Advanced

Till botten med hållbar kryssning - Kryssning i Helsingborg ur ett Triple Bottom Line-Perspektiv

Hammar, Johan; Jugo, Kenan and Hecimovic, Marco (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract
The cruise industry has over the last few decades had an extensive growth. More and more people are going on cruises today than ever before. To a smaller destination, the economic impacts of cruise tourism are significant. On the other hand, it can also create an unbalance when it comes to environmental and social issues at the destination.
The purpose of this paper is to, from a Triple Bottom Line perspective; analyze the paradoxes and spatial issues which can occur between the economic profits, the environmental issues and the social effects that the cruise tourism leads to in a smaller city. The case study is done in Helsingborg, Sweden, and the empirical data is collected through interviews, surveys and – studies of documents.
The... (More)
The cruise industry has over the last few decades had an extensive growth. More and more people are going on cruises today than ever before. To a smaller destination, the economic impacts of cruise tourism are significant. On the other hand, it can also create an unbalance when it comes to environmental and social issues at the destination.
The purpose of this paper is to, from a Triple Bottom Line perspective; analyze the paradoxes and spatial issues which can occur between the economic profits, the environmental issues and the social effects that the cruise tourism leads to in a smaller city. The case study is done in Helsingborg, Sweden, and the empirical data is collected through interviews, surveys and – studies of documents.
The paper found that the cruise tourism has a significant economic impact on the destination, when it comes to consumption by the passengers, revenues from the port, as well as a marketing related value. Even if the city itself could be said to make money on the cruise tourism, it is not sure that the companies in the city do - es - so, because of falling ticket prices. It also found that people who tend to spend less money also go on cruises. The paper concludes that cruising destinations face-s- different environmental and social issues, which include changes to infrastructure and crowding in the cities. Kryssningsturismen har de senaste decennierna växt till en jätteindustri, och fler människor åker på kryssning idag än någonsin tidigare. För mindre destinationer kan ekonomiska effekter av kryssningsturism bli betydelsefulla. Effekterna däremot kan också skapa obalans när det kommer till miljöfrågor och sociala aspekter på destinationen. Syftet med denna uppsats är att ur ett Triple Bottom Line-perspektiv problematisera den paradox och platskonflikt som kan uppstå mellan de ekonomiska vinsterna, miljöproblem samt sociala effekter som kryssningsturismen kan medföra för en mindre stad. Fallstudien är gjord i Helsingborg och det empiriska materialet har införskaffats genom intervjuer, enkäter och dokumentstudier. Våra slutsatser är att kryssningsturismen har en viss ekonomisk påverkan på destinationen i form av konsumtion från passagerarna, intäkter till hamnen samt ett marknadsföringsmässigt värde. Även om staden i sig kan sägas tjäna på kryssningsturismen, är det inte säkert att de privata verksamheterna gör det, på grund av de fallande biljettpriserna på kryssningarna, vilket leder till att det även åker folk som inte spenderar så mycket. Vi har även kommit fram till att kryssningsturism ställer destinationer för ett antal miljö- och socialt relaterade problem. Dessa kan vara exempelvis förändring av infrastruktur och logistik, men även trängsel i städerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammar, Johan; Jugo, Kenan and Hecimovic, Marco
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kryssning, triple bottom line, helsingborg, hållbar utveckling
language
Swedish
id
3226391
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2366&type=doc
date added to LUP
2012-12-06
date last changed
2012-12-06 12:51:01
@misc{3226391,
 abstract   = {The cruise industry has over the last few decades had an extensive growth. More and more people are going on cruises today than ever before. To a smaller destination, the economic impacts of cruise tourism are significant. On the other hand, it can also create an unbalance when it comes to environmental and social issues at the destination.
The purpose of this paper is to, from a Triple Bottom Line perspective; analyze the paradoxes and spatial issues which can occur between the economic profits, the environmental issues and the social effects that the cruise tourism leads to in a smaller city. The case study is done in Helsingborg, Sweden, and the empirical data is collected through interviews, surveys and – studies of documents.
The paper found that the cruise tourism has a significant economic impact on the destination, when it comes to consumption by the passengers, revenues from the port, as well as a marketing related value. Even if the city itself could be said to make money on the cruise tourism, it is not sure that the companies in the city do - es - so, because of falling ticket prices. It also found that people who tend to spend less money also go on cruises. The paper concludes that cruising destinations face-s- different environmental and social issues, which include changes to infrastructure and crowding in the cities. Kryssningsturismen har de senaste decennierna växt till en jätteindustri, och fler människor åker på kryssning idag än någonsin tidigare. För mindre destinationer kan ekonomiska effekter av kryssningsturism bli betydelsefulla. Effekterna däremot kan också skapa obalans när det kommer till miljöfrågor och sociala aspekter på destinationen. Syftet med denna uppsats är att ur ett Triple Bottom Line-perspektiv problematisera den paradox och platskonflikt som kan uppstå mellan de ekonomiska vinsterna, miljöproblem samt sociala effekter som kryssningsturismen kan medföra för en mindre stad. Fallstudien är gjord i Helsingborg och det empiriska materialet har införskaffats genom intervjuer, enkäter och dokumentstudier. Våra slutsatser är att kryssningsturismen har en viss ekonomisk påverkan på destinationen i form av konsumtion från passagerarna, intäkter till hamnen samt ett marknadsföringsmässigt värde. Även om staden i sig kan sägas tjäna på kryssningsturismen, är det inte säkert att de privata verksamheterna gör det, på grund av de fallande biljettpriserna på kryssningarna, vilket leder till att det även åker folk som inte spenderar så mycket. Vi har även kommit fram till att kryssningsturism ställer destinationer för ett antal miljö- och socialt relaterade problem. Dessa kan vara exempelvis förändring av infrastruktur och logistik, men även trängsel i städerna.},
 author    = {Hammar, Johan and Jugo, Kenan and Hecimovic, Marco},
 keyword   = {kryssning,triple bottom line,helsingborg,hållbar utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Till botten med hållbar kryssning - Kryssning i Helsingborg ur ett Triple Bottom Line-Perspektiv},
 year     = {2012},
}