Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Familjen - en naturlig enhet?” : en argumentation för en individuell föräldraförsäkring

Olsson, Henrietta LU (2013) MRSK30 20122
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att argumentera för en individuell föräldraförsäkring. Den svenska föräldraförsäkringen studeras utifrån ett rättighetsperspektiv, något som tidigare har saknats. Föräldraförsäkringen är idag en grupprättighet och stor del av min teori har därför kretsat kring grupprättigheter och individuella rättigheter. I analysen av förarbetena till föräldraförsäkringen blir det tydligt att frihet och jämlikhet är två centrala aspekter. Jag använder mig av tre olika frihetsbegrepp; negativ frihet, positiv frihet och frihet som icke-dominans. I analysen använder jag mig av Sally Haslangers tre olika typer av begreppsanalys. Det blir då tydligt att frihetsbegreppet, som det används i föräldraförsäkringen, kolliderar med... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att argumentera för en individuell föräldraförsäkring. Den svenska föräldraförsäkringen studeras utifrån ett rättighetsperspektiv, något som tidigare har saknats. Föräldraförsäkringen är idag en grupprättighet och stor del av min teori har därför kretsat kring grupprättigheter och individuella rättigheter. I analysen av förarbetena till föräldraförsäkringen blir det tydligt att frihet och jämlikhet är två centrala aspekter. Jag använder mig av tre olika frihetsbegrepp; negativ frihet, positiv frihet och frihet som icke-dominans. I analysen använder jag mig av Sally Haslangers tre olika typer av begreppsanalys. Det blir då tydligt att frihetsbegreppet, som det används i föräldraförsäkringen, kolliderar med jämlikhet. Synen på familjen som en naturlig enhet bidrar också till att låsa fast individer i stereotypa könsroller. Jag menar då att det finns tre starka skäl till att föräldraförsäkringen ska vara individuell. (1) Att föräldraförsäkringen utformad som en grupprättighet bidrar till att förankra familjen som en institution. (2) den starka position som det innebär att förespråka en grupprättighet då det kräver att vi hävdar att gruppen alltid trumfar individen. (3) allas lika rätt till frihet.

The purpose of this essay is to argue for a individual parental insurance. The swedish parental insurance is studied from a human rights perspective, which has been absent. The parental insurance is today a group right and are a central part of the theory. It is obvious that liberty and equality are two central concepts in the analysis of the the preparatory works. I am using three different conceptions of liberty; negative liberty, positive liberty and liberty as non-domination. I am using Sally Haslanger`s three different types of conceptional analysis. It is clear that the concept of liberty is used in a conceptual way in the preparatory works, and collide with the concept of equality. The view of the family as a natural kind do also contribute to keep individuals stuck in different stereotypes. I argue that there are three main reasons to why the parental insurance should be a individual right. (1) If the parental insurance is a group right it contributes to firmly establish the family as an institution. (2) to argue in favour for a group right is a extrem position and implies that the group always trump the individual person. (3) evereyone`s equal right to liberty. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Henrietta LU
supervisor
organization
course
MRSK30 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Föräldraförsäkring, Mänskliga Rättigheter, Human Rights, Frihet som icke-dominans, individuell föräldraförsäkring, grupprättighet, individuella rättigheter, kollektiva rättigheter, Jämställdhet, Jämlikhet
language
Swedish
id
3358980
date added to LUP
2013-02-26 11:25:34
date last changed
2014-09-04 08:27:39
@misc{3358980,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att argumentera för en individuell föräldraförsäkring. Den svenska föräldraförsäkringen studeras utifrån ett rättighetsperspektiv, något som tidigare har saknats. Föräldraförsäkringen är idag en grupprättighet och stor del av min teori har därför kretsat kring grupprättigheter och individuella rättigheter. I analysen av förarbetena till föräldraförsäkringen blir det tydligt att frihet och jämlikhet är två centrala aspekter. Jag använder mig av tre olika frihetsbegrepp; negativ frihet, positiv frihet och frihet som icke-dominans. I analysen använder jag mig av Sally Haslangers tre olika typer av begreppsanalys. Det blir då tydligt att frihetsbegreppet, som det används i föräldraförsäkringen, kolliderar med jämlikhet. Synen på familjen som en naturlig enhet bidrar också till att låsa fast individer i stereotypa könsroller. Jag menar då att det finns tre starka skäl till att föräldraförsäkringen ska vara individuell. (1) Att föräldraförsäkringen utformad som en grupprättighet bidrar till att förankra familjen som en institution. (2) den starka position som det innebär att förespråka en grupprättighet då det kräver att vi hävdar att gruppen alltid trumfar individen. (3) allas lika rätt till frihet. 

The purpose of this essay is to argue for a individual parental insurance. The swedish parental insurance is studied from a human rights perspective, which has been absent. The parental insurance is today a group right and are a central part of the theory. It is obvious that liberty and equality are two central concepts in the analysis of the the preparatory works. I am using three different conceptions of liberty; negative liberty, positive liberty and liberty as non-domination. I am using Sally Haslanger`s three different types of conceptional analysis. It is clear that the concept of liberty is used in a conceptual way in the preparatory works, and collide with the concept of equality. The view of the family as a natural kind do also contribute to keep individuals stuck in different stereotypes. I argue that there are three main reasons to why the parental insurance should be a individual right. (1) If the parental insurance is a group right it contributes to firmly establish the family as an institution. (2) to argue in favour for a group right is a extrem position and implies that the group always trump the individual person. (3) evereyone`s equal right to liberty.},
 author    = {Olsson, Henrietta},
 keyword   = {Föräldraförsäkring,Mänskliga Rättigheter,Human Rights,Frihet som icke-dominans,individuell föräldraförsäkring,grupprättighet,individuella rättigheter,kollektiva rättigheter,Jämställdhet,Jämlikhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Familjen - en naturlig enhet?” : en argumentation för en individuell föräldraförsäkring},
 year     = {2013},
}