Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bilder av föräldraskap: en studie om skillnader mellan mammors och pappors narrativ kring omvårdnad och anknytning

Malmberg, Nina LU and Carlsson, Maria LU (2013) PSPT02 20122
Department of Psychology
Abstract
This pilot study explored differences in how eleven mothers and eleven fathers presented narratives in measurements of caregiving and attachment representations. The Attachment Script Assessment test showed no significant differences between mothers and fathers. The Caregiving and Attachment Interview was used to measure parents’ narratives of their own and their co-parents’ caregiving of their children. These accounts were scored by reliable assessors according to the variables loving, rejecting, involving, neglecting and pressure to achieve. Mothers and fathers scored differently as mothers described their co-parents as more neglecting and themselves as more loving. The fathers described themselves as more rejecting. The main limitations... (More)
This pilot study explored differences in how eleven mothers and eleven fathers presented narratives in measurements of caregiving and attachment representations. The Attachment Script Assessment test showed no significant differences between mothers and fathers. The Caregiving and Attachment Interview was used to measure parents’ narratives of their own and their co-parents’ caregiving of their children. These accounts were scored by reliable assessors according to the variables loving, rejecting, involving, neglecting and pressure to achieve. Mothers and fathers scored differently as mothers described their co-parents as more neglecting and themselves as more loving. The fathers described themselves as more rejecting. The main limitations of the study concerns the sample size and the sampling method. Further research should, to larger extent, focus on motivating fathers to participate in studies regarding parenthood. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie är en kvantitativ pilotstudie med explorativa ansatser som undersökte om det fanns några skillnader i hur elva mammor och elva pappor presenterar narrativ i anknytnings- och omvårdnadsinstrument. Anknytningstestet, Attachment Script Asessment, visade inga signifikanta skillnader mellan mammor och pappor. Som omvårdnadsinstrument användes Caregiving and Attachment Interview där föräldrarna presenterar narrativ kring sina egna och sin medförälders erfarenheter av omvårdnad av deras gemensamma barn. Dessa beskrivningar poängsattes sedan av tillförlitliga bedömare på variablerna kärleksfullhet, avvisande, rollombyte, försummande och press att prestera. Mammornas och pappornas poäng visade skillnader då mammorna beskrev sina... (More)
Denna studie är en kvantitativ pilotstudie med explorativa ansatser som undersökte om det fanns några skillnader i hur elva mammor och elva pappor presenterar narrativ i anknytnings- och omvårdnadsinstrument. Anknytningstestet, Attachment Script Asessment, visade inga signifikanta skillnader mellan mammor och pappor. Som omvårdnadsinstrument användes Caregiving and Attachment Interview där föräldrarna presenterar narrativ kring sina egna och sin medförälders erfarenheter av omvårdnad av deras gemensamma barn. Dessa beskrivningar poängsattes sedan av tillförlitliga bedömare på variablerna kärleksfullhet, avvisande, rollombyte, försummande och press att prestera. Mammornas och pappornas poäng visade skillnader då mammorna beskrev sina medföräldrar som mer försummande och sig själva som mer kärleksfulla. Papporna beskrev sig själva som mer avvisande. Dessa fynd både motsade och bekräftade tidigare forskning kring föräldraskap. Studien uppvisade vissa brister framförallt gällande det låga deltagarantalet och urvalsmetoderna. Framtida forskning bör fokusera på att motivera pappor att delta i studier kring föräldraskap i större utsträckning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmberg, Nina LU and Carlsson, Maria LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
omvårdnadsrepresentationer, könsskillnader, föräldraskap, anknytning, attachment script, narrativ
language
Swedish
id
3409716
date added to LUP
2013-01-29 13:22:42
date last changed
2013-01-29 13:22:42
@misc{3409716,
 abstract   = {This pilot study explored differences in how eleven mothers and eleven fathers presented narratives in measurements of caregiving and attachment representations. The Attachment Script Assessment test showed no significant differences between mothers and fathers. The Caregiving and Attachment Interview was used to measure parents’ narratives of their own and their co-parents’ caregiving of their children. These accounts were scored by reliable assessors according to the variables loving, rejecting, involving, neglecting and pressure to achieve. Mothers and fathers scored differently as mothers described their co-parents as more neglecting and themselves as more loving. The fathers described themselves as more rejecting. The main limitations of the study concerns the sample size and the sampling method. Further research should, to larger extent, focus on motivating fathers to participate in studies regarding parenthood.},
 author    = {Malmberg, Nina and Carlsson, Maria},
 keyword   = {omvårdnadsrepresentationer,könsskillnader,föräldraskap,anknytning,attachment script,narrativ},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bilder av föräldraskap: en studie om skillnader mellan mammors och pappors narrativ kring omvårdnad och anknytning},
 year     = {2013},
}