Advanced

Autenticitet som karaktärsdrag – Den lilla destinationens kamp för överlevnad

Schmid, Jessica; Arbman, Rebecka and Skotte, Sofie (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Autenticitet som karaktärsdrag – Den lilla destinationens kamp för överlevnad
Nivå: Kandidatuppsats
Institution: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg
Författare: Rebecka Arbman, Jessica Schmid & Sofie Skotte
Handledare: Fredrik Nilsson
Bakgrund och problem: Dagens stora utbud av destinationer sätter stor press på marknadsföringens kvalitet, då destinationer måste tävla om turisternas uppmärksamhet. För destinationer är det därför viktigt att, genom att utnyttja sina tillgångar, skapa en positiv image, ett starkt varumärke och en konkurrenskraftig position på marknaden. Begreppet autenticitet har under den senaste tiden fått stor uppmärksamhet och kan ses som det senaste modeordet... (More)
Sammanfattning Titel: Autenticitet som karaktärsdrag – Den lilla destinationens kamp för överlevnad
Nivå: Kandidatuppsats
Institution: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg
Författare: Rebecka Arbman, Jessica Schmid & Sofie Skotte
Handledare: Fredrik Nilsson
Bakgrund och problem: Dagens stora utbud av destinationer sätter stor press på marknadsföringens kvalitet, då destinationer måste tävla om turisternas uppmärksamhet. För destinationer är det därför viktigt att, genom att utnyttja sina tillgångar, skapa en positiv image, ett starkt varumärke och en konkurrenskraftig position på marknaden. Begreppet autenticitet har under den senaste tiden fått stor uppmärksamhet och kan ses som det senaste modeordet i samband med resor, upplevelser och innovation. Tidigare forskning efterfrågar fler studier kring turism och autenticitet i form av fallstudier. Det finns en vetenskaplig problematik i att generalisera begreppet autenticitet, vilket vi ämnar undersöka med vår studie. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en liten destination kan använda sig av autenticitet för att locka fler turister och öka sin konkurrenskraft. För att undersöka och exemplifiera detta genomförs en fallstudie med Finse i Norge som fallstudieobjekt. Med studien vill vi se hur marknadsföraren arbetar med autenticitet men även hur turisten uppfattar det autentiska.
Frågeställningar: Uppsatsen bygger på tre frågeställningar:
1. Hur kan begreppet autenticitet definieras? 2. Vilka föreställningar om autenticitet finns hos turister?
3. Hur kan autenticitet användas som verktyg i destinationsmarknadsföring av mindre platser för att förbättra destinationens image och öka platsens konkurrenskraft?
Metod: En kvalitativ forskningsmetod används i denna uppsats för att undersöka hur mindre platser kan arbeta med destinationsmarknadsföring och autenticitet. Genom en fallstudie baserad bland annat på intervjuer av olika slag, observationer och filmanalys genomförs detta
Slutsatser: Det har kunnat konstateras att det finns skilda åsikter kring begreppet autenticitet. Främsta anledningen till att begreppet kan ha olika innebörd är för att alla individer upplever autenticitet olika i olika situationer och miljöer. Det autentiska kan sammanfattningsvis tolkas som unikt, rent, orört och äkta, något som skiljer sig från den vardagliga miljön. Det autentiska ses även som en trend, bestående i att turister söker efter det autentiska i upplevelser. Det äkta, unika och oförstörda ses som ett sätt att differentiera sig och skapa konkurrensfördelar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schmid, Jessica; Arbman, Rebecka and Skotte, Sofie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
destinationsmarknadsföring, autenticitet, image och upplevelse
language
Swedish
id
3226351
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2482&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:51:00
@misc{3226351,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Autenticitet som karaktärsdrag – Den lilla destinationens kamp för överlevnad
Nivå: Kandidatuppsats
Institution: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg
Författare: Rebecka Arbman, Jessica Schmid & Sofie Skotte
Handledare: Fredrik Nilsson
Bakgrund och problem: Dagens stora utbud av destinationer sätter stor press på marknadsföringens kvalitet, då destinationer måste tävla om turisternas uppmärksamhet. För destinationer är det därför viktigt att, genom att utnyttja sina tillgångar, skapa en positiv image, ett starkt varumärke och en konkurrenskraftig position på marknaden. Begreppet autenticitet har under den senaste tiden fått stor uppmärksamhet och kan ses som det senaste modeordet i samband med resor, upplevelser och innovation. Tidigare forskning efterfrågar fler studier kring turism och autenticitet i form av fallstudier. Det finns en vetenskaplig problematik i att generalisera begreppet autenticitet, vilket vi ämnar undersöka med vår studie. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en liten destination kan använda sig av autenticitet för att locka fler turister och öka sin konkurrenskraft. För att undersöka och exemplifiera detta genomförs en fallstudie med Finse i Norge som fallstudieobjekt. Med studien vill vi se hur marknadsföraren arbetar med autenticitet men även hur turisten uppfattar det autentiska.
Frågeställningar: Uppsatsen bygger på tre frågeställningar:
1. Hur kan begreppet autenticitet definieras? 2. Vilka föreställningar om autenticitet finns hos turister?
3. Hur kan autenticitet användas som verktyg i destinationsmarknadsföring av mindre platser för att förbättra destinationens image och öka platsens konkurrenskraft?
Metod: En kvalitativ forskningsmetod används i denna uppsats för att undersöka hur mindre platser kan arbeta med destinationsmarknadsföring och autenticitet. Genom en fallstudie baserad bland annat på intervjuer av olika slag, observationer och filmanalys genomförs detta
Slutsatser: Det har kunnat konstateras att det finns skilda åsikter kring begreppet autenticitet. Främsta anledningen till att begreppet kan ha olika innebörd är för att alla individer upplever autenticitet olika i olika situationer och miljöer. Det autentiska kan sammanfattningsvis tolkas som unikt, rent, orört och äkta, något som skiljer sig från den vardagliga miljön. Det autentiska ses även som en trend, bestående i att turister söker efter det autentiska i upplevelser. Det äkta, unika och oförstörda ses som ett sätt att differentiera sig och skapa konkurrensfördelar.},
 author    = {Schmid, Jessica and Arbman, Rebecka and Skotte, Sofie},
 keyword   = {destinationsmarknadsföring,autenticitet,image och upplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Autenticitet som karaktärsdrag – Den lilla destinationens kamp för överlevnad},
 year     = {2012},
}