Advanced

Feldetektering i induktorer i Tetra Pak A3/Flex

Mansfield, Niklas LU (2012) EEM820 20122
Department of Biomedical Engineering
Abstract (Swedish)
Induktorer är en central del i Tetra Paks förpackningsmaskin A3/Flex eftersom induktorerna levererar energin som förseglar varje förpackning. Fel, till exempel att en kork hamnar snett, orsakar efterföljande felaktiga förseglingar och i värsta fall driftstopp. För att undvika detta pågår ständigt arbete med att förbättra och utveckla maskinerna och undvika problem för kunder till Tetra Pak. Detta examensarbete är en liten del i utvecklingsarbetet för att minska reklamation av induktorer i A3/Flex.
Inriktningen på examensarbetet bestämdes genom att Tetra Pak-anställda föreslog ett antal möjliga angreppssätt. Detta ledde till arbetet med att integrera givare i induktorns närhet och därigenom möjliggöra mätning av ett antal storheter. En... (More)
Induktorer är en central del i Tetra Paks förpackningsmaskin A3/Flex eftersom induktorerna levererar energin som förseglar varje förpackning. Fel, till exempel att en kork hamnar snett, orsakar efterföljande felaktiga förseglingar och i värsta fall driftstopp. För att undvika detta pågår ständigt arbete med att förbättra och utveckla maskinerna och undvika problem för kunder till Tetra Pak. Detta examensarbete är en liten del i utvecklingsarbetet för att minska reklamation av induktorer i A3/Flex.
Inriktningen på examensarbetet bestämdes genom att Tetra Pak-anställda föreslog ett antal möjliga angreppssätt. Detta ledde till arbetet med att integrera givare i induktorns närhet och därigenom möjliggöra mätning av ett antal storheter. En kravspecifikation ställdes upp och praktiska försök genomfördes i en A3/Flex. Tanken var att genom mätning av acceleration, läge och temperatur skulle vissa felaktiga förseglingar eller problem hos induktorn möjligtvis kunna upptäckas. Det långsiktiga målet, där examensarbetet endast är en mindre del, är att införa felsökning i en A3/Flex där maskinen inte befinner sig på samma ställe som felsökaren och därmed kan driftstopp undvikas.
Under och efter genomförda försök har en del oförutsedda problem uppdagats, såsom svårigheter med att praktiskt löda kopplingar, störningar i A3/Flex och att fästa en sensor på det bästa stället för att mäta acceleration. Försöken kan förfinas av Tetra Pak framöver med utgångspunkt från detta examensarbete men en slutsats som har dragits är att undersöka optiska sensorer närmare. Orsaken är att många av de felkällor som uppdagades under examensarbetets gång bör kunna undvikas med optiska sensorer.
Efter avslutat examensarbete insågs att fokus borde ha legat på att bestämma vad som eventuellt kan upptäckas med hjälp av stora dyra kommersiella sensorer, istället för att använda små billiga ytmonterade som fick plats i induktorn men som påverkades starkt av störningar från A3/Flex. En dyr sensor kan dock troligtvis inte sättas i en induktor med tanke på dagens prisbild. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mansfield, Niklas LU
supervisor
organization
course
EEM820 20122
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
additional info
2012-05
id
3233543
date added to LUP
2012-12-11 14:32:54
date last changed
2014-10-08 14:47:40
@misc{3233543,
 abstract   = {Induktorer är en central del i Tetra Paks förpackningsmaskin A3/Flex eftersom induktorerna levererar energin som förseglar varje förpackning. Fel, till exempel att en kork hamnar snett, orsakar efterföljande felaktiga förseglingar och i värsta fall driftstopp. För att undvika detta pågår ständigt arbete med att förbättra och utveckla maskinerna och undvika problem för kunder till Tetra Pak. Detta examensarbete är en liten del i utvecklingsarbetet för att minska reklamation av induktorer i A3/Flex.
Inriktningen på examensarbetet bestämdes genom att Tetra Pak-anställda föreslog ett antal möjliga angreppssätt. Detta ledde till arbetet med att integrera givare i induktorns närhet och därigenom möjliggöra mätning av ett antal storheter. En kravspecifikation ställdes upp och praktiska försök genomfördes i en A3/Flex. Tanken var att genom mätning av acceleration, läge och temperatur skulle vissa felaktiga förseglingar eller problem hos induktorn möjligtvis kunna upptäckas. Det långsiktiga målet, där examensarbetet endast är en mindre del, är att införa felsökning i en A3/Flex där maskinen inte befinner sig på samma ställe som felsökaren och därmed kan driftstopp undvikas.
Under och efter genomförda försök har en del oförutsedda problem uppdagats, såsom svårigheter med att praktiskt löda kopplingar, störningar i A3/Flex och att fästa en sensor på det bästa stället för att mäta acceleration. Försöken kan förfinas av Tetra Pak framöver med utgångspunkt från detta examensarbete men en slutsats som har dragits är att undersöka optiska sensorer närmare. Orsaken är att många av de felkällor som uppdagades under examensarbetets gång bör kunna undvikas med optiska sensorer.
Efter avslutat examensarbete insågs att fokus borde ha legat på att bestämma vad som eventuellt kan upptäckas med hjälp av stora dyra kommersiella sensorer, istället för att använda små billiga ytmonterade som fick plats i induktorn men som påverkades starkt av störningar från A3/Flex. En dyr sensor kan dock troligtvis inte sättas i en induktor med tanke på dagens prisbild.},
 author    = {Mansfield, Niklas},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Feldetektering i induktorer i Tetra Pak A3/Flex},
 year     = {2012},
}