Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppvaknande samtalskultur i den interkulturella skolan – gymnasielärares tankar om etnisk diskriminering och likabehandlingsarbete

Nygren, Johanna LU (2013) SOCK01 20122
Sociology
Abstract (Swedish)
Malmö beskrivs ofta som den mest segregerade och mångkulturella staden i Sverige. Stadens skolor får i och med detta ett än större ansvar att genomföra ett fungerande likabehandlingsarbete och arbete mot diskriminering, vilket de dessutom är skyldiga att göra enligt både skollagen och diskrimineringslagen.

Syftet med uppsatsen är således att, genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer få en inblick i och få ta del av fem engagerade gymnasielärares syn på problematiken bakom och orsaker till etnisk diskriminering samt hur de anser att skolan bör arbeta för att den ska bli lika för alla.

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och med bakgrund i DOs samarbete med skolverket, har lärarna fått dela med sig av sina upplevelser av... (More)
Malmö beskrivs ofta som den mest segregerade och mångkulturella staden i Sverige. Stadens skolor får i och med detta ett än större ansvar att genomföra ett fungerande likabehandlingsarbete och arbete mot diskriminering, vilket de dessutom är skyldiga att göra enligt både skollagen och diskrimineringslagen.

Syftet med uppsatsen är således att, genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer få en inblick i och få ta del av fem engagerade gymnasielärares syn på problematiken bakom och orsaker till etnisk diskriminering samt hur de anser att skolan bör arbeta för att den ska bli lika för alla.

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och med bakgrund i DOs samarbete med skolverket, har lärarna fått dela med sig av sina upplevelser av skolans och sitt eget arbete för en gymnasieskola fri från diskriminering. Lärarnas åsikter har kopplats till och analyserats utifrån de teoretiska perspektiven om det kollektiva medvetandet samt människan som en kommunikativ varelse.

Utifrån de genomförda intervjuerna, det vetenskapsteoretiska förhållningsätt och de valda teorierna framkommer det att etnisk diskriminering förekommer på skolorna och detta tolkas som orsakat av människans vilja att ansluta sig till en grupp. De medverkande lärarna anser att problematiken bakom likabehandlingsarbetet är att lärarkåren är splittrad och meningarna går isär om hur viktig denna typ av arbete är. Dock anser de att en öppen dialog, där alla får ta plats, kan vara ett sätt att nå en jämlik skola där samtliga elever accepteras och respekteras för de individuella individer de är. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nygren, Johanna LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikation, sociala representationer, etnisk diskriminering, likabehandlingsarbete, erkännande, interkulturell skola
language
Swedish
id
3348513
date added to LUP
2013-02-01 08:04:56
date last changed
2013-02-01 08:04:56
@misc{3348513,
 abstract   = {Malmö beskrivs ofta som den mest segregerade och mångkulturella staden i Sverige. Stadens skolor får i och med detta ett än större ansvar att genomföra ett fungerande likabehandlingsarbete och arbete mot diskriminering, vilket de dessutom är skyldiga att göra enligt både skollagen och diskrimineringslagen. 

Syftet med uppsatsen är således att, genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer få en inblick i och få ta del av fem engagerade gymnasielärares syn på problematiken bakom och orsaker till etnisk diskriminering samt hur de anser att skolan bör arbeta för att den ska bli lika för alla.

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och med bakgrund i DOs samarbete med skolverket, har lärarna fått dela med sig av sina upplevelser av skolans och sitt eget arbete för en gymnasieskola fri från diskriminering. Lärarnas åsikter har kopplats till och analyserats utifrån de teoretiska perspektiven om det kollektiva medvetandet samt människan som en kommunikativ varelse. 

Utifrån de genomförda intervjuerna, det vetenskapsteoretiska förhållningsätt och de valda teorierna framkommer det att etnisk diskriminering förekommer på skolorna och detta tolkas som orsakat av människans vilja att ansluta sig till en grupp. De medverkande lärarna anser att problematiken bakom likabehandlingsarbetet är att lärarkåren är splittrad och meningarna går isär om hur viktig denna typ av arbete är. Dock anser de att en öppen dialog, där alla får ta plats, kan vara ett sätt att nå en jämlik skola där samtliga elever accepteras och respekteras för de individuella individer de är.},
 author    = {Nygren, Johanna},
 keyword   = {kommunikation,sociala representationer,etnisk diskriminering,likabehandlingsarbete,erkännande,interkulturell skola},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppvaknande samtalskultur i den interkulturella skolan – gymnasielärares tankar om etnisk diskriminering och likabehandlingsarbete},
 year     = {2013},
}