsingborg
Författare: Caroline Danielsson, Joakim Hyllén & Oskar Olafsson
Titel: Vill ni ha mig eller inte? – En studie om motivation hos korttidsanställda i butik
Handledare: Carl Hellberg & Birgitta Olsson
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera vilka problem som kan uppstå och vilka nyckelfaktorer som är viktiga i butiksledningens styrning av korttidsanställda med kundkontakt i butik med fokus på motivation.
Metod: Ett abduktivt arbetsätt och kvalitativa djupintervjuer med nio korttidsanställda och fyra butikschefer.
Slutsatser: Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till tre kategorier med övergripande motivationsproblem inom vilka det i sin... (More)
Vad: Kandidatuppsats VT12, Service Management – Retail, Lunds universitet: Campus Helsingborg
Författare: Caroline Danielsson, Joakim Hyllén & Oskar Olafsson
Titel: Vill ni ha mig eller inte? – En studie om motivation hos korttidsanställda i butik
Handledare: Carl Hellberg & Birgitta Olsson
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera vilka problem som kan uppstå och vilka nyckelfaktorer som är viktiga i butiksledningens styrning av korttidsanställda med kundkontakt i butik med fokus på motivation.
Metod: Ett abduktivt arbetsätt och kvalitativa djupintervjuer med nio korttidsanställda och fyra butikschefer.
Slutsatser: Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till tre kategorier med övergripande motivationsproblem inom vilka det i sin tur finns fler specifika problem som skapas hos korttidsanställda:
1. Gruppgemenskapsproblem: Denna kategori består av korttidsanställdas svårigheter att trivas på arbetsplatsen, upplevd ojämställdhet och brist på uppskattning från arbetsgruppen.
2. Kommunikationsproblem: Dessa presenterar sig i olika butiker i form av att korttidsanställda känner osäkerhet kring antalet arbetstimmar och att de inte uppdateras om förändringar som sker inom organisationen och butiken, samt att de inte får några direktiv angående servicemötet. Kommunikationen kring företagets mål är också ett problem som visats då korttidsanställda primärt arbetar efter egna mål.
3. Kunskapsproblem: Korttidsanställda tenderar att uppleva att de inte har tillräcklig kunskap för att vara i butik då de inte utbildas inom produktutbud, service och kundbemötande. De upplevde också att de inte kände till så mycket om företagets bakgrund och historik vilket gjorde att det skapades osäkerhet.
Dessa motivationsproblem kunde sedan delas in i två olika kategorier av handlingar som företag med korttidsanställda kan använda sig av, nämligen introduktionsarbete och kontinuerligt arbete. Introduktionsarbete involverar arbete som bör tas tag i vid anställningens början då korttidsanställda får veta anställningsvillkoren, arbetsmetoder, utbildas i produkt och serviceutbud, samt introduceras i företagets bakgrund och historia. Det kontinuerliga arbetet involverar att jobba med gruppgemenskap och jämställdhet, uppskattning och värdeskapande och uppskattningsarbete, uppdateringskommunikation och uppföljningsarbete av introduktionsarbetet. Utifrån Maslows behovstrappa kunde sedan en prioritetsordning analyseras fram, men som inte nödvändigtvis måste användas då butikers specifika situation påverkar teorins appliceringsmöjligheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Caroline; Hyllén, Joakim and Olafsson, Oskar
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
korttidsanställda, butik, motivation, servicemöte, maslow, företagskultur
language
Swedish
id
3226316
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2018-10-18 10:24:57
@misc{3226316,
 abstract   = {Vad: Kandidatuppsats VT12, Service Management – Retail, Lunds universitet: Campus Helsingborg
Författare: Caroline Danielsson, Joakim Hyllén & Oskar Olafsson
Titel: Vill ni ha mig eller inte? – En studie om motivation hos korttidsanställda i butik
Handledare: Carl Hellberg & Birgitta Olsson
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera vilka problem som kan uppstå och vilka nyckelfaktorer som är viktiga i butiksledningens styrning av korttidsanställda med kundkontakt i butik med fokus på motivation.
Metod: Ett abduktivt arbetsätt och kvalitativa djupintervjuer med nio korttidsanställda och fyra butikschefer.
Slutsatser: Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till tre kategorier med övergripande motivationsproblem inom vilka det i sin tur finns fler specifika problem som skapas hos korttidsanställda:
1. Gruppgemenskapsproblem: Denna kategori består av korttidsanställdas svårigheter att trivas på arbetsplatsen, upplevd ojämställdhet och brist på uppskattning från arbetsgruppen.
2. Kommunikationsproblem: Dessa presenterar sig i olika butiker i form av att korttidsanställda känner osäkerhet kring antalet arbetstimmar och att de inte uppdateras om förändringar som sker inom organisationen och butiken, samt att de inte får några direktiv angående servicemötet. Kommunikationen kring företagets mål är också ett problem som visats då korttidsanställda primärt arbetar efter egna mål.
3. Kunskapsproblem: Korttidsanställda tenderar att uppleva att de inte har tillräcklig kunskap för att vara i butik då de inte utbildas inom produktutbud, service och kundbemötande. De upplevde också att de inte kände till så mycket om företagets bakgrund och historik vilket gjorde att det skapades osäkerhet.
Dessa motivationsproblem kunde sedan delas in i två olika kategorier av handlingar som företag med korttidsanställda kan använda sig av, nämligen introduktionsarbete och kontinuerligt arbete. Introduktionsarbete involverar arbete som bör tas tag i vid anställningens början då korttidsanställda får veta anställningsvillkoren, arbetsmetoder, utbildas i produkt och serviceutbud, samt introduceras i företagets bakgrund och historia. Det kontinuerliga arbetet involverar att jobba med gruppgemenskap och jämställdhet, uppskattning och värdeskapande och uppskattningsarbete, uppdateringskommunikation och uppföljningsarbete av introduktionsarbetet. Utifrån Maslows behovstrappa kunde sedan en prioritetsordning analyseras fram, men som inte nödvändigtvis måste användas då butikers specifika situation påverkar teorins appliceringsmöjligheter.},
 author    = {Danielsson, Caroline and Hyllén, Joakim and Olafsson, Oskar},
 keyword   = {korttidsanställda,butik,motivation,servicemöte,maslow,företagskultur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vill ni ha mig eller inte? - En studie om motivation hos korttidsanställda i butik},
 year     = {2012},
}