Advanced

Gammal och erfaren vs. ung och driven - en studie om hur ålder påverkar ledarskap på arbetsplatsen

Lennartsson, Katrin; Eriksson, Malin and Lundin, Sara (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Diversity management är i sig ett relativt nytt begrepp inom management litteraturen. Den tar upp olikheter mellan de anställda på arbetsplatsen. Teorin belyser till stor del genus och etniska minoriteten. Det finns forskare som även tar upp ålder, handikapp eller sexuella preferenser. Dessa är tre växande kategorier av befolkningen och det bör belysas mer i dagens litteratur. Vi har valt att fokusera på ålder och hur ledare bör arbeta med situationsanpassat ledarskap för att få en väl fungerande organisation. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledarskapet på en arbetsplats påverkas av att de anställda har olika ålder. Metod: Genom djupintervjuer med nio ledare från tre olika kategorier av företag och... (More)
Problem: Diversity management är i sig ett relativt nytt begrepp inom management litteraturen. Den tar upp olikheter mellan de anställda på arbetsplatsen. Teorin belyser till stor del genus och etniska minoriteten. Det finns forskare som även tar upp ålder, handikapp eller sexuella preferenser. Dessa är tre växande kategorier av befolkningen och det bör belysas mer i dagens litteratur. Vi har valt att fokusera på ålder och hur ledare bör arbeta med situationsanpassat ledarskap för att få en väl fungerande organisation. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledarskapet på en arbetsplats påverkas av att de anställda har olika ålder. Metod: Genom djupintervjuer med nio ledare från tre olika kategorier av företag och organisationer: offentlig sektor, tjänsteföretag och tillverkningsföretag har denna uppsats sin grund. Resultat: Ledare ser olika attityder, egenskaper och inställningar hos de yngre och de äldre anställda. Yngre personer är mer drivna och kreativa vilket kräver ett flexibelt ledarskap som låter dem arbeta flexibla tider etc. Äldre anställda har en starkare lojalitet mot sin arbetsgivare än vad de yngre har. Ledare tycker att det är bra med åldersskillnad på arbetsplatsen. Äldre anställda delar med sig av erfarenhet medan de yngre bidrar med kreativitet och nya idéer. En variation i ålder kan bidra till en bra gruppdynamik på arbetsplatsen men det kan även bidra till konflikter då skillnader i attityder och egenskaper kan skapa spänningar mellan åldrarna. På grund av detta måste ledaren vara flexibel då de anställda har olika krav, behov och drivkrafter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lennartsson, Katrin; Eriksson, Malin and Lundin, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
situationsanpassat ledarskap, ålder, diversity management, mångfald, olikheter och human resource management
language
Swedish
id
3226370
date added to LUP
2012-12-06 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:25:12
@misc{3226370,
 abstract   = {Problem: Diversity management är i sig ett relativt nytt begrepp inom management litteraturen. Den tar upp olikheter mellan de anställda på arbetsplatsen. Teorin belyser till stor del genus och etniska minoriteten. Det finns forskare som även tar upp ålder, handikapp eller sexuella preferenser. Dessa är tre växande kategorier av befolkningen och det bör belysas mer i dagens litteratur. Vi har valt att fokusera på ålder och hur ledare bör arbeta med situationsanpassat ledarskap för att få en väl fungerande organisation. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledarskapet på en arbetsplats påverkas av att de anställda har olika ålder. Metod: Genom djupintervjuer med nio ledare från tre olika kategorier av företag och organisationer: offentlig sektor, tjänsteföretag och tillverkningsföretag har denna uppsats sin grund. Resultat: Ledare ser olika attityder, egenskaper och inställningar hos de yngre och de äldre anställda. Yngre personer är mer drivna och kreativa vilket kräver ett flexibelt ledarskap som låter dem arbeta flexibla tider etc. Äldre anställda har en starkare lojalitet mot sin arbetsgivare än vad de yngre har. Ledare tycker att det är bra med åldersskillnad på arbetsplatsen. Äldre anställda delar med sig av erfarenhet medan de yngre bidrar med kreativitet och nya idéer. En variation i ålder kan bidra till en bra gruppdynamik på arbetsplatsen men det kan även bidra till konflikter då skillnader i attityder och egenskaper kan skapa spänningar mellan åldrarna. På grund av detta måste ledaren vara flexibel då de anställda har olika krav, behov och drivkrafter.},
 author    = {Lennartsson, Katrin and Eriksson, Malin and Lundin, Sara},
 keyword   = {situationsanpassat ledarskap,ålder,diversity management,mångfald,olikheter och human resource management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gammal och erfaren vs. ung och driven - en studie om hur ålder påverkar ledarskap på arbetsplatsen},
 year     = {2012},
}