Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fee, free or flattery -en studie kring betalning i de digitala nätverken Couchsurfing och Flattr

Lilja, Therese LU (2013) MKVK04 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Studien har granskat två aktuella nätverk på Internet som spridit sig och skapat reaktioner via Internet och andra medier. De två nätverken som studerats är Couchsurfing som startades 2004 och som idag har flera miljoner medlemmar samt Flattr vilket är ett nystartat nätverk med ett tiotusentals användare. I båda fallen har formen för betalning hamnat i fokus och skapat uppmärksamhet då de avvikit från den normativa bilden av hur man betalar för ett medieinnehåll eller tjänst som förmedlas via nätet.
De två nätverken har undersökts med en kvalitativ innehållsanalytisk fallstudie med fokus på underliggande normer och värderingar kopplade till betalning, gåvokultur, kapitalism och konsumtion. Studiens syfte har varit att nå fördjupade... (More)
Studien har granskat två aktuella nätverk på Internet som spridit sig och skapat reaktioner via Internet och andra medier. De två nätverken som studerats är Couchsurfing som startades 2004 och som idag har flera miljoner medlemmar samt Flattr vilket är ett nystartat nätverk med ett tiotusentals användare. I båda fallen har formen för betalning hamnat i fokus och skapat uppmärksamhet då de avvikit från den normativa bilden av hur man betalar för ett medieinnehåll eller tjänst som förmedlas via nätet.
De två nätverken har undersökts med en kvalitativ innehållsanalytisk fallstudie med fokus på underliggande normer och värderingar kopplade till betalning, gåvokultur, kapitalism och konsumtion. Studiens syfte har varit att nå fördjupade kunskaper om innovativa digitala nätverk på Internet och därigenom bidra till forskningens förståelse för hur nya nätverk på Internet påverkar användarna och samhället i stort. Undersökningen ämnar studera den normativa bilden av betalning i samhället samt skapa förståelse för hur de två nätverken förmedlar eller ifrågasätter denna. Ansatsen är att undersöka vilken bild nätverken ger av sig själva när det gäller betalningskultur kring innehåll och tjänster samt hur de förmedlar denna bild. Det undersöks vilka maktstrukturer, värderingar och intressen som ligger bakom texten och i vilket socialt sammanhang som nätverkens självframställning kring betalningskultur verkar.
Studien visar att det finns en politisk dimension hos nätverkens självframställning kring betalning, värderingar som kan utmana stora medieinstitutioner i samhället som tidigare dominerat marknaden och som kan tvingas omstrukturera sina affärsmodeller. Båda nätverken exemplifierar på olika sätt en ny trend i den digitala världen där verksamheten fungerar som en form av öppen social rörelse för medlemmarna men som för organisationen bakom kan vara en välmående affärsidé. Studien visar en motbild till tidigare argument om hur Internets anonymitet leder fram till minskat moraliskt ansvar då Flattr och Couchsurfing ger medlemmen möjlighet att ta mer moraliskt ansvar gentemot andra kulturer och kreatörer. Det finns en påtaglig diskurs hos nätverken kring gåvokultur och en fokus på frivillighet och frihet där Couchsurfing har en mer politisk neutral ton och Flattr en mer politiskt medveten ton. Det finns tydliga motsättningar i värderingar i båda nätverkens texter då de använder sig av någon form av censur trots sin diskurs kring frihet och frivillighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lilja, Therese LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
digitala nätverk, Internet, pengar, betalning, gåvokultur, kapitalism, konsumtion, hackarkultur, frihet, frivillighet, Couchsurfing, Flattr
language
Swedish
id
3358135
date added to LUP
2013-01-22 16:03:05
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{3358135,
 abstract   = {Studien har granskat två aktuella nätverk på Internet som spridit sig och skapat reaktioner via Internet och andra medier. De två nätverken som studerats är Couchsurfing som startades 2004 och som idag har flera miljoner medlemmar samt Flattr vilket är ett nystartat nätverk med ett tiotusentals användare. I båda fallen har formen för betalning hamnat i fokus och skapat uppmärksamhet då de avvikit från den normativa bilden av hur man betalar för ett medieinnehåll eller tjänst som förmedlas via nätet.
De två nätverken har undersökts med en kvalitativ innehållsanalytisk fallstudie med fokus på underliggande normer och värderingar kopplade till betalning, gåvokultur, kapitalism och konsumtion. Studiens syfte har varit att nå fördjupade kunskaper om innovativa digitala nätverk på Internet och därigenom bidra till forskningens förståelse för hur nya nätverk på Internet påverkar användarna och samhället i stort. Undersökningen ämnar studera den normativa bilden av betalning i samhället samt skapa förståelse för hur de två nätverken förmedlar eller ifrågasätter denna. Ansatsen är att undersöka vilken bild nätverken ger av sig själva när det gäller betalningskultur kring innehåll och tjänster samt hur de förmedlar denna bild. Det undersöks vilka maktstrukturer, värderingar och intressen som ligger bakom texten och i vilket socialt sammanhang som nätverkens självframställning kring betalningskultur verkar.
Studien visar att det finns en politisk dimension hos nätverkens självframställning kring betalning, värderingar som kan utmana stora medieinstitutioner i samhället som tidigare dominerat marknaden och som kan tvingas omstrukturera sina affärsmodeller. Båda nätverken exemplifierar på olika sätt en ny trend i den digitala världen där verksamheten fungerar som en form av öppen social rörelse för medlemmarna men som för organisationen bakom kan vara en välmående affärsidé. Studien visar en motbild till tidigare argument om hur Internets anonymitet leder fram till minskat moraliskt ansvar då Flattr och Couchsurfing ger medlemmen möjlighet att ta mer moraliskt ansvar gentemot andra kulturer och kreatörer. Det finns en påtaglig diskurs hos nätverken kring gåvokultur och en fokus på frivillighet och frihet där Couchsurfing har en mer politisk neutral ton och Flattr en mer politiskt medveten ton. Det finns tydliga motsättningar i värderingar i båda nätverkens texter då de använder sig av någon form av censur trots sin diskurs kring frihet och frivillighet.},
 author    = {Lilja, Therese},
 keyword   = {digitala nätverk,Internet,pengar,betalning,gåvokultur,kapitalism,konsumtion,hackarkultur,frihet,frivillighet,Couchsurfing,Flattr},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fee, free or flattery -en studie kring betalning i de digitala nätverken Couchsurfing och Flattr},
 year     = {2013},
}