Advanced

Gitarrskolor förr och nu - En komparativ analys av gitarrskolor från 1800-talet och idag

Hallén, Peter (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Guitar methods past and present – A comperative analysis of guitar methods from the 19th century and today.
The purpose of this study is to investigate the influence of early 19th century guitar methods on guitar methods of today from a technical, musical and pedagogical point of view. While the main methodology has been to make a comparative literature study, this has also implied a highly interpretative approach. There is also a sociological aspect of the inquiry. In the chapter "background and previous research" I outline the development of the classical guitar from the 19th century untill today. I also present important pedagogical movements in the 19th century
and in our days. I have analyzed four historical guitar methods and four... (More)
Guitar methods past and present – A comperative analysis of guitar methods from the 19th century and today.
The purpose of this study is to investigate the influence of early 19th century guitar methods on guitar methods of today from a technical, musical and pedagogical point of view. While the main methodology has been to make a comparative literature study, this has also implied a highly interpretative approach. There is also a sociological aspect of the inquiry. In the chapter "background and previous research" I outline the development of the classical guitar from the 19th century untill today. I also present important pedagogical movements in the 19th century
and in our days. I have analyzed four historical guitar methods and four modern schools. In the results chapter every school is presented chronologically and the focus of the analysis is on the main areas of guitar technique such as arpeggio, scales and slurring as well as on the
more over-arching pedagogical approaches. My conclusions are that the most concrete influence of the historical schools lies within repertoire pieces and in arpeggio exercises while the pedagogical aproaches have changed significantly. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med detta arbete är att undersöka inflytandet från det tidiga 1800-talets gitarrskolor i dagens klassiska gitarrskolor från ett tekniskt, musikaliskt och pedagogiskt perspektiv. Metoden för arbetet har varit en komparativ litteraturstudie med sociologiska inslag. Jag redogör i kapitlet "bakgrund/tidigare forskning" för gitarrens utveckling från 1800-talet fram till idag. Här följer även presentationer av betydande pedagoger för 1800-talet och vår tid. Jag har analyserat fyra historiska gitarrskolor och fyra moderna skolor. I resultatkapitlet presenteras varje
skola i kronologisk ordning och fokus för analysen ligger på generellt viktiga speltekniska moment som arpeggio, skalspel och legato samt på de pedagogiska förhållningssätten.... (More)
Syftet med detta arbete är att undersöka inflytandet från det tidiga 1800-talets gitarrskolor i dagens klassiska gitarrskolor från ett tekniskt, musikaliskt och pedagogiskt perspektiv. Metoden för arbetet har varit en komparativ litteraturstudie med sociologiska inslag. Jag redogör i kapitlet "bakgrund/tidigare forskning" för gitarrens utveckling från 1800-talet fram till idag. Här följer även presentationer av betydande pedagoger för 1800-talet och vår tid. Jag har analyserat fyra historiska gitarrskolor och fyra moderna skolor. I resultatkapitlet presenteras varje
skola i kronologisk ordning och fokus för analysen ligger på generellt viktiga speltekniska moment som arpeggio, skalspel och legato samt på de pedagogiska förhållningssätten. Mina huvudsakliga slutsatser är att det mest konkreta inflytandet från de historiska skolorna ligger i
repertoarstycken och arpeggioövningar medan de pedagogiska uppläggen har förändrats markant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallén, Peter
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Guitar methods, classical guitar, guitar technique, guitar pedagogics, Sor, Aguado
language
Swedish
id
3458092
date added to LUP
2013-02-05 14:18:17
date last changed
2013-02-05 14:18:17
@misc{3458092,
 abstract   = {Guitar methods past and present – A comperative analysis of guitar methods from the 19th century and today.
The purpose of this study is to investigate the influence of early 19th century guitar methods on guitar methods of today from a technical, musical and pedagogical point of view. While the main methodology has been to make a comparative literature study, this has also implied a highly interpretative approach. There is also a sociological aspect of the inquiry. In the chapter "background and previous research" I outline the development of the classical guitar from the 19th century untill today. I also present important pedagogical movements in the 19th century
and in our days. I have analyzed four historical guitar methods and four modern schools. In the results chapter every school is presented chronologically and the focus of the analysis is on the main areas of guitar technique such as arpeggio, scales and slurring as well as on the
more over-arching pedagogical approaches. My conclusions are that the most concrete influence of the historical schools lies within repertoire pieces and in arpeggio exercises while the pedagogical aproaches have changed significantly.},
 author    = {Hallén, Peter},
 keyword   = {Guitar methods,classical guitar,guitar technique,guitar pedagogics,Sor,Aguado},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gitarrskolor förr och nu - En komparativ analys av gitarrskolor från 1800-talet och idag},
 year     = {2012},
}