Advanced

Jämställdhet en självklarhet? En studie om musiklärarstudenters syn på genus, identitetsskapande och musik

Eckerström, Josefine (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Gender equality taken for granted? A study of how music teacher students view gender, identity and music.
The purpose of this paper is to illustrate how students at the music teacher program view gender, identity and music, the influence of teachers' standards and values, and if the training gives them the methods they need in their future roles as teachers to counteract traditional gender patterns and, additionally, let the students have the same opportunities regardless of gender, as specified in the policy documents. Seventy-nine teacher students have responded to an online survey about their perceptions and experiences. The result of the study shows that the students have great knowledge of what is considered feminine and... (More)
Title: Gender equality taken for granted? A study of how music teacher students view gender, identity and music.
The purpose of this paper is to illustrate how students at the music teacher program view gender, identity and music, the influence of teachers' standards and values, and if the training gives them the methods they need in their future roles as teachers to counteract traditional gender patterns and, additionally, let the students have the same opportunities regardless of gender, as specified in the policy documents. Seventy-nine teacher students have responded to an online survey about their perceptions and experiences. The result of the study shows that the students have great knowledge of what is considered feminine and masculine, not least when it comes to what instrument the children choose. However, few are familiar with reasearch within the field. The students also feel that there are lower expectations on women, in some courses in the program, and that the program favors men more than women. Students see gender equality as a matter of course, where simply the desire to treat equally is believed to lead to equality. Students feel that gender sensitive pedagogy and gender perspectives are treated by some teachers and courses only, or occasionally, and that this leads to them not being provided with sufficient methods to teach in a gender aware manner as future music teachers. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att belysa hur musiklärarstudenter ser på genus, identitetsskapande och musik, hur de påverkas av lärares normer och värderingar samt om utbildningen ger dem metoder att som framtida lärare motverka traditionella könsmönster och låta elever oavsett kön få samma möjligheter, då detta står i styrdokumenten för grund- och gymnasieskola.
Sjuttionio lärarstudenter har svarat på en webbenkät om sina uppfattningar och erfarenheter. Resultatet i studien visar att musiklärarstudenter har stor kunskap om vad som anses vara kvinnligt och manligt, samt vilka instrument som tjejer och killar väljer, men få känner till faktisk forskning inom området. Studenter upplever att det är lägre förväntningar på kvinnor i vissa ämnen på... (More)
Syftet med uppsatsen är att belysa hur musiklärarstudenter ser på genus, identitetsskapande och musik, hur de påverkas av lärares normer och värderingar samt om utbildningen ger dem metoder att som framtida lärare motverka traditionella könsmönster och låta elever oavsett kön få samma möjligheter, då detta står i styrdokumenten för grund- och gymnasieskola.
Sjuttionio lärarstudenter har svarat på en webbenkät om sina uppfattningar och erfarenheter. Resultatet i studien visar att musiklärarstudenter har stor kunskap om vad som anses vara kvinnligt och manligt, samt vilka instrument som tjejer och killar väljer, men få känner till faktisk forskning inom området. Studenter upplever att det är lägre förväntningar på kvinnor i vissa ämnen på utbildningen, och att utbildningen på så vis gynnar män mer än kvinnor. Studenter ser jämställdhet som en självklarhet, där en del menar att viljan att behandla alla lika räcker för att resultatet ska bli detsamma. Studenter upplever att genusmedveten pedagogik och genusperspektiv behandlas av vissa lärare och i vissa kurser eller vid enstaka tillfällen under utbildningen och de allra flesta studenter upplever att de då inte fått tillräckligt med metoder att undervisa genusmedvetet i sin framtida lärarroll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eckerström, Josefine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Music, gender, identity, student perspective, teacher students, musik, genus, identitet, studentperspektiv, musiklärarstudenter
language
Swedish
id
3558785
date added to LUP
2013-02-26 15:44:30
date last changed
2013-02-26 15:44:30
@misc{3558785,
 abstract   = {Title: Gender equality taken for granted? A study of how music teacher students view gender, identity and music.
The purpose of this paper is to illustrate how students at the music teacher program view gender, identity and music, the influence of teachers' standards and values, and if the training gives them the methods they need in their future roles as teachers to counteract traditional gender patterns and, additionally, let the students have the same opportunities regardless of gender, as specified in the policy documents. Seventy-nine teacher students have responded to an online survey about their perceptions and experiences. The result of the study shows that the students have great knowledge of what is considered feminine and masculine, not least when it comes to what instrument the children choose. However, few are familiar with reasearch within the field. The students also feel that there are lower expectations on women, in some courses in the program, and that the program favors men more than women. Students see gender equality as a matter of course, where simply the desire to treat equally is believed to lead to equality. Students feel that gender sensitive pedagogy and gender perspectives are treated by some teachers and courses only, or occasionally, and that this leads to them not being provided with sufficient methods to teach in a gender aware manner as future music teachers.},
 author    = {Eckerström, Josefine},
 keyword   = {Music,gender,identity,student perspective,teacher students,musik,genus,identitet,studentperspektiv,musiklärarstudenter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämställdhet en självklarhet? En studie om musiklärarstudenters syn på genus, identitetsskapande och musik},
 year     = {2012},
}