Advanced

Digital Marknadsföring - En värdeskapande process

Ottosson Lameri, Nathalie LU ; Farag, Ina LU and Hercberg, Nick LU (2012) FEKH29 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Digital Marknadsföring – en värdeskapande process.

Seminariedatum: 2013-01-17

Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring

Författare: Ina Farag, Nick Hercberg och Nathalie Lameri

Handledare: Lars Carlman

Bakgrund: Utvecklingen av internet har både skapat nya trender hos företagen och konsumenterna, där digital teknik på senare år har fått en stor betydelse i vardagen. Tidigare sågs digital marknadsföring som ett ungdomligt komplement till traditionell marknadsföring, men idag har de flesta företag insett att de måste ta digital marknadsföring på största allvar. Digitala medier kan se som en naturlig del utav vardagen för många, men fortfarande finns det en stor okunskap.

Syfte: Syftet med... (More)
Titel: Digital Marknadsföring – en värdeskapande process.

Seminariedatum: 2013-01-17

Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring

Författare: Ina Farag, Nick Hercberg och Nathalie Lameri

Handledare: Lars Carlman

Bakgrund: Utvecklingen av internet har både skapat nya trender hos företagen och konsumenterna, där digital teknik på senare år har fått en stor betydelse i vardagen. Tidigare sågs digital marknadsföring som ett ungdomligt komplement till traditionell marknadsföring, men idag har de flesta företag insett att de måste ta digital marknadsföring på största allvar. Digitala medier kan se som en naturlig del utav vardagen för många, men fortfarande finns det en stor okunskap.

Syfte: Syftet med vår uppsats är att utläsa hur digital marknadsföring är värdeskapande.

Metod: För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats i form av fyra stycken personliga intervjuer med personer som innehar nyckelroller och dagligen arbetar med digital marknadsföring. Den insamlade informationen har i sin tur har resulterat i studiens empiriska material och slutligen analyserats med hjälp av valda teorier.

Slutsatser: Digital Marknadsföring leder till värdeskapande effekter och för att skapa ett högt positivt upplevt värde så krävs det att företagen håller fast vid det dem står för, vågar ta risker som ligger i linje med företagets strategi och de måste tänka på mer än bara produkten – eftersom internet-konsumenterna har blivit allt mer engagerade i en aktiv och tydlig dialog med tillverkare av produkter och tjänster så bör företag alltid utgå ifrån kunderna. Då leder insatserna både till ett positivt upplevt värde för kunden samt att de ger ett ekonomiskt värde för företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottosson Lameri, Nathalie LU ; Farag, Ina LU and Hercberg, Nick LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Digital marknadsföring, värde, värdeskapande, internet, kommunikation.
language
Swedish
id
3558853
date added to LUP
2013-02-27 12:37:09
date last changed
2013-02-27 12:37:09
@misc{3558853,
 abstract   = {Titel:		Digital Marknadsföring – en värdeskapande process.

Seminariedatum:	2013-01-17

Kurs:		FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring

Författare:		Ina Farag, Nick Hercberg och Nathalie Lameri

Handledare:		Lars Carlman

Bakgrund: 		Utvecklingen av internet har både skapat nya trender hos företagen och konsumenterna, där digital teknik på senare år har fått en stor betydelse i vardagen. Tidigare sågs digital marknadsföring som ett ungdomligt komplement till traditionell marknadsföring, men idag har de flesta företag insett att de måste ta digital marknadsföring på största allvar. Digitala medier kan se som en naturlig del utav vardagen för många, men fortfarande finns det en stor okunskap.

Syfte:		Syftet med vår uppsats är att utläsa hur digital marknadsföring är värdeskapande. 

Metod:		För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats i form av fyra stycken personliga intervjuer med personer som innehar nyckelroller och dagligen arbetar med digital marknadsföring. Den insamlade informationen har i sin tur har resulterat i studiens empiriska material och slutligen analyserats med hjälp av valda teorier.

Slutsatser:		Digital Marknadsföring leder till värdeskapande effekter och för att skapa ett högt positivt upplevt värde så krävs det att företagen håller fast vid det dem står för, vågar ta risker som ligger i linje med företagets strategi och de måste tänka på mer än bara produkten – eftersom internet-konsumenterna har blivit allt mer engagerade i en aktiv och tydlig dialog med tillverkare av produkter och tjänster så bör företag alltid utgå ifrån kunderna. Då leder insatserna både till ett positivt upplevt värde för kunden samt att de ger ett ekonomiskt värde för företaget.},
 author    = {Ottosson Lameri, Nathalie and Farag, Ina and Hercberg, Nick},
 keyword   = {Digital marknadsföring,värde,värdeskapande,internet,kommunikation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digital Marknadsföring - En värdeskapande process},
 year     = {2012},
}