Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Zlatan Ibrahimović - hjälte eller buse? En analys av en mediebild

Rosén, Maria LU (2013) MKVK04 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats bär titeln Zlatan Ibrahimović - Hjälte eller buse? – En analys av en mediebild, och är författad av Maria Rosén vid Institutionen för Kommunikation och Medier på Lunds universitet höstterminen 2012. Uppsatsen består av en kvalitativ textanalys av nyhetsartiklar och krönikor, ur två svenska dagstidningar och en svensk kvällstidning, från tre tidpunkter i Zlatan Ibrahimovićs karriär, med inspiration i Norman Fairclaughs definition av begreppet diskurser. Den teoretiska utgångspunkten har dels varit Pierre Bourdieus begrepp praktiker, habitus och sociala positioner, dels teorier kring etnicitet och klass, där begreppen ”vi-och-dom” och ”den Andre” har varit centrala. Analysen har genomförts utifrån följande tre... (More)
Denna kandidatuppsats bär titeln Zlatan Ibrahimović - Hjälte eller buse? – En analys av en mediebild, och är författad av Maria Rosén vid Institutionen för Kommunikation och Medier på Lunds universitet höstterminen 2012. Uppsatsen består av en kvalitativ textanalys av nyhetsartiklar och krönikor, ur två svenska dagstidningar och en svensk kvällstidning, från tre tidpunkter i Zlatan Ibrahimovićs karriär, med inspiration i Norman Fairclaughs definition av begreppet diskurser. Den teoretiska utgångspunkten har dels varit Pierre Bourdieus begrepp praktiker, habitus och sociala positioner, dels teorier kring etnicitet och klass, där begreppen ”vi-och-dom” och ”den Andre” har varit centrala. Analysen har genomförts utifrån följande tre frågeställningar: Hur har porträtteringen av Zlatan Ibrahimovićs byggts upp och förändrats under hans karriär mot bakgrund av etnicitet och klass, vilken social position tillskrivs Zlatan Ibrahimović av denna porträttering under hans karriär, och vad kan detta säga oss om hur media skapar och återskapar diskurser i sina beskrivningar av samhällets strukturer?
Syftet med analysen har varit att på ett vetenskapligt plan analysera hur media bidrar till att skapa och återskapa diskurser i samhället, och slutsatserna visar att porträtteringen av Zlatan Ibrahimović vid dessa tre tillfällen i hans karriär omgärdas av en ambivalent hållning; Vid de tillfällen där framgångar har rönts har hans klass och attribut tillskansade därav betraktats som en tillgång, medan dessa betraktats som ett hinder när problematik har uppstått. Detta resulterar i två mediebilder: en där hans bakgrund beskrivs som en tillgång och orsaken till framgångarna, och en där hans bakgrund beskrivs som ett hinder för att fullt ut byta social position och inta positionen som firad fotbollsspelare och representant för Sverige. Vid de tillfällen där Zlatan Ibrahimović inte tillåts fungera som en representant för Sverige har ofta ett så kallat ”vi-och-dom”-perspektiv, och en beskrivning av Zlatan Ibrahimović som ”den Andre”, anlagts. Dock bör även betonas att det vid samtliga tre nedslag i hans karriär i medietexter har återfunnits texter som normaliserar Zlatan Ibrahimović egna attribut och klass.
Ur ett medie-och kommunikationsvetenskapligt perspektiv har slutsatsen således dragits att medietexterna genom att använda attribut och klass som orsaksbärare bidrar till att skapa och återskapa diskurser som bekräftar sedan länge existerande bilder av samhällsstrukturerna. Dock finns det också medietexter som i stället söker skapa en ny diskurs vilken ger en ny beskrivning av samhällsstrukturerna, genom att normaliserar dessa attribut och denna klass.
Nyckelord: Zlatan Ibrahimović, diskurs, habitus, praktik, social position, textanalys, kvalitativ, kvalitativ textanalys, ”vi-och-dom”, ”den Andre”, etnicitet, klass, Sydsvenskan, Aftonbladet, Dagens Nyheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosén, Maria LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
klasskillnader, klass, etnicitet, ”den Andre”, ”vi-och-dom”, kvalitativ textanalys, social position, praktik, habitus, Zlatan Ibrahimović, Sydsvenskan, Aftonbladet, Dagens Nyheter
language
Swedish
id
3358827
date added to LUP
2013-02-18 11:53:19
date last changed
2014-09-04 08:36:00
@misc{3358827,
 abstract   = {Denna kandidatuppsats bär titeln Zlatan Ibrahimović - Hjälte eller buse? – En analys av en mediebild, och är författad av Maria Rosén vid Institutionen för Kommunikation och Medier på Lunds universitet höstterminen 2012. Uppsatsen består av en kvalitativ textanalys av nyhetsartiklar och krönikor, ur två svenska dagstidningar och en svensk kvällstidning, från tre tidpunkter i Zlatan Ibrahimovićs karriär, med inspiration i Norman Fairclaughs definition av begreppet diskurser. Den teoretiska utgångspunkten har dels varit Pierre Bourdieus begrepp praktiker, habitus och sociala positioner, dels teorier kring etnicitet och klass, där begreppen ”vi-och-dom” och ”den Andre” har varit centrala. Analysen har genomförts utifrån följande tre frågeställningar: Hur har porträtteringen av Zlatan Ibrahimovićs byggts upp och förändrats under hans karriär mot bakgrund av etnicitet och klass, vilken social position tillskrivs Zlatan Ibrahimović av denna porträttering under hans karriär, och vad kan detta säga oss om hur media skapar och återskapar diskurser i sina beskrivningar av samhällets strukturer? 
 Syftet med analysen har varit att på ett vetenskapligt plan analysera hur media bidrar till att skapa och återskapa diskurser i samhället, och slutsatserna visar att porträtteringen av Zlatan Ibrahimović vid dessa tre tillfällen i hans karriär omgärdas av en ambivalent hållning; Vid de tillfällen där framgångar har rönts har hans klass och attribut tillskansade därav betraktats som en tillgång, medan dessa betraktats som ett hinder när problematik har uppstått. Detta resulterar i två mediebilder: en där hans bakgrund beskrivs som en tillgång och orsaken till framgångarna, och en där hans bakgrund beskrivs som ett hinder för att fullt ut byta social position och inta positionen som firad fotbollsspelare och representant för Sverige. Vid de tillfällen där Zlatan Ibrahimović inte tillåts fungera som en representant för Sverige har ofta ett så kallat ”vi-och-dom”-perspektiv, och en beskrivning av Zlatan Ibrahimović som ”den Andre”, anlagts. Dock bör även betonas att det vid samtliga tre nedslag i hans karriär i medietexter har återfunnits texter som normaliserar Zlatan Ibrahimović egna attribut och klass.
 Ur ett medie-och kommunikationsvetenskapligt perspektiv har slutsatsen således dragits att medietexterna genom att använda attribut och klass som orsaksbärare bidrar till att skapa och återskapa diskurser som bekräftar sedan länge existerande bilder av samhällsstrukturerna. Dock finns det också medietexter som i stället söker skapa en ny diskurs vilken ger en ny beskrivning av samhällsstrukturerna, genom att normaliserar dessa attribut och denna klass. 
Nyckelord: Zlatan Ibrahimović, diskurs, habitus, praktik, social position, textanalys, kvalitativ, kvalitativ textanalys, ”vi-och-dom”, ”den Andre”, etnicitet, klass, Sydsvenskan, Aftonbladet, Dagens Nyheter.},
 author    = {Rosén, Maria},
 keyword   = {klasskillnader,klass,etnicitet,”den Andre”,”vi-och-dom”,kvalitativ textanalys,social position,praktik,habitus,Zlatan Ibrahimović,Sydsvenskan,Aftonbladet,Dagens Nyheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Zlatan Ibrahimović - hjälte eller buse? En analys av en mediebild},
 year     = {2013},
}