Advanced

Effektiv brobyggnad genom prefabricering : en fallstudie

Johansson, Björn and Shamun, Sayle (2012) In TVBK
Division of Structural Engingeering
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Att bygga betongbroar med inslag av prefabricering i Sverige är idag relativt ovanligt. Man
vill gärna undvika obeprövade metoder för att hålla riskerna i projekten så låga som möjligt.
Samtidigt har det prefabricerade byggandets potential att öka effektiviteten och därav också
lönsamheten lett till att en del prefabricerade broar byggts. På senare tid har Trafikverket, den
enskilt största beställaren av jobb inom brobranschen, genomfört en förändring där ett större
antal av jobben går ut som totalentreprenader. Dessutom har de släppt på gestaltningskraven
och uppmuntrar till innovation hos entreprenörerna. Dessa initiativ är något som ökar
möjligheterna att bygga broar med inslag av prefab.

2011 byggde PEAB en helt ny... (More)
Att bygga betongbroar med inslag av prefabricering i Sverige är idag relativt ovanligt. Man
vill gärna undvika obeprövade metoder för att hålla riskerna i projekten så låga som möjligt.
Samtidigt har det prefabricerade byggandets potential att öka effektiviteten och därav också
lönsamheten lett till att en del prefabricerade broar byggts. På senare tid har Trafikverket, den
enskilt största beställaren av jobb inom brobranschen, genomfört en förändring där ett större
antal av jobben går ut som totalentreprenader. Dessutom har de släppt på gestaltningskraven
och uppmuntrar till innovation hos entreprenörerna. Dessa initiativ är något som ökar
möjligheterna att bygga broar med inslag av prefab.

2011 byggde PEAB en helt ny typ av prefabricerad plattrambro i betong utanför Tenhult i
Jönköpings län. Projektet var en del av ett större projekt som innefattade en omläggning av
riksväg 31. Upphandlingsformen var totalentreprenad, där beställaren var Trafikverket.
Förslaget till den prefabricerade brons utformnning arbetades fram av PEAB tillsammans med
Skandinaviska Byggelement. Förslaget var att man skulle tillverka en form av skalväggs-
element som skulle monteras och därefter gjutas ihop. I Skandinaviska Byggelements fabrik i
Bjästa tillverkades samtliga 12 vingmurselement, 6 rambenselement och 3
plattbärlagselement.

Syftet med detta examensarbete är att identifiera de faktorer som är viktiga att ta i beaktning
då man bygger broar med inslag av prefabricering. Syftet är också att ta fram förslag på hur
arbetet kan effektiviseras och utvecklas.

I rapporten redovisas en översiktlig beskrivning och kartläggning av brobyggnadsprocessen.
Dessutom presenteras en mer ingående beskrivning och kartläggning av aktiviteter vid själva
monteringen av elementen. Resultaten bygger på ett antal intervjuer med personer som har
arbetat i projektet, samt tillgängliga projektdokument som ritningar och mötesprotokoll.
Monteringen av elementen dokumenterades även med en videokamera, vars färdigklippta
version varit oss tillgängliga.

Resultaten visar på att det är av stor vikt att ha en god kommunikation och ett gott samarbete
mellan de inblandade parterna för att projektet ska lyckas. Beställaren måste också göra det
möjligt för entreprenören att genomföra en prefabricerad bro genom att inte låsa frihetsgrader
i förfrågningsunderlaget som utesluter en prefablösning. Vidare visar resultaten att en del av
de faktorer som är viktiga att ta i beaktning då man överväger att bygga en prefabbro är:
betydelsen av byggtiden, platsen där bron ska uppföras, både med avseende på omgivande
miljö samt avstånd till fabrik samt brons geometri och utformning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Björn and Shamun, Sayle
supervisor
organization
alternative title
Effective bridge building by prefabrication : a case study
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
prefabricering, betongbroar
publication/series
TVBK
report number
TVBK-5206
ISSN
0349-4969
language
Swedish
id
3241678
date added to LUP
2012-12-13 10:42:09
date last changed
2013-01-10 16:27:32
@misc{3241678,
 abstract   = {Att bygga betongbroar med inslag av prefabricering i Sverige är idag relativt ovanligt. Man 
vill gärna undvika obeprövade metoder för att hålla riskerna i projekten så låga som möjligt. 
Samtidigt har det prefabricerade byggandets potential att öka effektiviteten och därav också 
lönsamheten lett till att en del prefabricerade broar byggts. På senare tid har Trafikverket, den 
enskilt största beställaren av jobb inom brobranschen, genomfört en förändring där ett större 
antal av jobben går ut som totalentreprenader. Dessutom har de släppt på gestaltningskraven 
och uppmuntrar till innovation hos entreprenörerna. Dessa initiativ är något som ökar 
möjligheterna att bygga broar med inslag av prefab. 
 
2011 byggde PEAB en helt ny typ av prefabricerad plattrambro i betong utanför Tenhult i 
Jönköpings län. Projektet var en del av ett större projekt som innefattade en omläggning av 
riksväg 31. Upphandlingsformen var totalentreprenad, där beställaren var Trafikverket. 
Förslaget till den prefabricerade brons utformnning arbetades fram av PEAB tillsammans med 
Skandinaviska Byggelement. Förslaget var att man skulle tillverka en form av skalväggs-
element som skulle monteras och därefter gjutas ihop. I Skandinaviska Byggelements fabrik i 
Bjästa tillverkades samtliga 12 vingmurselement, 6 rambenselement och 3 
plattbärlagselement. 
 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera de faktorer som är viktiga att ta i beaktning 
då man bygger broar med inslag av prefabricering. Syftet är också att ta fram förslag på hur 
arbetet kan effektiviseras och utvecklas. 
 
I rapporten redovisas en översiktlig beskrivning och kartläggning av brobyggnadsprocessen. 
Dessutom presenteras en mer ingående beskrivning och kartläggning av aktiviteter vid själva 
monteringen av elementen. Resultaten bygger på ett antal intervjuer med personer som har 
arbetat i projektet, samt tillgängliga projektdokument som ritningar och mötesprotokoll. 
Monteringen av elementen dokumenterades även med en videokamera, vars färdigklippta 
version varit oss tillgängliga. 
 
Resultaten visar på att det är av stor vikt att ha en god kommunikation och ett gott samarbete 
mellan de inblandade parterna för att projektet ska lyckas. Beställaren måste också göra det 
möjligt för entreprenören att genomföra en prefabricerad bro genom att inte låsa frihetsgrader 
i förfrågningsunderlaget som utesluter en prefablösning. Vidare visar resultaten att en del av 
de faktorer som är viktiga att ta i beaktning då man överväger att bygga en prefabbro är: 
betydelsen av byggtiden, platsen där bron ska uppföras, både med avseende på omgivande 
miljö samt avstånd till fabrik samt brons geometri och utformning.},
 author    = {Johansson, Björn and Shamun, Sayle},
 issn     = {0349-4969},
 keyword   = {prefabricering,betongbroar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBK},
 title    = {Effektiv brobyggnad genom prefabricering : en fallstudie},
 year     = {2012},
}