Advanced

Ett skepp kommer lastat... En studie i hur kryssningsdestinationer integrerar hållbar utveckling i platsmarknadsföringsprocessen

Jingrot, Julia; Holt Hedlund, Lina and Bengtsson, Maria (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Det existerar ett paradigmskifte mot hållbar utveckling som medför att det blir allt viktigare för kryssningsdestinationer att följa hållbara utvecklingsprinciper samtidigt som de måste marknadsföra sig i en allt intensivare konkurrenssituation. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kryssningsdestinationer kan integrera hållbar utveckling i platsmarknadsföringsprocessen för att överbrygga paradoxen mellan marknadsföring och hållbar utveckling. Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer ligger till grund och kompletterats med observationer, dokumentstudier samt en kvantitativ enkätundersökning. Intervjuerna genomfördes i både Helsingborg och Dubrovnik och fokuserade på marknadsföring, hållbar... (More)
Problem: Det existerar ett paradigmskifte mot hållbar utveckling som medför att det blir allt viktigare för kryssningsdestinationer att följa hållbara utvecklingsprinciper samtidigt som de måste marknadsföra sig i en allt intensivare konkurrenssituation. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kryssningsdestinationer kan integrera hållbar utveckling i platsmarknadsföringsprocessen för att överbrygga paradoxen mellan marknadsföring och hållbar utveckling. Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer ligger till grund och kompletterats med observationer, dokumentstudier samt en kvantitativ enkätundersökning. Intervjuerna genomfördes i både Helsingborg och Dubrovnik och fokuserade på marknadsföring, hållbar utveckling och kryssningsindustrin. Det kombinerade metodvalet har medfört att vi fått en god empirisk grund som möjliggjort en undersökning av problemet och därmed ett besvarande av frågeställningarna. Slutsatser: Utifrån förutsättning att kryssningsdestinationer måste följa rådande paradigmskifte mot hållbar utveckling har vi dragit slutsatsen att det krävs en hållbar marknadsföring för att fortsatt kunna attrahera besökare. Marknadsföring kan skapa beteendemönster hos kryssningspassagerare och därav har slutsatsen dragits att marknadsföring är ett viktigt verktyg i integrerandet av hållbar utveckling i platsmarknadsföringsprocessen. Varumärket blir en viktig resurs i detta arbete då de bidrar till destinationens image. Det är således viktigt att integrera de ekonomiska, ekologiska och socio- kulturella aspekterna i varumärkesskapandet. Slutligen har slutsatsen dragits att samarbete och samverkan är en förutsättning för att kunna integrera hållbara utvecklingsprinciper i platsmarknadsföringsprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jingrot, Julia; Holt Hedlund, Lina and Bengtsson, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kryssningsturism, platsmarknadsföring, hållbar utveckling
language
Swedish
id
3226337
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2375&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:51:00
@misc{3226337,
 abstract   = {Problem: Det existerar ett paradigmskifte mot hållbar utveckling som medför att det blir allt viktigare för kryssningsdestinationer att följa hållbara utvecklingsprinciper samtidigt som de måste marknadsföra sig i en allt intensivare konkurrenssituation. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kryssningsdestinationer kan integrera hållbar utveckling i platsmarknadsföringsprocessen för att överbrygga paradoxen mellan marknadsföring och hållbar utveckling. Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer ligger till grund och kompletterats med observationer, dokumentstudier samt en kvantitativ enkätundersökning. Intervjuerna genomfördes i både Helsingborg och Dubrovnik och fokuserade på marknadsföring, hållbar utveckling och kryssningsindustrin. Det kombinerade metodvalet har medfört att vi fått en god empirisk grund som möjliggjort en undersökning av problemet och därmed ett besvarande av frågeställningarna. Slutsatser: Utifrån förutsättning att kryssningsdestinationer måste följa rådande paradigmskifte mot hållbar utveckling har vi dragit slutsatsen att det krävs en hållbar marknadsföring för att fortsatt kunna attrahera besökare. Marknadsföring kan skapa beteendemönster hos kryssningspassagerare och därav har slutsatsen dragits att marknadsföring är ett viktigt verktyg i integrerandet av hållbar utveckling i platsmarknadsföringsprocessen. Varumärket blir en viktig resurs i detta arbete då de bidrar till destinationens image. Det är således viktigt att integrera de ekonomiska, ekologiska och socio- kulturella aspekterna i varumärkesskapandet. Slutligen har slutsatsen dragits att samarbete och samverkan är en förutsättning för att kunna integrera hållbara utvecklingsprinciper i platsmarknadsföringsprocessen.},
 author    = {Jingrot, Julia and Holt Hedlund, Lina and Bengtsson, Maria},
 keyword   = {kryssningsturism,platsmarknadsföring,hållbar utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett skepp kommer lastat... En studie i hur kryssningsdestinationer integrerar hållbar utveckling i platsmarknadsföringsprocessen},
 year     = {2012},
}