Advanced

Extremspänningsautomatikens inverkan på spänningsstabilitet

Larsson, Martin LU (2012) In CODEN:LUTEDX/TEIE-5 EIE920 20122
Industrial Electrical Engineering and Automation
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete är en inledande studie av huruvida det finns ett motiv att förändra extremspänningsautomatiken i det Svenska stamnätet. Arbetet beskriver hur inställningarna påverkar spänningsstabiliteten i ett elkraftsystem. Genom realtidssimulering
med ARISTO i NORDIC32-svedala har dynamiska analyser av spänningsförlopp gjorts för sju stycken olika kopplingsstrategier. Principerna bakom dessa beskrivs och exempel på implementation tillhandahålls tillsammans med de parametervärden som använts. Strategierna har undersökts i två vitt skilda men typiska scenarion för det nordiska kraftsystemet, tung belastning under vinterförhållanden och låg belastning under sommartid. Rapporten visar på att enskilda inställningar för automatiker ger... (More)
Detta examensarbete är en inledande studie av huruvida det finns ett motiv att förändra extremspänningsautomatiken i det Svenska stamnätet. Arbetet beskriver hur inställningarna påverkar spänningsstabiliteten i ett elkraftsystem. Genom realtidssimulering
med ARISTO i NORDIC32-svedala har dynamiska analyser av spänningsförlopp gjorts för sju stycken olika kopplingsstrategier. Principerna bakom dessa beskrivs och exempel på implementation tillhandahålls tillsammans med de parametervärden som använts. Strategierna har undersökts i två vitt skilda men typiska scenarion för det nordiska kraftsystemet, tung belastning under vinterförhållanden och låg belastning under sommartid. Rapporten visar på att enskilda inställningar för automatiker ger stor påverkan för systemets motståndskraft mot spänningskollaps och hur viktigt det är att möjlighet ges för ett tidigt ingripande i situationer där spänningskollaps är nära förestående. Genom att minska tidsfördröjningar i hela systemet kan motståndskraften mot kollaps öka. Genom att även låta extremspänningsautomatik ta hänsyn till spänningar i angränsande stationer kan kollaps i detta scenario undvikas helt. (Less)
Abstract
This master thesis is a pilot study on what impact different strategies for automatic switching of reactive shunts have on voltage stability in an electric power system. A dynamic analysis has been performed through real-time simulations in ARISTO on the NORDIC32-svedala system. Seven different switching strategies are examined in two different but common scenarios for the Nordic power system. The principles behind the automatics are described and examples of implementation are supplied through parameter settings and net diagrams. It is shown that the time settings of individual automatics have an impact on overall system performance and that quick action is crucial in situations where voltage collapse is imminent. By decreasing time... (More)
This master thesis is a pilot study on what impact different strategies for automatic switching of reactive shunts have on voltage stability in an electric power system. A dynamic analysis has been performed through real-time simulations in ARISTO on the NORDIC32-svedala system. Seven different switching strategies are examined in two different but common scenarios for the Nordic power system. The principles behind the automatics are described and examples of implementation are supplied through parameter settings and net diagrams. It is shown that the time settings of individual automatics have an impact on overall system performance and that quick action is crucial in situations where voltage collapse is imminent. By decreasing time delays for automatics system wide better performance can be achieved. It is also shown that, by letting the automatics take adjacent voltages into account, in this scenario the collapse can be avoided. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Martin LU
supervisor
organization
alternative title
The impact of automatic shunt switching on voltage stability
course
EIE920 20122
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Spänningsstabilitet, shunt, reaktiv effekt, elkraftsystem, Svk, Svenska Kraftnät, Extremspänningsautomatik, voltage collapse, voltage stability, NORDIC32, reactive power, voltage automatics, spänningskollaps, ARISTO
publication/series
CODEN:LUTEDX/TEIE-5
report number
5304
language
Swedish
id
3402262
date added to LUP
2013-05-22 12:47:54
date last changed
2014-09-04 08:30:00
@misc{3402262,
 abstract   = {This master thesis is a pilot study on what impact different strategies for automatic switching of reactive shunts have on voltage stability in an electric power system. A dynamic analysis has been performed through real-time simulations in ARISTO on the NORDIC32-svedala system. Seven different switching strategies are examined in two different but common scenarios for the Nordic power system. The principles behind the automatics are described and examples of implementation are supplied through parameter settings and net diagrams. It is shown that the time settings of individual automatics have an impact on overall system performance and that quick action is crucial in situations where voltage collapse is imminent. By decreasing time delays for automatics system wide better performance can be achieved. It is also shown that, by letting the automatics take adjacent voltages into account, in this scenario the collapse can be avoided.},
 author    = {Larsson, Martin},
 keyword   = {Spänningsstabilitet,shunt,reaktiv effekt,elkraftsystem,Svk,Svenska Kraftnät,Extremspänningsautomatik,voltage collapse,voltage stability,NORDIC32,reactive power,voltage automatics,spänningskollaps,ARISTO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {CODEN:LUTEDX/TEIE-5},
 title    = {Extremspänningsautomatikens inverkan på spänningsstabilitet},
 year     = {2012},
}