Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hotet mot husfriden. En kvalitativ innehållsanalys av makeoverprogrammen Sommar med Ernst och Äntligen Hemma ur ett queer- och heteronormativitetsperspektiv

Svensson, Johan LU (2013) MKVK04 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har jag studerat två populära svenska makeoverprogram som visats på TV4 under 2012. De två programmen är: Sommar med Ernst med huvudprogramledaren Ernst Kirschsteiger och Äntligen Hemma med huvudprogramledaren Martin Timell.
I båda programmen har jag granskat könskonstruktionerna av både män och kvinnor utifrån hur de representeras, konstrueras och vilka reaktioner som konstruktionerna väckt på det sociala forumet Flashback. Då programmen utspelas inom den domestiska sfären, dvs. hemmiljön, är de extra intressanta då detta är en traditionell arena för ansvars- och arbetsfördelning mellan män och kvinnor.
En fallstudie har genomförts och programmen har studerats genom en kvalitativ innehållsanalys med fokus på att... (More)
I denna uppsats har jag studerat två populära svenska makeoverprogram som visats på TV4 under 2012. De två programmen är: Sommar med Ernst med huvudprogramledaren Ernst Kirschsteiger och Äntligen Hemma med huvudprogramledaren Martin Timell.
I båda programmen har jag granskat könskonstruktionerna av både män och kvinnor utifrån hur de representeras, konstrueras och vilka reaktioner som konstruktionerna väckt på det sociala forumet Flashback. Då programmen utspelas inom den domestiska sfären, dvs. hemmiljön, är de extra intressanta då detta är en traditionell arena för ansvars- och arbetsfördelning mellan män och kvinnor.
En fallstudie har genomförts och programmen har studerats genom en kvalitativ innehållsanalys med fokus på att belysa könskonstruktionerna ur ett queer- och heteronormativitetsperspektiv, dvs. hur en icke-normativ manskonstruktion ser ut och på vilket sätt den avviker vid jämförandet av traditionell heteronormativ maskulinitet.
Studien ämnar därför främst till att undersöka konstruktionen av och reaktioner på framställningen av den icke-normativa mansbilden inom vårt samhälle. Vidare är uppsatsens främsta syfte att studera de reaktioner som uppstått kring båda manskonstruktionerna i programmen och vilka underliggande ideologiska uttryck som uppkommit till följd av programmens framställning.
Studien resultat visar hur framställningen av icke-normativ maskulinitet i makeoverprogram möts av starka reaktioner i form av förminskning i feminin riktning, hat och hot, samt hur den heterosexuella makten elimineras när de ontologiska referenspunkterna utmanas av en stark gränsöverskridande manskonstruktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Johan LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
reaktioner, maskulinitetskonstruktioner, gränsöverskridande maskulinitet, tv, makeoverprogram, manskonstruktioner, avvikande identitet, sociala medier, könskonstruktioner, genus
language
Swedish
id
3459450
date added to LUP
2013-03-12 12:08:44
date last changed
2014-09-04 08:35:59
@misc{3459450,
 abstract   = {I denna uppsats har jag studerat två populära svenska makeoverprogram som visats på TV4 under 2012. De två programmen är: Sommar med Ernst med huvudprogramledaren Ernst Kirschsteiger och Äntligen Hemma med huvudprogramledaren Martin Timell. 
I båda programmen har jag granskat könskonstruktionerna av både män och kvinnor utifrån hur de representeras, konstrueras och vilka reaktioner som konstruktionerna väckt på det sociala forumet Flashback. Då programmen utspelas inom den domestiska sfären, dvs. hemmiljön, är de extra intressanta då detta är en traditionell arena för ansvars- och arbetsfördelning mellan män och kvinnor. 
 En fallstudie har genomförts och programmen har studerats genom en kvalitativ innehållsanalys med fokus på att belysa könskonstruktionerna ur ett queer- och heteronormativitetsperspektiv, dvs. hur en icke-normativ manskonstruktion ser ut och på vilket sätt den avviker vid jämförandet av traditionell heteronormativ maskulinitet. 
Studien ämnar därför främst till att undersöka konstruktionen av och reaktioner på framställningen av den icke-normativa mansbilden inom vårt samhälle. Vidare är uppsatsens främsta syfte att studera de reaktioner som uppstått kring båda manskonstruktionerna i programmen och vilka underliggande ideologiska uttryck som uppkommit till följd av programmens framställning. 
 Studien resultat visar hur framställningen av icke-normativ maskulinitet i makeoverprogram möts av starka reaktioner i form av förminskning i feminin riktning, hat och hot, samt hur den heterosexuella makten elimineras när de ontologiska referenspunkterna utmanas av en stark gränsöverskridande manskonstruktion.},
 author    = {Svensson, Johan},
 keyword   = {reaktioner,maskulinitetskonstruktioner,gränsöverskridande maskulinitet,tv,makeoverprogram,manskonstruktioner,avvikande identitet,sociala medier,könskonstruktioner,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hotet mot husfriden. En kvalitativ innehållsanalys av makeoverprogrammen Sommar med Ernst och Äntligen Hemma ur ett queer- och heteronormativitetsperspektiv},
 year     = {2013},
}