Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Oförenliga verkligheter – En studie av maktkamper vid organisationsförändringar

Hellgren, Alexander LU (2013) MKVK04 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker med Foucaults diskursteori och Bourdieus teori om fält den debatt och de uppfattningar som omger två organisationsförändringar på Karlshamns lasarett, som är en del av Blekingesjukhuset. Sjukhuspersonal samt landstingspolitiker har studerats som centrala aktörer i frågan. Syftet är att med hjälp av nämnda teorier blottlägga och förstå den pågående maktkampen kring förändringarna som ett uttryck för diskursiva system i de fält aktörerna tillhör. Huvudsakligen undersöks vilka som får tillträde till respektive utestängs från de aktuella diskurserna, vad som får sägas inom dem och hur aktörer legitimerar och förkastar olika åsikter kring förändringarna. Uppsatsen har också ett visst teoriutvecklande syfte, då den... (More)
Uppsatsen undersöker med Foucaults diskursteori och Bourdieus teori om fält den debatt och de uppfattningar som omger två organisationsförändringar på Karlshamns lasarett, som är en del av Blekingesjukhuset. Sjukhuspersonal samt landstingspolitiker har studerats som centrala aktörer i frågan. Syftet är att med hjälp av nämnda teorier blottlägga och förstå den pågående maktkampen kring förändringarna som ett uttryck för diskursiva system i de fält aktörerna tillhör. Huvudsakligen undersöks vilka som får tillträde till respektive utestängs från de aktuella diskurserna, vad som får sägas inom dem och hur aktörer legitimerar och förkastar olika åsikter kring förändringarna. Uppsatsen har också ett visst teoriutvecklande syfte, då den demonstrerar hur diskursiva utestängningsmekanismer kan förstås som en del av de spelregler vilka begränsar aktörers tillträde till och handlingar inom olika fält. Analysen grundar sig på insamlat material i form av intervjuer med nyckelpersoner och debattartiklar som berör förändringarna. Intervjuerna är semistrukturerade och genomförda med tre sjuksköterskor, en avdelningschef, Blekingesjukhusets förvaltningschef samt en landstingspolitiker. Debattartiklarna har hämtats från de två större lokaltidningarna och är avgränsade till texter skrivna av aktörer inom landstingspolitiken eller sjukvården.
Uppsatsens resultat visar på en rad diskursiva mekanismer som effektivt utestänger sjukvårdspersonalen från debatten, medan sjukhusledningen och landstingspolitiker har företräde att definiera vad som är rätt och fel i sammanhanget. Detta är ett resultat av att det politiska kapitalet, som politikerna och i viss utsträckning även sjukhusledningen besitter, är starkare än det medicinska. Tillhörigheten till ett medicinskt respektive politiskt fält ger också upphov till två oförenliga världsbilder hos aktörerna, där insikt respektive översikt anses ge en objektiv bild av rådande förhållanden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellgren, Alexander LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikation, organisationsförändringar, utestängningsmekanismer, socialkonstruktivism, förvaltning, sjukhuspersonal, landstingspolitiker
language
Swedish
id
3458914
date added to LUP
2013-03-12 13:17:25
date last changed
2014-09-04 08:35:59
@misc{3458914,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker med Foucaults diskursteori och Bourdieus teori om fält den debatt och de uppfattningar som omger två organisationsförändringar på Karlshamns lasarett, som är en del av Blekingesjukhuset. Sjukhuspersonal samt landstingspolitiker har studerats som centrala aktörer i frågan. Syftet är att med hjälp av nämnda teorier blottlägga och förstå den pågående maktkampen kring förändringarna som ett uttryck för diskursiva system i de fält aktörerna tillhör. Huvudsakligen undersöks vilka som får tillträde till respektive utestängs från de aktuella diskurserna, vad som får sägas inom dem och hur aktörer legitimerar och förkastar olika åsikter kring förändringarna. Uppsatsen har också ett visst teoriutvecklande syfte, då den demonstrerar hur diskursiva utestängningsmekanismer kan förstås som en del av de spelregler vilka begränsar aktörers tillträde till och handlingar inom olika fält. Analysen grundar sig på insamlat material i form av intervjuer med nyckelpersoner och debattartiklar som berör förändringarna. Intervjuerna är semistrukturerade och genomförda med tre sjuksköterskor, en avdelningschef, Blekingesjukhusets förvaltningschef samt en landstingspolitiker. Debattartiklarna har hämtats från de två större lokaltidningarna och är avgränsade till texter skrivna av aktörer inom landstingspolitiken eller sjukvården.
Uppsatsens resultat visar på en rad diskursiva mekanismer som effektivt utestänger sjukvårdspersonalen från debatten, medan sjukhusledningen och landstingspolitiker har företräde att definiera vad som är rätt och fel i sammanhanget. Detta är ett resultat av att det politiska kapitalet, som politikerna och i viss utsträckning även sjukhusledningen besitter, är starkare än det medicinska. Tillhörigheten till ett medicinskt respektive politiskt fält ger också upphov till två oförenliga världsbilder hos aktörerna, där insikt respektive översikt anses ge en objektiv bild av rådande förhållanden.},
 author    = {Hellgren, Alexander},
 keyword   = {kommunikation,organisationsförändringar,utestängningsmekanismer,socialkonstruktivism,förvaltning,sjukhuspersonal,landstingspolitiker},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oförenliga verkligheter – En studie av maktkamper vid organisationsförändringar},
 year     = {2013},
}