Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie om identitet och presentation på Facebook ur ett genusperspektiv

Björnung Cederholm, Sara LU and Palmér, Sofia LU (2013) MKVA21 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Följande uppsats studerar hur män respektive kvinnor använder sig av det sociala mediet Facebook för att framställa ett visst uppträdande samt möjliga bakomliggande faktorer till beteendet. Facebook är ett populärt nätverk som hjälper människor att integrera med varandra både nationellt och internationellt. Genom de olika funktionerna kan individer presentera sin personlighet och styra sitt framträdande. På grund av den nya offentligheten har nya möjligheter att kommunicera och integrera framkommit. Det är genom integration med andra som individer skapar sin identitet, därför har Facebook blivit ett offentligt rum där både jaget skapas, omformas och visas upp. I forskningen framkom det att kvinnor och män använde internetfenomenet i olika... (More)
Följande uppsats studerar hur män respektive kvinnor använder sig av det sociala mediet Facebook för att framställa ett visst uppträdande samt möjliga bakomliggande faktorer till beteendet. Facebook är ett populärt nätverk som hjälper människor att integrera med varandra både nationellt och internationellt. Genom de olika funktionerna kan individer presentera sin personlighet och styra sitt framträdande. På grund av den nya offentligheten har nya möjligheter att kommunicera och integrera framkommit. Det är genom integration med andra som individer skapar sin identitet, därför har Facebook blivit ett offentligt rum där både jaget skapas, omformas och visas upp. I forskningen framkom det att kvinnor och män använde internetfenomenet i olika syften. Resultatet som framkom var att både kvinnor och män har en vilja att framstå på ett mer fördelaktigt sätt. Det framkom att de olika könen valde att presentera sig olika då kvinnor främst ville framhäva deras yttre, medan männen ville framhäva en roligare personlighet. Varför kvinnor skulle vara mer angelägna om deras utseende kopplade vi till diskursen om den vackra kvinnan som i sin tur medierna målat upp och gjort till en självklar sanning. För att genomföra denna forskning har en kvalitativ undersökning utförts i form av fokusgruppsintervjuer. Informanterna har bestått av 16 studenter från olika institutioner vid Lunds Universitet. Respondenterna kommer i följande uppsats presenteras i namn och ålder. De mest relevanta teorierna som använts i studien är Goffmans dramaturgiska perspektiv, genusperspektivet samt identitetsbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björnung Cederholm, Sara LU and Palmér, Sofia LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20122
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
identitet, framträdande, främre och bakre regionen, privat och offentligt, genus, Facebook, identitetsskapande, könsskillnader
language
Swedish
id
3358594
date added to LUP
2013-02-18 08:53:14
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{3358594,
 abstract   = {Följande uppsats studerar hur män respektive kvinnor använder sig av det sociala mediet Facebook för att framställa ett visst uppträdande samt möjliga bakomliggande faktorer till beteendet. Facebook är ett populärt nätverk som hjälper människor att integrera med varandra både nationellt och internationellt. Genom de olika funktionerna kan individer presentera sin personlighet och styra sitt framträdande. På grund av den nya offentligheten har nya möjligheter att kommunicera och integrera framkommit. Det är genom integration med andra som individer skapar sin identitet, därför har Facebook blivit ett offentligt rum där både jaget skapas, omformas och visas upp. I forskningen framkom det att kvinnor och män använde internetfenomenet i olika syften. Resultatet som framkom var att både kvinnor och män har en vilja att framstå på ett mer fördelaktigt sätt. Det framkom att de olika könen valde att presentera sig olika då kvinnor främst ville framhäva deras yttre, medan männen ville framhäva en roligare personlighet. Varför kvinnor skulle vara mer angelägna om deras utseende kopplade vi till diskursen om den vackra kvinnan som i sin tur medierna målat upp och gjort till en självklar sanning. För att genomföra denna forskning har en kvalitativ undersökning utförts i form av fokusgruppsintervjuer. Informanterna har bestått av 16 studenter från olika institutioner vid Lunds Universitet. Respondenterna kommer i följande uppsats presenteras i namn och ålder. De mest relevanta teorierna som använts i studien är Goffmans dramaturgiska perspektiv, genusperspektivet samt identitetsbildning.},
 author    = {Björnung Cederholm, Sara and Palmér, Sofia},
 keyword   = {identitet,framträdande,främre och bakre regionen,privat och offentligt,genus,Facebook,identitetsskapande,könsskillnader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie om identitet och presentation på Facebook ur ett genusperspektiv},
 year     = {2013},
}