Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Familjeparkering ur ett sociologiskt perspektiv

Persson, Carola LU (2013) SOCK01 20122
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att hitta förklaringar till ett beteende som
bryter mot den sociala normen. Det fält som granskas är
familjeparkeringen (extra breda parkeringsrutor avsedda för småbarnsfamiljer utanför City Gross i Höganäs och den konkreta
frågeställningen är ”Vilka är det som bryter mot regeln rörande
familjeparkering, och hur kan deras beteende förklaras ur ett
sociologiskt perspektiv?” Det empiriska materialet består av
observationer och kortare intervjuer på fältet vilka sedan kompletteras
med åtta stycken samtalsintervjuer. Analysen bygger på
Rutinaktivitetsteorin, vilken ger en strukturell förklaring till vad som
möjliggör det observerade beteendet. Teorin om självkontroll och
Teorin om neutraliseringstekniker... (More)
Syftet med denna studie är att hitta förklaringar till ett beteende som
bryter mot den sociala normen. Det fält som granskas är
familjeparkeringen (extra breda parkeringsrutor avsedda för småbarnsfamiljer utanför City Gross i Höganäs och den konkreta
frågeställningen är ”Vilka är det som bryter mot regeln rörande
familjeparkering, och hur kan deras beteende förklaras ur ett
sociologiskt perspektiv?” Det empiriska materialet består av
observationer och kortare intervjuer på fältet vilka sedan kompletteras
med åtta stycken samtalsintervjuer. Analysen bygger på
Rutinaktivitetsteorin, vilken ger en strukturell förklaring till vad som
möjliggör det observerade beteendet. Teorin om självkontroll och
Teorin om neutraliseringstekniker ger en förståelse på individnivå.
Observationerna visade att 80% av dem som parkerade på
familjeplatserna inte hade barn med sig till affären. Den strukturella
anledningen till att folk väljer att parkera där är att det finns
motiverade förövare, ett lämpligt objekt och avsaknad av kapabla
väktare. På individnivå används neutralisering för att legitimera den
normöverträdande handlingen. Det empiriska materialet visar även på
en samstämmighet mellan graden av självkontroll och benägenheten
att parkera på en plats som är avsedd för småbarnsfamiljer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Carola LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rutinaktivitetsteori, självkontrollteori, familjeparkering, neutraliseringstekniker, social kontroll, normer
language
Swedish
id
3459258
date added to LUP
2013-02-25 15:25:47
date last changed
2013-02-25 15:25:47
@misc{3459258,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att hitta förklaringar till ett beteende som
bryter mot den sociala normen. Det fält som granskas är
familjeparkeringen (extra breda parkeringsrutor avsedda för småbarnsfamiljer utanför City Gross i Höganäs och den konkreta
frågeställningen är ”Vilka är det som bryter mot regeln rörande
familjeparkering, och hur kan deras beteende förklaras ur ett
sociologiskt perspektiv?” Det empiriska materialet består av
observationer och kortare intervjuer på fältet vilka sedan kompletteras
med åtta stycken samtalsintervjuer. Analysen bygger på
Rutinaktivitetsteorin, vilken ger en strukturell förklaring till vad som
möjliggör det observerade beteendet. Teorin om självkontroll och
Teorin om neutraliseringstekniker ger en förståelse på individnivå.
Observationerna visade att 80% av dem som parkerade på
familjeplatserna inte hade barn med sig till affären. Den strukturella
anledningen till att folk väljer att parkera där är att det finns
motiverade förövare, ett lämpligt objekt och avsaknad av kapabla
väktare. På individnivå används neutralisering för att legitimera den
normöverträdande handlingen. Det empiriska materialet visar även på
en samstämmighet mellan graden av självkontroll och benägenheten
att parkera på en plats som är avsedd för småbarnsfamiljer.},
 author    = {Persson, Carola},
 keyword   = {rutinaktivitetsteori,självkontrollteori,familjeparkering,neutraliseringstekniker,social kontroll,normer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Familjeparkering ur ett sociologiskt perspektiv},
 year     = {2013},
}