Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uthyrningslagen - Om den svenska bemanningsanställningen och genomförande av EU:s bemanningsdirektiv

Bauer, Max LU (2013) HARM02 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Bemanningsdirektivet antogs 2008 med syftet att förbättra kvaliteten på det arbete
som bemanningsanställda utför inom den europeiska unionen. Den 5 december
2011 skulle direktivet varit genomfört i medlemsstaterna och Sverige var tidigt
ute med att utreda hur direktivet skulle kunna genomföras i Sverige med så lite
påverkan som möjligt på den svenska modellen.
I januari 2011 presenterades regeringens utredning som föreslog en ny lag om
uthyrning av personal. Lagen, som föreslås vara semidispositiv ska garantera
bemanningsanställda samma arbets- och anställningsvillkor som om de anställts
direkt i kundföretaget i enlighet med bemanningsdirektivets
likabehandlingsprincip. Lagen föreslås även vara tillämplig på uthyrda
arbetstagare... (More)
Bemanningsdirektivet antogs 2008 med syftet att förbättra kvaliteten på det arbete
som bemanningsanställda utför inom den europeiska unionen. Den 5 december
2011 skulle direktivet varit genomfört i medlemsstaterna och Sverige var tidigt
ute med att utreda hur direktivet skulle kunna genomföras i Sverige med så lite
påverkan som möjligt på den svenska modellen.
I januari 2011 presenterades regeringens utredning som föreslog en ny lag om
uthyrning av personal. Lagen, som föreslås vara semidispositiv ska garantera
bemanningsanställda samma arbets- och anställningsvillkor som om de anställts
direkt i kundföretaget i enlighet med bemanningsdirektivets
likabehandlingsprincip. Lagen föreslås även vara tillämplig på uthyrda
arbetstagare som utstationeras till Sverige. Undantagna från lagen föreslås
arbetstagare som täcks av kollektivavtal och/eller som uppbär garantilön mellan
uppdragen. Bemanningsdirektivets artikel 4 föreslogs inte skrivas in i den nya
lagen med hänvisning till att man inte ville förekomma EU:s tolkning om vad som
utgör begräsningar eller förbud mot bemanningsarbete
Förslaget kritiserades framför allt från arbetsgivarhåll för att vara en
överimplementering av bemanningsdirektivet, särskilt när det gällde
utstationerade arbetstagare. Likaså kritiserades undantaget för arbetstagare som
uppbar garantilön även mellan uppdragen. Vilken nivå denna garantilön höll
kunde inte garanteras varför bemanningsanställda även i framtiden riskerade
oskäligt låg lön.
Det förslag till ny lagstiftning som lämnades i januari 2011 innebär få stora
förändringar för den svenska bemanningsbranschen. Stora delar av branschen
täcks av kollektivavtal och skulle därmed vara undantagna direktivets centrala
likabehandlingsprincip. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bauer, Max LU
supervisor
organization
course
HARM02 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bemanningsdirektivet, lag om uthyrning av arbetskraft, bemanning, arbetsrätt, EU-rätt
language
Swedish
id
3461387
date added to LUP
2013-02-27 14:17:05
date last changed
2013-02-27 14:17:05
@misc{3461387,
 abstract   = {Bemanningsdirektivet antogs 2008 med syftet att förbättra kvaliteten på det arbete
som bemanningsanställda utför inom den europeiska unionen. Den 5 december
2011 skulle direktivet varit genomfört i medlemsstaterna och Sverige var tidigt
ute med att utreda hur direktivet skulle kunna genomföras i Sverige med så lite
påverkan som möjligt på den svenska modellen.
I januari 2011 presenterades regeringens utredning som föreslog en ny lag om
uthyrning av personal. Lagen, som föreslås vara semidispositiv ska garantera
bemanningsanställda samma arbets- och anställningsvillkor som om de anställts
direkt i kundföretaget i enlighet med bemanningsdirektivets
likabehandlingsprincip. Lagen föreslås även vara tillämplig på uthyrda
arbetstagare som utstationeras till Sverige. Undantagna från lagen föreslås
arbetstagare som täcks av kollektivavtal och/eller som uppbär garantilön mellan
uppdragen. Bemanningsdirektivets artikel 4 föreslogs inte skrivas in i den nya
lagen med hänvisning till att man inte ville förekomma EU:s tolkning om vad som
utgör begräsningar eller förbud mot bemanningsarbete
Förslaget kritiserades framför allt från arbetsgivarhåll för att vara en
överimplementering av bemanningsdirektivet, särskilt när det gällde
utstationerade arbetstagare. Likaså kritiserades undantaget för arbetstagare som
uppbar garantilön även mellan uppdragen. Vilken nivå denna garantilön höll
kunde inte garanteras varför bemanningsanställda även i framtiden riskerade
oskäligt låg lön.
Det förslag till ny lagstiftning som lämnades i januari 2011 innebär få stora
förändringar för den svenska bemanningsbranschen. Stora delar av branschen
täcks av kollektivavtal och skulle därmed vara undantagna direktivets centrala
likabehandlingsprincip.},
 author    = {Bauer, Max},
 keyword   = {Bemanningsdirektivet,lag om uthyrning av arbetskraft,bemanning,arbetsrätt,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uthyrningslagen - Om den svenska bemanningsanställningen och genomförande av EU:s bemanningsdirektiv},
 year     = {2013},
}