Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Valkyrian och Stenansiktet

Granath, Andreas LU (2013) MKVK04 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen heter Valkyrian och Stenansiktet och är författad av Andreas Granath vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet.
Denna studie har fokuserats på näringslivet och hur kvinnliga och manliga ledare gestaltas i tidningen Dagens Industri. Studien grundar sig i problemet att om medier gestaltar män och kvinnor olika finns det stora risker att denna gestaltning kommer bli accepterad och anammad av läsaren som således skapar fördomar om hur kvinnor och män ska bete sig. Studiens frågeställning har besvarats genom att undersöka hur kvinnliga och manliga ledare gestaltas år 1995 i jämförelse med år 2011, för att hitta likheter och skillnader i gestaltningen mellan de båda åren. I studien har en kvalitativ... (More)
Uppsatsen heter Valkyrian och Stenansiktet och är författad av Andreas Granath vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet.
Denna studie har fokuserats på näringslivet och hur kvinnliga och manliga ledare gestaltas i tidningen Dagens Industri. Studien grundar sig i problemet att om medier gestaltar män och kvinnor olika finns det stora risker att denna gestaltning kommer bli accepterad och anammad av läsaren som således skapar fördomar om hur kvinnor och män ska bete sig. Studiens frågeställning har besvarats genom att undersöka hur kvinnliga och manliga ledare gestaltas år 1995 i jämförelse med år 2011, för att hitta likheter och skillnader i gestaltningen mellan de båda åren. I studien har en kvalitativ textanalys gjorts uppbyggd av en semiotisk analysmetod som har inriktat sig på konnotativa och metaforiska fenomen i texten. Totalt har åtta artiklar analyserats, fyra från 1995 och fyra från 2011, med hjälp av teorier kring genus och gestaltning. Varje år har två artiklar som gestaltar kvinnliga ledare och två som gestaltar manliga ledare analyserats. Resultaten visar att kvinnliga och manliga ledare gestaltas på olika sätt både år 1995 och år 2011. Det är också, 2011 likt 1995, det manliga beteendet som är normen. När exempelvis en kvinnlig ledare beskrivs med ”hårda nypor” blir det en negativ egenskap medan när en man beskrivs med ”hårda nypor” blir det en positiv egenskap som skapar pondus då egenskapen att ha hårda nypor ses som typiskt manligt. En slutsats är att gestaltningen av kvinnliga och manliga ledare år 1995 och år 2011 i stora drag är likartade. Jämställdhetsarbetet kring hur kvinnliga och manliga ledare gestaltas av journalisterna har bara börjat sin resa och även om det inte är samma fenomen som hittas 2011 som år 1995 är det fortfarande en patriarkalisk sfär och det är mannen som är det normativa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granath, Andreas LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patriarkat, gestaltning, genus, näringslivet, kvinnliga ledare, manliga ledare, DI, Dagens Industri, jämställdhet
language
Swedish
id
3358325
date added to LUP
2013-01-28 12:32:59
date last changed
2014-09-04 08:35:59
@misc{3358325,
 abstract   = {Uppsatsen heter Valkyrian och Stenansiktet och är författad av Andreas Granath vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. 
	Denna studie har fokuserats på näringslivet och hur kvinnliga och manliga ledare gestaltas i tidningen Dagens Industri. Studien grundar sig i problemet att om medier gestaltar män och kvinnor olika finns det stora risker att denna gestaltning kommer bli accepterad och anammad av läsaren som således skapar fördomar om hur kvinnor och män ska bete sig. Studiens frågeställning har besvarats genom att undersöka hur kvinnliga och manliga ledare gestaltas år 1995 i jämförelse med år 2011, för att hitta likheter och skillnader i gestaltningen mellan de båda åren. I studien har en kvalitativ textanalys gjorts uppbyggd av en semiotisk analysmetod som har inriktat sig på konnotativa och metaforiska fenomen i texten. Totalt har åtta artiklar analyserats, fyra från 1995 och fyra från 2011, med hjälp av teorier kring genus och gestaltning. Varje år har två artiklar som gestaltar kvinnliga ledare och två som gestaltar manliga ledare analyserats. Resultaten visar att kvinnliga och manliga ledare gestaltas på olika sätt både år 1995 och år 2011. Det är också, 2011 likt 1995, det manliga beteendet som är normen. När exempelvis en kvinnlig ledare beskrivs med ”hårda nypor” blir det en negativ egenskap medan när en man beskrivs med ”hårda nypor” blir det en positiv egenskap som skapar pondus då egenskapen att ha hårda nypor ses som typiskt manligt. En slutsats är att gestaltningen av kvinnliga och manliga ledare år 1995 och år 2011 i stora drag är likartade. Jämställdhetsarbetet kring hur kvinnliga och manliga ledare gestaltas av journalisterna har bara börjat sin resa och även om det inte är samma fenomen som hittas 2011 som år 1995 är det fortfarande en patriarkalisk sfär och det är mannen som är det normativa.},
 author    = {Granath, Andreas},
 keyword   = {patriarkat,gestaltning,genus,näringslivet,kvinnliga ledare,manliga ledare,DI,Dagens Industri,jämställdhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Valkyrian och Stenansiktet},
 year     = {2013},
}