Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Övergången till K3 – Hur påverkas redovisningen av leasing i transportbranschen?

Hedberg, Kristian LU ; Olsson, Fredrik LU and Lindstedt, Erik LU (2013) FEKH69 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Övergången till K3 - Hur påverkas redovisningen av leasing i transportbranschen

Seminariedatum: 2013-01-18
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Kristian Hedberg, Erik
Lindstedt & Fredrik Olsson

Handledare: Erling Green

Nyckelord: transportbranschen, leasing, K3, redovisningsstandard, nyckeltal

Syfte: I första hand är syftet med uppsatsen att visa hur ett större företag i transportbranschen påverkas av övergången till K3 avseende redovisningen av leasing, men även hur företaget påverkas av det nya förslaget om en ny standard.
I andra hand är syftet att utifrån Trade-off teorin och den finansiella tillväxtcykeln analysera hur skuldsättningsgraden och... (More)
Examensarbetets titel: Övergången till K3 - Hur påverkas redovisningen av leasing i transportbranschen

Seminariedatum: 2013-01-18
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Kristian Hedberg, Erik
Lindstedt & Fredrik Olsson

Handledare: Erling Green

Nyckelord: transportbranschen, leasing, K3, redovisningsstandard, nyckeltal

Syfte: I första hand är syftet med uppsatsen att visa hur ett större företag i transportbranschen påverkas av övergången till K3 avseende redovisningen av leasing, men även hur företaget påverkas av det nya förslaget om en ny standard.
I andra hand är syftet att utifrån Trade-off teorin och den finansiella tillväxtcykeln analysera hur skuldsättningsgraden och kapitalstrukturen påverkas. Men även se om DuPont modellen kan användas och på vilket sätt positiv redovisningsteori påverkar redovisningen.

Metod: Kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer med Eurolink, mailkorrespondens med auktoriserade revisorer på Ernst & Young och data från Eurolinks årsredovisning från 2011.

Teoretiska perspektiv: Teoriavsnittet beskriver de teorier vi valt att se uppsatsen genom. Dessa teorier är den finansiella tillväxtcykeln, Trade-off teorin, DuPont-modellen och positiv redovisningsteori. Det innehåller även de två olika redovisningsstandarderna BFNAR och K3.

Empiri: Empiriavsnittet beskriver vårt fallföretag Eurolink från grunden, hur det är uppbyggt och drivs. Därefter presenteras hur Eurolink ser på sin nuvarande redovisningsstandard och övergången till K3 och hur revisorerna ser på övergången till K3 och redovisning av leasing. Slutligen beskrivs tio nyckeltal som vi valt att studera för att besvara våra frågeställningar.

Resultat: Vi har kommit fram till att övergången till K3 kommer att få stor betydelse för större företag i transportbranschen, då företagen måste ta reda på om deras leasingavtal kommer att klassificeras som operationella eller finansiella. Vi har även kommit fram till att flera nyckeltal kommer att försämras vid övergången till K3, åtta av tio nyckeltal försämras för Eurolink. Även det nya förslaget om en ny leasingstandard kommer att få stor betydelse för transportbranschen om den godkänns. Eftersom Eurolink redan är igång med att försöka omförhandla några av deras finansiella leasingavtal till operationella leasingavtal, vilket inte kommer att ha någon betydelse om den nya leasingstandarden godkänns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedberg, Kristian LU ; Olsson, Fredrik LU and Lindstedt, Erik LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
transportbranschen, leasing, K3, redovisningsstandard, nyckeltal
language
Swedish
id
3458461
date added to LUP
2013-02-06 13:05:57
date last changed
2013-02-06 13:05:57
@misc{3458461,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Övergången till K3 - Hur påverkas redovisningen av leasing i transportbranschen

Seminariedatum: 2013-01-18
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Kristian Hedberg, Erik 
Lindstedt & Fredrik Olsson

Handledare: Erling Green

Nyckelord: transportbranschen, leasing, K3, redovisningsstandard, nyckeltal

Syfte: I första hand är syftet med uppsatsen att visa hur ett större företag i transportbranschen påverkas av övergången till K3 avseende redovisningen av leasing, men även hur företaget påverkas av det nya förslaget om en ny standard.
I andra hand är syftet att utifrån Trade-off teorin och den finansiella tillväxtcykeln analysera hur skuldsättningsgraden och kapitalstrukturen påverkas. Men även se om DuPont modellen kan användas och på vilket sätt positiv redovisningsteori påverkar redovisningen.

Metod: Kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer med Eurolink, mailkorrespondens med auktoriserade revisorer på Ernst & Young och data från Eurolinks årsredovisning från 2011.

Teoretiska perspektiv: Teoriavsnittet beskriver de teorier vi valt att se uppsatsen genom. Dessa teorier är den finansiella tillväxtcykeln, Trade-off teorin, DuPont-modellen och positiv redovisningsteori. Det innehåller även de två olika redovisningsstandarderna BFNAR och K3.

Empiri: Empiriavsnittet beskriver vårt fallföretag Eurolink från grunden, hur det är uppbyggt och drivs. Därefter presenteras hur Eurolink ser på sin nuvarande redovisningsstandard och övergången till K3 och hur revisorerna ser på övergången till K3 och redovisning av leasing. Slutligen beskrivs tio nyckeltal som vi valt att studera för att besvara våra frågeställningar.

Resultat: Vi har kommit fram till att övergången till K3 kommer att få stor betydelse för större företag i transportbranschen, då företagen måste ta reda på om deras leasingavtal kommer att klassificeras som operationella eller finansiella. Vi har även kommit fram till att flera nyckeltal kommer att försämras vid övergången till K3, åtta av tio nyckeltal försämras för Eurolink. Även det nya förslaget om en ny leasingstandard kommer att få stor betydelse för transportbranschen om den godkänns. Eftersom Eurolink redan är igång med att försöka omförhandla några av deras finansiella leasingavtal till operationella leasingavtal, vilket inte kommer att ha någon betydelse om den nya leasingstandarden godkänns.},
 author    = {Hedberg, Kristian and Olsson, Fredrik and Lindstedt, Erik},
 keyword   = {transportbranschen,leasing,K3,redovisningsstandard,nyckeltal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Övergången till K3 – Hur påverkas redovisningen av leasing i transportbranschen?},
 year     = {2013},
}