Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Matchning - Kontaktperson enligt LSS

Höglund, Ann-Christin LU (2013) SOCK01 20122
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här studien ägnas åt att närmare fördjupa sig i hur kontaktpersoner enligt LSS upplever och ser på betydelsen av en matchningsprocess mellan brukare inom LSS och blivande kontaktpersoner. Rekrytering av kontaktpersoner sker på uppdrag av kommunerna i vårt land. Matchningsprocessen kan skilja sig åt från kommun till kommun och uppdraget att utföra insatsen kan utföras av socialsekreterare inom Social förvaltningen eller av en kontaktpersonsverksamhet.
Uppsatsens syfte är att söka kunskap och förståelse i hur de blivande och rådande kontaktpersonerna anser att deras matchningsprocess gick tillväga samt om matchningen har haft någon större betydelse för deras pågående uppdrag.
Empirin har insamlats genom sju semistrukturerade intervjuer... (More)
Den här studien ägnas åt att närmare fördjupa sig i hur kontaktpersoner enligt LSS upplever och ser på betydelsen av en matchningsprocess mellan brukare inom LSS och blivande kontaktpersoner. Rekrytering av kontaktpersoner sker på uppdrag av kommunerna i vårt land. Matchningsprocessen kan skilja sig åt från kommun till kommun och uppdraget att utföra insatsen kan utföras av socialsekreterare inom Social förvaltningen eller av en kontaktpersonsverksamhet.
Uppsatsens syfte är att söka kunskap och förståelse i hur de blivande och rådande kontaktpersonerna anser att deras matchningsprocess gick tillväga samt om matchningen har haft någon större betydelse för deras pågående uppdrag.
Empirin har insamlats genom sju semistrukturerade intervjuer av kontaktpersoner enligt LSS samt fyra stycken intervjuer av tre kuratorer på kontaktpersonsverksamheten i Malmö. Intervjupersonerna har beskrivit och förtäljt hur de har upplevt sin matchning inför ett blivande kontaktpersonsuppdrag. För att tyda och tolka betydelsen utav en matchningsprocess i ett kontaktpersonsuppdrag enligt LSS används Erwing Goffmans rollteori samt en vidareutveckling av Stinas Halls analysverktyg ifrån hennes bok Det offentliga mötet.
Analysen av materialet uppvisar att matchning har betydelse för ett kontaktpersonsuppdrag enligt LSS. En matchningsprocess kan ge indikationer på om brukare och blivande kontaktperson har gemensamma beröringspunkter och personkemi. En sådan process kan ge anvisningar om ett uppdrag ska inledas eller ej. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höglund, Ann-Christin LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kontaktpersonsverksamhet, matchning, kontaktperson enligt LSS, brukare
language
Swedish
id
3516351
date added to LUP
2013-02-25 15:27:47
date last changed
2013-02-25 15:27:47
@misc{3516351,
 abstract   = {Den här studien ägnas åt att närmare fördjupa sig i hur kontaktpersoner enligt LSS upplever och ser på betydelsen av en matchningsprocess mellan brukare inom LSS och blivande kontaktpersoner. Rekrytering av kontaktpersoner sker på uppdrag av kommunerna i vårt land. Matchningsprocessen kan skilja sig åt från kommun till kommun och uppdraget att utföra insatsen kan utföras av socialsekreterare inom Social förvaltningen eller av en kontaktpersonsverksamhet.
Uppsatsens syfte är att söka kunskap och förståelse i hur de blivande och rådande kontaktpersonerna anser att deras matchningsprocess gick tillväga samt om matchningen har haft någon större betydelse för deras pågående uppdrag.
Empirin har insamlats genom sju semistrukturerade intervjuer av kontaktpersoner enligt LSS samt fyra stycken intervjuer av tre kuratorer på kontaktpersonsverksamheten i Malmö. Intervjupersonerna har beskrivit och förtäljt hur de har upplevt sin matchning inför ett blivande kontaktpersonsuppdrag. För att tyda och tolka betydelsen utav en matchningsprocess i ett kontaktpersonsuppdrag enligt LSS används Erwing Goffmans rollteori samt en vidareutveckling av Stinas Halls analysverktyg ifrån hennes bok Det offentliga mötet.
Analysen av materialet uppvisar att matchning har betydelse för ett kontaktpersonsuppdrag enligt LSS. En matchningsprocess kan ge indikationer på om brukare och blivande kontaktperson har gemensamma beröringspunkter och personkemi. En sådan process kan ge anvisningar om ett uppdrag ska inledas eller ej.},
 author    = {Höglund, Ann-Christin},
 keyword   = {kontaktpersonsverksamhet,matchning,kontaktperson enligt LSS,brukare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Matchning - Kontaktperson enligt LSS},
 year     = {2013},
}