Advanced

Förutsättningar för kreativitet: hur ser lärarstudenter vid musikhögskolan på förutsättningar för kreativitet?

Tellin, Christian (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Preconditions for creativity – How do students on the music teacher program relate to preconditions for creativity?
This is a study focusing on how students on music teachers program think about the preconditions for creativity. How these students relate to creativity and how do they think they will relate to creativity as future teachers? The study focuses on the students' own experiences of creativity. Data has been collected through an interview in a focus group. It emerges in the study that the students find it difficult to define creativity. Even current creativity research shows that there are different opinions about how creativity should be defined. The final chapter discusses if a definition of the concept is important to develop... (More)
Preconditions for creativity – How do students on the music teacher program relate to preconditions for creativity?
This is a study focusing on how students on music teachers program think about the preconditions for creativity. How these students relate to creativity and how do they think they will relate to creativity as future teachers? The study focuses on the students' own experiences of creativity. Data has been collected through an interview in a focus group. It emerges in the study that the students find it difficult to define creativity. Even current creativity research shows that there are different opinions about how creativity should be defined. The final chapter discusses if a definition of the concept is important to develop the conditions for creativity. The study also presents how creativity can be different in different areas and how different situations have different requirements of what creativity can be. Finally a discussion is made about if a deeper understanding of what creativity means can lead to easier understanding of creativity and how it is possible to reach creative situations and processes. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att fokusera på hur lärarstudenter i musik ser på förutsättningar för kreativitet. Hur förhåller sig dessa studenter till kreativitet och hur tror de att kommer förhålla sig till kreativitet som blivande lärare? Studien fokuserar på lärarstudenternas egen syn och erfarenheter av kreativitet och därför har studiens datainsamling skett via intervjuer i en fokusgrupp. Det framkommer i studien att informanterna
tycker det är svårt att definiera begreppet kreativitet. Även framstående forskare inom dagens kreativitetsforskning menar att det finns olika uppfattningar om hur kreativitet bör definieras. I diskussionskapitlet diskuteras om en definition av begreppet är viktig för att kunna titta på förutsättningarna för... (More)
Syftet med denna studie är att fokusera på hur lärarstudenter i musik ser på förutsättningar för kreativitet. Hur förhåller sig dessa studenter till kreativitet och hur tror de att kommer förhålla sig till kreativitet som blivande lärare? Studien fokuserar på lärarstudenternas egen syn och erfarenheter av kreativitet och därför har studiens datainsamling skett via intervjuer i en fokusgrupp. Det framkommer i studien att informanterna
tycker det är svårt att definiera begreppet kreativitet. Även framstående forskare inom dagens kreativitetsforskning menar att det finns olika uppfattningar om hur kreativitet bör definieras. I diskussionskapitlet diskuteras om en definition av begreppet är viktig för att kunna titta på förutsättningarna för kreativitet. Studien presenterar också hur kreativitet kan se olika ut inom olika områden och hur olika situationer ställer olika krav på vad kreativitet innebär. Slutligen diskuteras det om en djupare kunskap i vad kreativitet innebär kan leda till att lättare förstå hur det är möjligt att nå kreativa situationer och processer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tellin, Christian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Creativity, creating, flow, motivation, music students, kreativitet, skapande, lärarstudenter i musik
language
Swedish
id
3512836
date added to LUP
2013-02-19 11:04:03
date last changed
2013-02-19 11:04:03
@misc{3512836,
 abstract   = {Preconditions for creativity – How do students on the music teacher program relate to preconditions for creativity?
This is a study focusing on how students on music teachers program think about the preconditions for creativity. How these students relate to creativity and how do they think they will relate to creativity as future teachers? The study focuses on the students' own experiences of creativity. Data has been collected through an interview in a focus group. It emerges in the study that the students find it difficult to define creativity. Even current creativity research shows that there are different opinions about how creativity should be defined. The final chapter discusses if a definition of the concept is important to develop the conditions for creativity. The study also presents how creativity can be different in different areas and how different situations have different requirements of what creativity can be. Finally a discussion is made about if a deeper understanding of what creativity means can lead to easier understanding of creativity and how it is possible to reach creative situations and processes.},
 author    = {Tellin, Christian},
 keyword   = {Creativity,creating,flow,motivation,music students,kreativitet,skapande,lärarstudenter i musik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förutsättningar för kreativitet: hur ser lärarstudenter vid musikhögskolan på förutsättningar för kreativitet?},
 year     = {2012},
}