Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brand Personality, färger & typsnitt i logotyper

Nilsson, Johanna LU ; Areskog, Victoria ; Flodin, Cecilia and Rosendahl, Frida (2013) FEKH29 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Syftet med uppsatsen är att utreda kopplingen mellan varumärkespersonligheter och logotyper. Logotyper består bland annat av färg samt typsnitt och avsikten blir därför är att undersöka de två attributens inverkan på konsumenters uppfattning av varumärkespersonligheter.

METOD: Tillvägagångssättet som valts för uppsatsen är en kvantitativ strategi och författarna har valt en deduktiv metod som huvudmetod. Det finns även inslag av den induktiva metoden där teorin är ett resultat av forskning. Studien baseras på sekundärdata, främst teorier från vetenskapliga artiklar och akademisk litteratur samt primärdata i form av en enkätundersökning.

TEORI: Studien baseras på teorier inom områdena Brand Personality, varumärke, logotyp,... (More)
SYFTE: Syftet med uppsatsen är att utreda kopplingen mellan varumärkespersonligheter och logotyper. Logotyper består bland annat av färg samt typsnitt och avsikten blir därför är att undersöka de två attributens inverkan på konsumenters uppfattning av varumärkespersonligheter.

METOD: Tillvägagångssättet som valts för uppsatsen är en kvantitativ strategi och författarna har valt en deduktiv metod som huvudmetod. Det finns även inslag av den induktiva metoden där teorin är ett resultat av forskning. Studien baseras på sekundärdata, främst teorier från vetenskapliga artiklar och akademisk litteratur samt primärdata i form av en enkätundersökning.

TEORI: Studien baseras på teorier inom områdena Brand Personality, varumärke, logotyp, färg och typsnitt. Inom forskningen kring varumärkespersonligheter har utgångspunkt varit Jennifer L. Aakers teorier. Teorierna kring varumärke, logotyp, färg samt typsnitt utgör en grund för undersökningen kring konsumenters koppling mellan tidigare nämnda teorier samt Brand Personality.

EMPIRI: En undersökning i form av en enkät har utförts på 200 respondenter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Könsfördelningen bland respondenterna var 56,5 procent kvinnor och 43,5 procent män. Stickprovet ska representera åldrarna 16-65, men efter analys i SPSS upptäcktes det att de lägre åldersgrupperna var överrepresenterade.

SLUTSATS: I den empiriska undersökningen samt i analysen framgick det att konsumenter har tydliga associationer och uppfattningar om färger samt typsnitt. Associationerna går att koppla till de varumärkespersonligheter som Jennifer L Aaker tagit fram. Färg och typsnitt i logotyper blir därför viktiga element i företags varumärkesbyggande och fungerar som ett hjälpmedel i förmedlingen av varumärkespersonligheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Johanna LU ; Areskog, Victoria ; Flodin, Cecilia and Rosendahl, Frida
supervisor
organization
course
FEKH29 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Brand Personality, Varumärke, Logotyp, Färg, Typsnitt
language
Swedish
id
3512758
date added to LUP
2013-02-20 11:01:28
date last changed
2013-02-20 11:01:28
@misc{3512758,
 abstract   = {SYFTE: Syftet med uppsatsen är att utreda kopplingen mellan varumärkespersonligheter och logotyper. Logotyper består bland annat av färg samt typsnitt och avsikten blir därför är att undersöka de två attributens inverkan på konsumenters uppfattning av varumärkespersonligheter.

METOD: Tillvägagångssättet som valts för uppsatsen är en kvantitativ strategi och författarna har valt en deduktiv metod som huvudmetod. Det finns även inslag av den induktiva metoden där teorin är ett resultat av forskning. Studien baseras på sekundärdata, främst teorier från vetenskapliga artiklar och akademisk litteratur samt primärdata i form av en enkätundersökning. 

TEORI: Studien baseras på teorier inom områdena Brand Personality, varumärke, logotyp, färg och typsnitt. Inom forskningen kring varumärkespersonligheter har utgångspunkt varit Jennifer L. Aakers teorier. Teorierna kring varumärke, logotyp, färg samt typsnitt utgör en grund för undersökningen kring konsumenters koppling mellan tidigare nämnda teorier samt Brand Personality. 

EMPIRI: En undersökning i form av en enkät har utförts på 200 respondenter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Könsfördelningen bland respondenterna var 56,5 procent kvinnor och 43,5 procent män. Stickprovet ska representera åldrarna 16-65, men efter analys i SPSS upptäcktes det att de lägre åldersgrupperna var överrepresenterade. 

SLUTSATS: I den empiriska undersökningen samt i analysen framgick det att konsumenter har tydliga associationer och uppfattningar om färger samt typsnitt. Associationerna går att koppla till de varumärkespersonligheter som Jennifer L Aaker tagit fram. Färg och typsnitt i logotyper blir därför viktiga element i företags varumärkesbyggande och fungerar som ett hjälpmedel i förmedlingen av varumärkespersonligheter.},
 author    = {Nilsson, Johanna and Areskog, Victoria and Flodin, Cecilia and Rosendahl, Frida},
 keyword   = {Brand Personality,Varumärke,Logotyp,Färg,Typsnitt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brand Personality, färger & typsnitt i logotyper},
 year     = {2013},
}