Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Valet mellan specialisering och diversifiering ur ett resursbaserat perspektiv - en studie av svenska börsnoterade företag år 2006-2010

Widemar, Hanne LU ; Steinwig Chiem, Rickard ; Nannesson, Nora and Henriksson, Max (2013) FEKH19 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Valet mellan diversifiering och specialisering ur ett resursbaserat perspektiv – en studie av svenska börsnoterade företag år 2006-2010

Seminariedatum: 2013-01-18
Ämne/kurs: FEKH19: Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå
Högskolepoäng: 15 högskolepoäng
Författare: Max Henrikson, Nora Nannesson, Rickard Steinwig och Hanne Widemar
Handledare: Matts Kärreman
Fem nyckelord: diversifiering, RBV, nyckelresurser, produktområden, ICB.
Syfte: Denna studie syftar till att analysera ett urval av svenska företag
för att undersöka sambandet mellan företags nyckelresurser och grad av diversifiering.

Metod: Diversifieringsgraden har funnits genom att vi studerat respektive
företags... (More)
Examensarbetets titel: Valet mellan diversifiering och specialisering ur ett resursbaserat perspektiv – en studie av svenska börsnoterade företag år 2006-2010

Seminariedatum: 2013-01-18
Ämne/kurs: FEKH19: Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå
Högskolepoäng: 15 högskolepoäng
Författare: Max Henrikson, Nora Nannesson, Rickard Steinwig och Hanne Widemar
Handledare: Matts Kärreman
Fem nyckelord: diversifiering, RBV, nyckelresurser, produktområden, ICB.
Syfte: Denna studie syftar till att analysera ett urval av svenska företag
för att undersöka sambandet mellan företags nyckelresurser och grad av diversifiering.

Metod: Diversifieringsgraden har funnits genom att vi studerat respektive
företags årsredovisningar och delat in verksamheten efter en ICB klassificering. Även nyckelresurserna för respektive företag har identifierats genom att vi klassificerat respektive företag inom olika industrier utefter företagets kärnverksamhet, samt närmare studier av årsredovisningar. För att besvara våra hypoteser har vi valt att göra en rad avgränsningar. Bland annat avgränsas studien till att förklara diversifiering hos svenska bolag.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar avstamp i Chatterjee och Wernerfelts artikel från
1991, där diversifiering antas bero på de resurser företaget har tillgång till. Även Rumelts teoretiska bidrag inom diversifiering har använts i stor utsträckning och vi har bland annat använt oss av Rumelts mått av diversifieringsgrad. Det resursbaserade perspektivet, RBV har använts då vi tittat på hur ett företags diversifieringsgrad påverkas av tillgången på olika resurser.

Empiri: Studien har undersökt företag som varit listade på Large Cap-
listan någon gång under de senaste 20 åren och fakta och information om respektive företag har hämtats från årsredovisningar.

Resultat: I undersökningen har vi sett att företag, vilka i första hand
använder sig av fysiska resurser har en hög grad av specialisering och således lite diversifiering. Företag vilka använder sig av finansiella resurser är däremot generellt mer diversifierade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widemar, Hanne LU ; Steinwig Chiem, Rickard ; Nannesson, Nora and Henriksson, Max
supervisor
organization
course
FEKH19 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
diversifiering, RBV, nyckelresurser, produktområden, ICB.
language
Swedish
id
3459427
date added to LUP
2013-02-20 10:28:24
date last changed
2013-02-20 10:28:24
@misc{3459427,
 abstract   = {Examensarbetets titel: 	Valet mellan diversifiering och specialisering ur ett resursbaserat perspektiv – en studie av svenska börsnoterade företag år 2006-2010

Seminariedatum: 	2013-01-18
Ämne/kurs: 		FEKH19: Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå 
Högskolepoäng: 	15 högskolepoäng
Författare:		Max Henrikson, Nora Nannesson, Rickard Steinwig och Hanne Widemar	
Handledare: 	Matts Kärreman 
Fem nyckelord: 	diversifiering, RBV, nyckelresurser, produktområden, ICB. 
Syfte: 		Denna studie syftar till att analysera ett urval av svenska företag 
för att undersöka sambandet mellan företags nyckelresurser och grad av diversifiering.

Metod: 		Diversifieringsgraden har funnits genom att vi studerat respektive 
företags årsredovisningar och delat in verksamheten efter en ICB klassificering. Även nyckelresurserna för respektive företag har identifierats genom att vi klassificerat respektive företag inom olika industrier utefter företagets kärnverksamhet, samt närmare studier av årsredovisningar. För att besvara våra hypoteser har vi valt att göra en rad avgränsningar. Bland annat avgränsas studien till att förklara diversifiering hos svenska bolag. 

Teoretiska perspektiv: 	Uppsatsen tar avstamp i Chatterjee och Wernerfelts artikel från 
1991, där diversifiering antas bero på de resurser företaget har tillgång till. Även Rumelts teoretiska bidrag inom diversifiering har använts i stor utsträckning och vi har bland annat använt oss av Rumelts mått av diversifieringsgrad. Det resursbaserade perspektivet, RBV har använts då vi tittat på hur ett företags diversifieringsgrad påverkas av tillgången på olika resurser. 

Empiri: 		Studien har undersökt företag som varit listade på Large Cap- 
listan någon gång under de senaste 20 åren och fakta och information om respektive företag har hämtats från årsredovisningar. 

Resultat: 		I undersökningen har vi sett att företag, vilka i första hand 
använder sig av fysiska resurser har en hög grad av specialisering och således lite diversifiering. Företag vilka använder sig av finansiella resurser är däremot generellt mer diversifierade.},
 author    = {Widemar, Hanne and Steinwig Chiem, Rickard and Nannesson, Nora and Henriksson, Max},
 keyword   = {diversifiering,RBV,nyckelresurser,produktområden,ICB.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Valet mellan specialisering och diversifiering ur ett resursbaserat perspektiv - en studie av svenska börsnoterade företag år 2006-2010},
 year     = {2013},
}