Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det kreativitetsfrämjande ledarskapets inverkan på sjukskrivningar och öppenhet i det föränderliga samhället

Platon, Alexander LU and Johannesson Lindman, Kristoffer LU (2013) PSYK01 20122
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien ämnar belysa behovet av ett kreativitetsfrämjande ledarskap för att minska stress på arbetsplatser vilket är allt vanligare i den föränderliga omvärld vi lever i. Fenomenet kreativitet diskuteras utifrån delvis ett neurologiskt förhållningssätt och paralleller dras mellan kreativitet, ledarskap och personlighet. Den huvudsakliga hypotesen att kreativitetsfrämjande ledarskap minskar sjukskrivningar på arbetsplatsen kunde inte styrkas signifikant genom insamlad enkätdata. Man kunde dock se en tendens som pekade i den riktningen vilket gjorde att diskussion kring detta var av relevans. Signifikans fanns i påståendet att kreativitetsfrämjande ledarskap var korrelerat med personlighetsdraget Openness to experience, samt att... (More)
Studien ämnar belysa behovet av ett kreativitetsfrämjande ledarskap för att minska stress på arbetsplatser vilket är allt vanligare i den föränderliga omvärld vi lever i. Fenomenet kreativitet diskuteras utifrån delvis ett neurologiskt förhållningssätt och paralleller dras mellan kreativitet, ledarskap och personlighet. Den huvudsakliga hypotesen att kreativitetsfrämjande ledarskap minskar sjukskrivningar på arbetsplatsen kunde inte styrkas signifikant genom insamlad enkätdata. Man kunde dock se en tendens som pekade i den riktningen vilket gjorde att diskussion kring detta var av relevans. Signifikans fanns i påståendet att kreativitetsfrämjande ledarskap var korrelerat med personlighetsdraget Openness to experience, samt att kreativitetsfrämjande ledarskap kunde predicera ledarskapsdimensionen Change (CPE). Detta var av betydelse att undersöka då förändringsorienterat arbete är av stor vikt i dagens föränderliga samhälle. Vidare diskuteras vad det kan innebära i framtiden om hypotesen skulle styrkas och hur kreativitet skulle få en allt större roll i rekryteringssammanhang. (Less)
Abstract
This study aims to underline the need of creativity-inducing leadership to minimize stress in organizations which is much more common in today’s global changing environment. The phenomenon is partially discussed from a neurological point of view and parallels can be drawn between creativity, leadership and personality. The main hypothesis that creativity-inducing leadership reduces absences from work due to illness could not be proven significant by the analysis of the collected survey-data but a tendency towards this statement was found, which made discussion concerning the topic relevant. However, significance was found in the statement that creativity-inducing leadership was correlated with the personality characteristic ”Openness to... (More)
This study aims to underline the need of creativity-inducing leadership to minimize stress in organizations which is much more common in today’s global changing environment. The phenomenon is partially discussed from a neurological point of view and parallels can be drawn between creativity, leadership and personality. The main hypothesis that creativity-inducing leadership reduces absences from work due to illness could not be proven significant by the analysis of the collected survey-data but a tendency towards this statement was found, which made discussion concerning the topic relevant. However, significance was found in the statement that creativity-inducing leadership was correlated with the personality characteristic ”Openness to experience”, together with the conclusion that creativity-inducing leadership could predict the leadership dimension Change (CPE). This was of importance to construe because change-related work is of great concern in today's society. Further more discussion was conducted on the future impact the hypothesis would instigate if proven valid and how creativity could be a more important factor in recruitment contexts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Platon, Alexander LU and Johannesson Lindman, Kristoffer LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Keywords: Stress, Creativity, Creativity-inducing leadership, Openness to experience, organizational change, leadership, change.
language
Swedish
id
3459374
date added to LUP
2013-02-13 13:40:39
date last changed
2013-02-13 13:40:39
@misc{3459374,
 abstract   = {This study aims to underline the need of creativity-inducing leadership to minimize stress in organizations which is much more common in today’s global changing environment. The phenomenon is partially discussed from a neurological point of view and parallels can be drawn between creativity, leadership and personality. The main hypothesis that creativity-inducing leadership reduces absences from work due to illness could not be proven significant by the analysis of the collected survey-data but a tendency towards this statement was found, which made discussion concerning the topic relevant. However, significance was found in the statement that creativity-inducing leadership was correlated with the personality characteristic ”Openness to experience”, together with the conclusion that creativity-inducing leadership could predict the leadership dimension Change (CPE). This was of importance to construe because change-related work is of great concern in today's society. Further more discussion was conducted on the future impact the hypothesis would instigate if proven valid and how creativity could be a more important factor in recruitment contexts.},
 author    = {Platon, Alexander and Johannesson Lindman, Kristoffer},
 keyword   = {Keywords: Stress,Creativity,Creativity-inducing leadership,Openness to experience,organizational change,leadership,change.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det kreativitetsfrämjande ledarskapets inverkan på sjukskrivningar och öppenhet i det föränderliga samhället},
 year     = {2013},
}