Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kravspecifikationen - en önskedröm?

Borg, Anna LU and Ralsmark, Johanna (2013) FEKH49 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: I denna uppsats vill vi uppmärksamma och diskutera rekryterares hantering av problematiken kring modifiering av kravspecifikationen. Genom att visa hur man kan förstå rekryterarnas hantering av kravspecifikationen som en essentiell del av rekryteringsprocessen, syftar denna studie till att lyfta fram en ny bild av en specifik del av rekryteringsprocessen samt en ny bild av rekryterarens roll.

Metod: Uppsatsen bygger på en konstruktionistisk syn på världen. Vår kunskapsteoretiska ståndpunkt är tolkningsinriktad då vi har fokuserat på rekryterarnas tolkningar av deras realitet. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod genom semistrukturerade intervjuer med induktivt angreppssätt.

Teoretiskt perspektiv: Vi har... (More)
Syfte: I denna uppsats vill vi uppmärksamma och diskutera rekryterares hantering av problematiken kring modifiering av kravspecifikationen. Genom att visa hur man kan förstå rekryterarnas hantering av kravspecifikationen som en essentiell del av rekryteringsprocessen, syftar denna studie till att lyfta fram en ny bild av en specifik del av rekryteringsprocessen samt en ny bild av rekryterarens roll.

Metod: Uppsatsen bygger på en konstruktionistisk syn på världen. Vår kunskapsteoretiska ståndpunkt är tolkningsinriktad då vi har fokuserat på rekryterarnas tolkningar av deras realitet. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod genom semistrukturerade intervjuer med induktivt angreppssätt.

Teoretiskt perspektiv: Vi har använt oss av en teoretisk referensram innehållande teori rörande rekryteringsprocessen, kravspecifikationen samt ledarskap.

Empiri: Uppsatsen utgår ifrån empiri som består av insamlad data från intervjuer med fem personer som arbetar med rekrytering, varav fyra främst arbetar med rekrytering av ledare.

Resultat: Resultatet av studien blir en helt ny, komplexare, bild av rekryteringsprocessen där rekryteraren måste parera mellan å ena sidan kundens önskan och å andra sidan realiteten. Detta ska småningom mynna ut i en modifierad kravspecifikation som fortfarande håller den standard som kunden efterfrågade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borg, Anna LU and Ralsmark, Johanna
supervisor
organization
course
FEKH49 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rekryteringsprocessen, arbetsanalys, kravspecifikation, chefsrekrytering, ledarskap
language
Swedish
id
3469520
date added to LUP
2013-02-15 13:31:31
date last changed
2013-02-15 13:31:31
@misc{3469520,
 abstract   = {Syfte: I denna uppsats vill vi uppmärksamma och diskutera rekryterares hantering av problematiken kring modifiering av kravspecifikationen. Genom att visa hur man kan förstå rekryterarnas hantering av kravspecifikationen som en essentiell del av rekryteringsprocessen, syftar denna studie till att lyfta fram en ny bild av en specifik del av rekryteringsprocessen samt en ny bild av rekryterarens roll.

Metod: Uppsatsen bygger på en konstruktionistisk syn på världen. Vår kunskapsteoretiska ståndpunkt är tolkningsinriktad då vi har fokuserat på rekryterarnas tolkningar av deras realitet. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod genom semistrukturerade intervjuer med induktivt angreppssätt. 

Teoretiskt perspektiv: Vi har använt oss av en teoretisk referensram innehållande teori rörande rekryteringsprocessen, kravspecifikationen samt ledarskap. 

Empiri: Uppsatsen utgår ifrån empiri som består av insamlad data från intervjuer med fem personer som arbetar med rekrytering, varav fyra främst arbetar med rekrytering av ledare.

Resultat: Resultatet av studien blir en helt ny, komplexare, bild av rekryteringsprocessen där rekryteraren måste parera mellan å ena sidan kundens önskan och å andra sidan realiteten. Detta ska småningom mynna ut i en modifierad kravspecifikation som fortfarande håller den standard som kunden efterfrågade.},
 author    = {Borg, Anna and Ralsmark, Johanna},
 keyword   = {Rekryteringsprocessen,arbetsanalys,kravspecifikation,chefsrekrytering,ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kravspecifikationen - en önskedröm?},
 year     = {2013},
}