Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur förändras kundvärdet när nyhetsmedia digitaliseras? -En undersökning om dagstidningsbranschens övergång till digitala upplagor

Bäckström, Izabelle LU ; Eronen Henricsson, Anne LU and Karlbom, Sophie LU (2013) FEKH29 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att utifrån konsumentens synvinkel undersöka vad som skapar kundvärde i det digitala erbjudandet genom att ta reda på hur konsumtionsvanorna skiljer sig åt mellan den digitala
upplagan och pappersupplagan av dagstidningen för att ge ett kvalitativt bidrag till kundvärdesforskningen.

Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie som har genomförts utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Primärdatan bygger på semistrukturerade intervjuer och sekundärdatan är främst hämtad från vetenskapliga artiklar.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram åskådliggör grundläggande teorier om kundvärde samt forskning kring adoptionsprocesser och... (More)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att utifrån konsumentens synvinkel undersöka vad som skapar kundvärde i det digitala erbjudandet genom att ta reda på hur konsumtionsvanorna skiljer sig åt mellan den digitala
upplagan och pappersupplagan av dagstidningen för att ge ett kvalitativt bidrag till kundvärdesforskningen.

Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie som har genomförts utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Primärdatan bygger på semistrukturerade intervjuer och sekundärdatan är främst hämtad från vetenskapliga artiklar.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram åskådliggör grundläggande teorier om kundvärde samt forskning kring adoptionsprocesser och integrerade erbjudanden.

Empiri: Empirin bygger på sexton stycken semistrukturerade intervjuer med personer som har erfarenhet av dagstidningsläsande.

Resultat: Vad som skapar kundvärde i det digitala erbjudandet skiljer sig från värdeskapandet i pappersformatet av dagstidningen. Även om den digitala dagstidningen många gånger lovordas för bland annat sin omedelbara tillgänglighet och sitt aktuella nyhetsflöde är en majoritet av intervjupersonerna än idag ovilliga att betala för den. Utifrån de empiriska fynden har sedan en sammanfattande kundvärdesmodell skapats för att visa vad mervärdet i det digitala sammanhanget beror på. Modellen är baserad på tidigare modeller om kundvärde, men har anpassats till den digitala dagstidningen som informationsprodukt. (Less)
Abstract
Title: How does customer perceived value change as traditional media turns digital? - An exploratory study of the digital transition of newspapers.

Key words: customer perceived value, consumer perspective, digital media, online value, offline value.

Purpose: The main purpose of this thesis is to examine the customer’s value perception of the daily newspapers and how the consumption patterns differ between the physical and the digital format.

Methodology: A qualitative study has been conducted using a hermeneutic approach. This approach is deductive while incorporating inductive elements. The raw data is based on sixteen semistructured interviews whereas the secondary data is derived from scientific publications.

Theoretical... (More)
Title: How does customer perceived value change as traditional media turns digital? - An exploratory study of the digital transition of newspapers.

Key words: customer perceived value, consumer perspective, digital media, online value, offline value.

Purpose: The main purpose of this thesis is to examine the customer’s value perception of the daily newspapers and how the consumption patterns differ between the physical and the digital format.

Methodology: A qualitative study has been conducted using a hermeneutic approach. This approach is deductive while incorporating inductive elements. The raw data is based on sixteen semistructured interviews whereas the secondary data is derived from scientific publications.

Theoretical perspectives: The theoretical framework is firstly based on the basic theories of customer perceived value (CPV). Secondly, this is combined with the specific elements of the physical and digital format in order to investigate the impact of this on CPV.

Empirical foundation: The empirical foundation is based on sixteen semistructured interviews with both female and male respondents in various ages and with different professions.

Conclusions: The customers’ perceived value of daily newspapers differ depending on which format that is under consideration. The digital format is, in contrast to the physical format, appreciated because of its immediate availability and for its constantly updated news content. However, these benefits tend to be inadequate to increase customers’ willingness to pay for the online content. The additional value that is
requested by the customers in the digital newspaper is further developed in a model that is based on the empirical findings combined with previous models of customer value. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bäckström, Izabelle LU ; Eronen Henricsson, Anne LU and Karlbom, Sophie LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dagstidningar, konsumentperspektiv, kundvärde, digitalt erbjudande, fysiskt erbjudande
language
Swedish
id
3459959
date added to LUP
2013-02-12 11:08:21
date last changed
2013-02-12 11:08:21
@misc{3459959,
 abstract   = {Title: How does customer perceived value change as traditional media turns digital? - An exploratory study of the digital transition of newspapers.

Key words: customer perceived value, consumer perspective, digital media, online value, offline value.

Purpose: The main purpose of this thesis is to examine the customer’s value perception of the daily newspapers and how the consumption patterns differ between the physical and the digital format.

Methodology: A qualitative study has been conducted using a hermeneutic approach. This approach is deductive while incorporating inductive elements. The raw data is based on sixteen semistructured interviews whereas the secondary data is derived from scientific publications.

Theoretical perspectives: The theoretical framework is firstly based on the basic theories of customer perceived value (CPV). Secondly, this is combined with the specific elements of the physical and digital format in order to investigate the impact of this on CPV.

Empirical foundation: The empirical foundation is based on sixteen semistructured interviews with both female and male respondents in various ages and with different professions.

Conclusions: The customers’ perceived value of daily newspapers differ depending on which format that is under consideration. The digital format is, in contrast to the physical format, appreciated because of its immediate availability and for its constantly updated news content. However, these benefits tend to be inadequate to increase customers’ willingness to pay for the online content. The additional value that is
requested by the customers in the digital newspaper is further developed in a model that is based on the empirical findings combined with previous models of customer value.},
 author    = {Bäckström, Izabelle and Eronen Henricsson, Anne and Karlbom, Sophie},
 keyword   = {dagstidningar,konsumentperspektiv,kundvärde,digitalt erbjudande,fysiskt erbjudande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur förändras kundvärdet när nyhetsmedia digitaliseras? -En undersökning om dagstidningsbranschens övergång till digitala upplagor},
 year     = {2013},
}