Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Where's the method in all that salvation? : Soteriology between coherence and relevance

Ulbricht, Benjamin LU (2013) TEOK51 20122
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats vill bidra till ämnet teologisk metod, och undersöker hur soteriologi integreras i systematisk teologi, dvs. hur talet om frälsning, som teologiskt delämne, relaterar till en komplex teologisk helhet. Soteriologi är präglat av mångfald, vilket är både nödvändigt och önskat. Jag anser att det finns (minst) fyra vägledande koncept som är involverade när soteriologi integreras i systematisk teologi, koncept som balanserar behovet av mångfald med behovet av ett integrerat helhetsgrepp. Dessa fyra är koherens, identitet, korrespondens och relevans. Soteriologi behöver visa på koherens med andra ämnen inom systematiken (som Kristologi) eller bibliska traditioner; den bör ta hänsyn till kyrkors och individers identitet, där tal och... (More)
Denna uppsats vill bidra till ämnet teologisk metod, och undersöker hur soteriologi integreras i systematisk teologi, dvs. hur talet om frälsning, som teologiskt delämne, relaterar till en komplex teologisk helhet. Soteriologi är präglat av mångfald, vilket är både nödvändigt och önskat. Jag anser att det finns (minst) fyra vägledande koncept som är involverade när soteriologi integreras i systematisk teologi, koncept som balanserar behovet av mångfald med behovet av ett integrerat helhetsgrepp. Dessa fyra är koherens, identitet, korrespondens och relevans. Soteriologi behöver visa på koherens med andra ämnen inom systematiken (som Kristologi) eller bibliska traditioner; den bör ta hänsyn till kyrkors och individers identitet, där tal och gärning, rit och bekännelse sammanstrålar; soteriologi behöver visa på korrespondens med verkligheten utanför systemet, genom att relatera till resultat från andra teologiska discipliner, andra vetenskaper eller genom att relatera till mänsklig erfarenhet; vidare, soteriologi bör sträva efter relevans för människor, vilket är både en uppgift och en förutsättning för teologi i allmänhet. Koncepten balanserar varandra, de öppnar för mångfald och sammanför i integration. Tillsammans med andra metodologiska teser kan dessa fyra koncept användas som analysverktyg, som tar hänsyn till mångfald, komplexitet och integration. Skillnader mellan teologier kan då medvetandegöras, så att mångfald kan integreras medvetet. (Less)
Abstract
With this essay, I try to contribute to the field of methodology, and study how soteriology is integrated into systematic theology, i.e., how the way the talk about salvation, as a part of theology, relates to a complex theological whole. Soteriology is diverse, which is both necessary and desired. In this essay, I argue that there are (at least) four guiding notions at work when soteriology is integrated into systematics: coherence, identity, correspondence and relevance. Soteriology needs coherence with other themes of systematic theology (as Christology) or biblical traditions; it needs to take into account the identity of the church and of individuals as converging speech and act, creed and praxis; soteriology needs correspondence with... (More)
With this essay, I try to contribute to the field of methodology, and study how soteriology is integrated into systematic theology, i.e., how the way the talk about salvation, as a part of theology, relates to a complex theological whole. Soteriology is diverse, which is both necessary and desired. In this essay, I argue that there are (at least) four guiding notions at work when soteriology is integrated into systematics: coherence, identity, correspondence and relevance. Soteriology needs coherence with other themes of systematic theology (as Christology) or biblical traditions; it needs to take into account the identity of the church and of individuals as converging speech and act, creed and praxis; soteriology needs correspondence with reality outside the system, by relating to the findings of other theological disciplines, other sciences or simply relating to human experience; further, soteriology needs to strive towards relevance for humans, which is both a task and a condition for theology in general. These notions balance each other – they open up for diversity and gather in integration. Together with other methodological suggestions made in this essay, they can function as analytical tools that take into account both complexity, diversity and integration. Thus, differences can be made conscious and diversity can be integrated consciously. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ulbricht, Benjamin LU
supervisor
organization
course
TEOK51 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Soteriologi, metod, koherens, identitet, korrespondens, relevans, mångfald, systematisk teologi, Soteriology, Method, Coherence, Identity, Correspondence, Relevance, Diversity, Systematic Theology
language
English
id
3402348
date added to LUP
2013-01-18 10:48:49
date last changed
2013-01-18 10:48:49
@misc{3402348,
 abstract   = {With this essay, I try to contribute to the field of methodology, and study how soteriology is integrated into systematic theology, i.e., how the way the talk about salvation, as a part of theology, relates to a complex theological whole. Soteriology is diverse, which is both necessary and desired. In this essay, I argue that there are (at least) four guiding notions at work when soteriology is integrated into systematics: coherence, identity, correspondence and relevance. Soteriology needs coherence with other themes of systematic theology (as Christology) or biblical traditions; it needs to take into account the identity of the church and of individuals as converging speech and act, creed and praxis; soteriology needs correspondence with reality outside the system, by relating to the findings of other theological disciplines, other sciences or simply relating to human experience; further, soteriology needs to strive towards relevance for humans, which is both a task and a condition for theology in general. These notions balance each other – they open up for diversity and gather in integration. Together with other methodological suggestions made in this essay, they can function as analytical tools that take into account both complexity, diversity and integration. Thus, differences can be made conscious and diversity can be integrated consciously.},
 author    = {Ulbricht, Benjamin},
 keyword   = {Soteriologi,metod,koherens,identitet,korrespondens,relevans,mångfald,systematisk teologi,Soteriology,Method,Coherence,Identity,Correspondence,Relevance,Diversity,Systematic Theology},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Where's the method in all that salvation? : Soteriology between coherence and relevance},
 year     = {2013},
}