Advanced

PRAGMATIK I PRAKTIKEN En kartläggning över logopeders arbete med personer med pragmatiska svårigheter

Bengtsson, Daniel and Rosqvist, Ida (2012)
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Pragmatiska svårigheter är något som förekommer hos flera patientgrupper som logopeder arbetar med. Det finns begränsat med forskning kring interventionsmetoder för denna typ av svårigheter, men det är något som många logopeder arbetar med på något sätt. Syftet med studien var att undersöka hur vanligt förekommande pragmatiska svårigheter är bland logopeders patienter, i vilken omfattning logopeder ger insatser för detta samt vilka typer av insatser som ges. Studien genomfördes genom en enkät till samtliga 177 logopeder anställda i kommun och landsting i Skåne, vilken besvarades av 55%, samt genom tio kvalitativa intervjuer med logopeder som i varierande grad arbetar med pragmatiska svårigheter. Resultatet visar att pragmatiska svårigheter... (More)
Pragmatiska svårigheter är något som förekommer hos flera patientgrupper som logopeder arbetar med. Det finns begränsat med forskning kring interventionsmetoder för denna typ av svårigheter, men det är något som många logopeder arbetar med på något sätt. Syftet med studien var att undersöka hur vanligt förekommande pragmatiska svårigheter är bland logopeders patienter, i vilken omfattning logopeder ger insatser för detta samt vilka typer av insatser som ges. Studien genomfördes genom en enkät till samtliga 177 logopeder anställda i kommun och landsting i Skåne, vilken besvarades av 55%, samt genom tio kvalitativa intervjuer med logopeder som i varierande grad arbetar med pragmatiska svårigheter. Resultatet visar att pragmatiska svårigheter är vanligt förekommande bland logopedpatienter och att många
logopeder ger insatser för detta. Insatserna är ofta riktade mot omgivningen, men många arbetar även med direktbehandling, individuellt och/eller i gruppform. De typer av direkta insatser som ges handlar framförallt om uppmärksammande av samspelskonventioner, eget beteende och andras beteende, turtagning, narrativ förmåga, att ta lyssnarens perspektiv samt att ge språkliga verktyg och förmedla kompensatoriska strategier. Inga av metoderna är evidensbaserade och det krävs mer forskning för att säkerställa behandlingens effekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Daniel and Rosqvist, Ida
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
interventionsmetoder, social kommunikationsstörning, social kommunikation, pragmatiska problem, pragmatiska svårigheter, pragmatik
language
Swedish
id
3457570
date added to LUP
2013-02-04 16:08:02
date last changed
2013-02-04 16:08:02
@misc{3457570,
 abstract   = {Pragmatiska svårigheter är något som förekommer hos flera patientgrupper som logopeder arbetar med. Det finns begränsat med forskning kring interventionsmetoder för denna typ av svårigheter, men det är något som många logopeder arbetar med på något sätt. Syftet med studien var att undersöka hur vanligt förekommande pragmatiska svårigheter är bland logopeders patienter, i vilken omfattning logopeder ger insatser för detta samt vilka typer av insatser som ges. Studien genomfördes genom en enkät till samtliga 177 logopeder anställda i kommun och landsting i Skåne, vilken besvarades av 55%, samt genom tio kvalitativa intervjuer med logopeder som i varierande grad arbetar med pragmatiska svårigheter. Resultatet visar att pragmatiska svårigheter är vanligt förekommande bland logopedpatienter och att många
logopeder ger insatser för detta. Insatserna är ofta riktade mot omgivningen, men många arbetar även med direktbehandling, individuellt och/eller i gruppform. De typer av direkta insatser som ges handlar framförallt om uppmärksammande av samspelskonventioner, eget beteende och andras beteende, turtagning, narrativ förmåga, att ta lyssnarens perspektiv samt att ge språkliga verktyg och förmedla kompensatoriska strategier. Inga av metoderna är evidensbaserade och det krävs mer forskning för att säkerställa behandlingens effekt.},
 author    = {Bengtsson, Daniel and Rosqvist, Ida},
 keyword   = {interventionsmetoder,social kommunikationsstörning,social kommunikation,pragmatiska problem,pragmatiska svårigheter,pragmatik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {PRAGMATIK I PRAKTIKEN En kartläggning över logopeders arbete med personer med pragmatiska svårigheter},
 year     = {2012},
}