Advanced

Instagram säger mer än tusen ord

Fogelberg, Elisabeth LU ; Björkling, Malin LU and Swanstein, Olivia LU (2012) MKVA21 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I dagens samhälle spelar sociala medier en allt större roll i vår dagliga kommunikation. Instagram, som är en bildapplikation, gör det möjligt för användare att publicera och sprida bilder via sin mobil. Det laddas upp ca 4,5 miljoner bilder varje dag på Instagram och tjänsten har ungefär 30 miljoner användare. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sociala medier har gått från att vara textbaserade till mer fokus på det visuella. Vidare om användare av dessa sociala medier har förändrat sin syn och tankegång kring användandet. För att finna svaren på detta har vi valt att studera den visuella kommunikativa processen på det sociala mediet Instagram. De frågeställningar som uppsatsen fokuserar på är; Hur väljer användare ut vilka bilder... (More)
I dagens samhälle spelar sociala medier en allt större roll i vår dagliga kommunikation. Instagram, som är en bildapplikation, gör det möjligt för användare att publicera och sprida bilder via sin mobil. Det laddas upp ca 4,5 miljoner bilder varje dag på Instagram och tjänsten har ungefär 30 miljoner användare. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sociala medier har gått från att vara textbaserade till mer fokus på det visuella. Vidare om användare av dessa sociala medier har förändrat sin syn och tankegång kring användandet. För att finna svaren på detta har vi valt att studera den visuella kommunikativa processen på det sociala mediet Instagram. De frågeställningar som uppsatsen fokuserar på är; Hur väljer användare ut vilka bilder som ska publiceras på Instagram? Vad försöker användare förmedla och kommunicera med detta? För att söka svar på frågeställningarna har kvalitativa metoder använts, i form av kvalitativa samtalsintervjuer. Intervjuer har genomförts med 10 personer som använder Instagram. Teorier som vi anser relevanta för att besvara frågeställningen tas upp och behandlas. Genom det insamlade materialet har vi fått fram att användare gör ett aktivt val då de väljer vilka bilder de ska publicera. Vi hittade tre tydliga kommunikativa funktioner på Instagram. Utöver detta upptäckte vi även att användare främst vill kommunicera ut sin vardag. Avslutningsvis diskuterar uppsatsen även huruvida man kan förklara och tolka den positiva inställningen till Instagram som uppdagas genom intervjuerna. Vidare ges även förslag på fortsatt forskning, exempelvis att studera semiotik med fokus på vad bilder denoterar för budskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fogelberg, Elisabeth LU ; Björkling, Malin LU and Swanstein, Olivia LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20122
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
sociala medier, Instagram, visuell kommunikation, digitala bilder
language
Swedish
id
3358391
date added to LUP
2013-01-31 13:49:19
date last changed
2014-09-04 08:35:58
@misc{3358391,
 abstract   = {I dagens samhälle spelar sociala medier en allt större roll i vår dagliga kommunikation. Instagram, som är en bildapplikation, gör det möjligt för användare att publicera och sprida bilder via sin mobil. Det laddas upp ca 4,5 miljoner bilder varje dag på Instagram och tjänsten har ungefär 30 miljoner användare. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sociala medier har gått från att vara textbaserade till mer fokus på det visuella. Vidare om användare av dessa sociala medier har förändrat sin syn och tankegång kring användandet. För att finna svaren på detta har vi valt att studera den visuella kommunikativa processen på det sociala mediet Instagram. De frågeställningar som uppsatsen fokuserar på är; Hur väljer användare ut vilka bilder som ska publiceras på Instagram? Vad försöker användare förmedla och kommunicera med detta? För att söka svar på frågeställningarna har kvalitativa metoder använts, i form av kvalitativa samtalsintervjuer. Intervjuer har genomförts med 10 personer som använder Instagram. Teorier som vi anser relevanta för att besvara frågeställningen tas upp och behandlas. Genom det insamlade materialet har vi fått fram att användare gör ett aktivt val då de väljer vilka bilder de ska publicera. Vi hittade tre tydliga kommunikativa funktioner på Instagram. Utöver detta upptäckte vi även att användare främst vill kommunicera ut sin vardag. Avslutningsvis diskuterar uppsatsen även huruvida man kan förklara och tolka den positiva inställningen till Instagram som uppdagas genom intervjuerna. Vidare ges även förslag på fortsatt forskning, exempelvis att studera semiotik med fokus på vad bilder denoterar för budskap.},
 author    = {Fogelberg, Elisabeth and Björkling, Malin and Swanstein, Olivia},
 keyword   = {sociala medier,Instagram,visuell kommunikation,digitala bilder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Instagram säger mer än tusen ord},
 year     = {2012},
}