Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekten av etnicitet på minnesprocesser vid ansiktsigenkänning: en ERP-studie

Lindqvist, Kristoffer LU and Aspeqvist, Erik LU (2013) PSPT02 20122
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det är ett välkänt fenomen att människor generellt sett minns ansikten från sin egen etniska grupp bättre än ansikten från andra grupper, något som kan kallas etnicitetseffekten. Igenkänningsminne brukas beskrivas utifrån två typer av processer, familiarity som kännetecknas av en bekanthetskänsla utan framplockning av detaljer och recollection där detaljer kopplade till inlärningstillfället kan erinras. Syftet med studien var att undersöka huruvida etnicitetseffekten kan förklaras utifrån det relativa bidraget av familiarity och recollection till ansiktsigenkänning. Elektrofysiologiska- och beteendedata från tjugo svenska försökspersoner samlades in när de i en experimentell situation hade som uppgift att skilja ut tidigare visade... (More)
Det är ett välkänt fenomen att människor generellt sett minns ansikten från sin egen etniska grupp bättre än ansikten från andra grupper, något som kan kallas etnicitetseffekten. Igenkänningsminne brukas beskrivas utifrån två typer av processer, familiarity som kännetecknas av en bekanthetskänsla utan framplockning av detaljer och recollection där detaljer kopplade till inlärningstillfället kan erinras. Syftet med studien var att undersöka huruvida etnicitetseffekten kan förklaras utifrån det relativa bidraget av familiarity och recollection till ansiktsigenkänning. Elektrofysiologiska- och beteendedata från tjugo svenska försökspersoner samlades in när de i en experimentell situation hade som uppgift att skilja ut tidigare visade ansiktsbilder från den egna etniska gruppen och en annan etnisk grupp från nya distraherande ansikten från båda grupperna. En bättre minnesprestation för ansikten tillhörande den egna gruppen jämfört med ansikten från den andra gruppen iakttogs. Resultaten visade också på en skillnad avseende den elektrofysiologiska motsvarigheten till processen recollection, vilket i studien tolkades som att denna process differentierar mellan nya och tidigare sedda ansikten från den egna etniska gruppen men inte från den andra gruppen. Baserat på resultaten drogs slutsatsen att skillnaden i fråga om recollection utgör en förklaring till etnicitetseffekten, vilket i förlängningen kan anses stödja expertismodellen för hur denna effekt fungerar. (Less)
Abstract
The fact that people in general tend to remember faces from their own ethnic group better than faces from other groups is a well-known phenomenon, called the otherethnicity effect. Recognition memory is commonly described as based on two processes, familiarity characterised by a sense of knowing without remembering details, and recollection, where details related to the original learning event can be accessed. The goal of this research project was to investigate whether the ethnicity effect can be explained from the relative contributions of familiarity and recollection to face recognition. Electrophysiological and behavioral data from 20 Swedish subjects were collected in an experimental setting, the task being that of separating... (More)
The fact that people in general tend to remember faces from their own ethnic group better than faces from other groups is a well-known phenomenon, called the otherethnicity effect. Recognition memory is commonly described as based on two processes, familiarity characterised by a sense of knowing without remembering details, and recollection, where details related to the original learning event can be accessed. The goal of this research project was to investigate whether the ethnicity effect can be explained from the relative contributions of familiarity and recollection to face recognition. Electrophysiological and behavioral data from 20 Swedish subjects were collected in an experimental setting, the task being that of separating previously displayed pictures of faces belonging to the subjects' own ethnic group as well as another group from new, distracting faces from both groups. Better performance regarding memory for faces belonging to the subjects' own ethnic group was found. The results also indicated a difference regarding the electrophysiological counterpart to the process of recollection, in this case interpreted as showing that this process differentiates old from new faces better for ethnic in-group than out-group faces. Based on the results, the conclusion that the difference in recollection proves an explanation of the other-ethnicity effect was drawn. This conclusion can be seen as support for the expertise hypothesis regarding the mechanisms of the other-ethnicity effect. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Kristoffer LU and Aspeqvist, Erik LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
ERP, etnicitetseffekten, old/new, familiarity, recollection, ansiktsigenkänning, other-ethnicity effect, face recognitnion
language
Swedish
id
3409090
date added to LUP
2013-01-29 13:18:02
date last changed
2013-01-29 13:18:02
@misc{3409090,
 abstract   = {The fact that people in general tend to remember faces from their own ethnic group better than faces from other groups is a well-known phenomenon, called the otherethnicity effect. Recognition memory is commonly described as based on two processes, familiarity characterised by a sense of knowing without remembering details, and recollection, where details related to the original learning event can be accessed. The goal of this research project was to investigate whether the ethnicity effect can be explained from the relative contributions of familiarity and recollection to face recognition. Electrophysiological and behavioral data from 20 Swedish subjects were collected in an experimental setting, the task being that of separating previously displayed pictures of faces belonging to the subjects' own ethnic group as well as another group from new, distracting faces from both groups. Better performance regarding memory for faces belonging to the subjects' own ethnic group was found. The results also indicated a difference regarding the electrophysiological counterpart to the process of recollection, in this case interpreted as showing that this process differentiates old from new faces better for ethnic in-group than out-group faces. Based on the results, the conclusion that the difference in recollection proves an explanation of the other-ethnicity effect was drawn. This conclusion can be seen as support for the expertise hypothesis regarding the mechanisms of the other-ethnicity effect.},
 author    = {Lindqvist, Kristoffer and Aspeqvist, Erik},
 keyword   = {ERP,etnicitetseffekten,old/new,familiarity,recollection,ansiktsigenkänning,other-ethnicity effect,face recognitnion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekten av etnicitet på minnesprocesser vid ansiktsigenkänning: en ERP-studie},
 year     = {2013},
}