Advanced

Lugnet efter stormen - En undersökning om drevets mekanismer och mediernas konstruktion av en politisk skandal

Bäcklund, Victor LU (2012) MKVK04 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
I den här uppsatsen har jag undersökt fyra tidningsmediers rapportering om den statliga myndigheten Tillväxtverket och dess generaldirektör Christina Lugnet i samband med de ekonomiska oegentligheter som uppdagades sommaren 2012. Uppgifterna om hur man på myndigheten gått emot regler för intern represenation och upphandling ledde till att Lugnet avskedades från sin post som generaldirektör en kort tid efter att medierna inlett sin granskning. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur mediernas rapportering utifrån centrala begrepp så som skandal, mediedrev och gestaltningar, där målet var att se till vad i mediernas rapportering som gjorde att händelserna kom att betraktas som en skandal. Målet var också att se vilka... (More)
Sammanfattning
I den här uppsatsen har jag undersökt fyra tidningsmediers rapportering om den statliga myndigheten Tillväxtverket och dess generaldirektör Christina Lugnet i samband med de ekonomiska oegentligheter som uppdagades sommaren 2012. Uppgifterna om hur man på myndigheten gått emot regler för intern represenation och upphandling ledde till att Lugnet avskedades från sin post som generaldirektör en kort tid efter att medierna inlett sin granskning. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur mediernas rapportering utifrån centrala begrepp så som skandal, mediedrev och gestaltningar, där målet var att se till vad i mediernas rapportering som gjorde att händelserna kom att betraktas som en skandal. Målet var också att se vilka gestaltningar som rapporteringen utgörs av och vidare kunna koppla dessa till genomgripande kulturella teman och diskurser. Genom en kvalitativ innehållsanalys analyserades först det empiriska materialet på en övergripande kronologisk nivå och därefter på en mer ingående nivå genom tillämpningen av framinganalytiska verktyg. Slutligen fördes ett kulturellt samt diskursanalytiskt perspektiv in för att där vissa hur gestaltningar organiseras runt vissa kulturella teman samt är hur de är en del av en nyhetsdiskurs.
Resultaten visar att medierna använder sig av samma grundläggande perspektiv, journalistiska vinkel och dramaturgiska koncept som kännetecknar ett mediedrevs funktioner. Vidare har grundläggande kännetecken för en en skandals uppkomst identifierats i det empiriska materialet där rapporteringen kretsar kring en moralisk normöverträdelse. Gestaltningarna som identifierats i materialet visar hur medierna först definierar ett problem kring den moraliska normöverträdelse och på ett upprepande sätt förstärker den. Vidare visar gestaltningarna hur man diagnostiserar de problemdefinerande gestaltningarna i form av att identifiera källan vilket blir Chritina Lugnet. Sammantaget är gestaltningarna en del av ett genomgripande tema som bygger på kulturella narrativ i form av förövare och offer. Slutligen kan gestaltningar betraktas som en del av en nyhetsdiskurs med syfte att undergräva ett samhälles konstituerade makt.

Nyckelord: skandal, mediedrev, moral, normöverträdelse, gestaltning, kultur, diskurs

Titel: Lugnet efter stormen – en undersökning om dervets mekanismer och mediernas konstruktion av en politisk skandal

Författare: Victor Bäcklund

Författad vid: Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bäcklund, Victor LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
normer, normöverträdelse, moral, skandaler, mediedrev, värderingar, samhällsliv, gestaltning, kultur, diskurs, Tillväxtverket
language
Swedish
id
3358647
date added to LUP
2013-01-24 12:49:29
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{3358647,
 abstract   = {Sammanfattning
I den här uppsatsen har jag undersökt fyra tidningsmediers rapportering om den statliga myndigheten Tillväxtverket och dess generaldirektör Christina Lugnet i samband med de ekonomiska oegentligheter som uppdagades sommaren 2012. Uppgifterna om hur man på myndigheten gått emot regler för intern represenation och upphandling ledde till att Lugnet avskedades från sin post som generaldirektör en kort tid efter att medierna inlett sin granskning. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur mediernas rapportering utifrån centrala begrepp så som skandal, mediedrev och gestaltningar, där målet var att se till vad i mediernas rapportering som gjorde att händelserna kom att betraktas som en skandal. Målet var också att se vilka gestaltningar som rapporteringen utgörs av och vidare kunna koppla dessa till genomgripande kulturella teman och diskurser. Genom en kvalitativ innehållsanalys analyserades först det empiriska materialet på en övergripande kronologisk nivå och därefter på en mer ingående nivå genom tillämpningen av framinganalytiska verktyg. Slutligen fördes ett kulturellt samt diskursanalytiskt perspektiv in för att där vissa hur gestaltningar organiseras runt vissa kulturella teman samt är hur de är en del av en nyhetsdiskurs.
Resultaten visar att medierna använder sig av samma grundläggande perspektiv, journalistiska vinkel och dramaturgiska koncept som kännetecknar ett mediedrevs funktioner. Vidare har grundläggande kännetecken för en en skandals uppkomst identifierats i det empiriska materialet där rapporteringen kretsar kring en moralisk normöverträdelse. Gestaltningarna som identifierats i materialet visar hur medierna först definierar ett problem kring den moraliska normöverträdelse och på ett upprepande sätt förstärker den. Vidare visar gestaltningarna hur man diagnostiserar de problemdefinerande gestaltningarna i form av att identifiera källan vilket blir Chritina Lugnet. Sammantaget är gestaltningarna en del av ett genomgripande tema som bygger på kulturella narrativ i form av förövare och offer. Slutligen kan gestaltningar betraktas som en del av en nyhetsdiskurs med syfte att undergräva ett samhälles konstituerade makt.

Nyckelord: skandal, mediedrev, moral, normöverträdelse, gestaltning, kultur, diskurs

Titel: Lugnet efter stormen – en undersökning om dervets mekanismer och mediernas konstruktion av en politisk skandal

Författare: Victor Bäcklund 

Författad vid: Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet},
 author    = {Bäcklund, Victor},
 keyword   = {normer,normöverträdelse,moral,skandaler,mediedrev,värderingar,samhällsliv,gestaltning,kultur,diskurs,Tillväxtverket},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lugnet efter stormen - En undersökning om drevets mekanismer och mediernas konstruktion av en politisk skandal},
 year     = {2012},
}