Advanced

Skönhet kommer inifrån

Källström, Sanna; Larsson, Johanna and Nielsen, Sofia (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Skönhet kommer inifrån – En fallstudie om ett tjänsteföretags interna marknadsföringsaktiviteter och de anställdas syn på dessa. Universitet: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT 2012 Seminariedatum: 22 maj 2012 Författare: Sanna Källström, Johanna Larsson & Sofia Nielsen Handledare: Lars Nordgren Problem: Tidigare forskning kring intern marknadsföring har i första hand riktats från ett ledningsperspektiv. Författarna vill bidra till forskning genom att undersöka vilka marknadsföringsaktiviteter medarbetarna förses med samt deras syn på dessa aktiviteter. Syfte: Syftet är att undersöka vilka interna marknadsföringsaktiviteter ett spahotell... (More)
Titel: Skönhet kommer inifrån – En fallstudie om ett tjänsteföretags interna marknadsföringsaktiviteter och de anställdas syn på dessa. Universitet: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT 2012 Seminariedatum: 22 maj 2012 Författare: Sanna Källström, Johanna Larsson & Sofia Nielsen Handledare: Lars Nordgren Problem: Tidigare forskning kring intern marknadsföring har i första hand riktats från ett ledningsperspektiv. Författarna vill bidra till forskning genom att undersöka vilka marknadsföringsaktiviteter medarbetarna förses med samt deras syn på dessa aktiviteter. Syfte: Syftet är att undersöka vilka interna marknadsföringsaktiviteter ett spahotell förser sin personal med samt hur dessa uppfattas av personalen och således öka kunskapen om hur intern marknadsföring används inom spahotellbranschen. Metod: Uppsatsen har genomförts via ett abduktivt arbetssätt med kvalitativ forskning. Utifrån syftet bedömdes att det passade bra att genomföra djupintervjuer med medarbetarna och platschefen på ett spahotell samt dokumentstudier på företagsdokument. Detta har skapat god förståelse kring verksamhetens interna arbete och medarbetarnas syn på detta. Resultat: I uppsatsen har framkommit att mycket av den tidigare forskningen kring intern marknadsföring kan appliceras på arbetets fallstudieobjekt. Uppsatsen har tydliggjort intern marknadsföring som ett arbetssätt för att uppnå förbättrad tjänstekvalitet i serviceorganisationer. Aspekter som framkommit som centrala delar i intern marknadsföring är kommunikation, samarbete, erkännande, förtroende, ledningsstöd och utvecklingsmöjligheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Källström, Sanna; Larsson, Johanna and Nielsen, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intern marknadsföring, interna marknadsföringsaktiviteter, tjänstekvalitet
language
Swedish
id
3226357
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2350&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:51:00
@misc{3226357,
 abstract   = {Titel: Skönhet kommer inifrån – En fallstudie om ett tjänsteföretags interna marknadsföringsaktiviteter och de anställdas syn på dessa. Universitet: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT 2012 Seminariedatum: 22 maj 2012 Författare: Sanna Källström, Johanna Larsson & Sofia Nielsen Handledare: Lars Nordgren Problem: Tidigare forskning kring intern marknadsföring har i första hand riktats från ett ledningsperspektiv. Författarna vill bidra till forskning genom att undersöka vilka marknadsföringsaktiviteter medarbetarna förses med samt deras syn på dessa aktiviteter. Syfte: Syftet är att undersöka vilka interna marknadsföringsaktiviteter ett spahotell förser sin personal med samt hur dessa uppfattas av personalen och således öka kunskapen om hur intern marknadsföring används inom spahotellbranschen. Metod: Uppsatsen har genomförts via ett abduktivt arbetssätt med kvalitativ forskning. Utifrån syftet bedömdes att det passade bra att genomföra djupintervjuer med medarbetarna och platschefen på ett spahotell samt dokumentstudier på företagsdokument. Detta har skapat god förståelse kring verksamhetens interna arbete och medarbetarnas syn på detta. Resultat: I uppsatsen har framkommit att mycket av den tidigare forskningen kring intern marknadsföring kan appliceras på arbetets fallstudieobjekt. Uppsatsen har tydliggjort intern marknadsföring som ett arbetssätt för att uppnå förbättrad tjänstekvalitet i serviceorganisationer. Aspekter som framkommit som centrala delar i intern marknadsföring är kommunikation, samarbete, erkännande, förtroende, ledningsstöd och utvecklingsmöjligheter.},
 author    = {Källström, Sanna and Larsson, Johanna and Nielsen, Sofia},
 keyword   = {intern marknadsföring,interna marknadsföringsaktiviteter,tjänstekvalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skönhet kommer inifrån},
 year     = {2012},
}