Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Ack, alla dessa röster!” – En kvalitativ analys av hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i podcastmediet

Sterner, Anna LU (2012) MKVK03 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Jag har i denna uppsats studerat hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i tre av de podcastprogram som under hösten 2012 tillhörde Sveriges mest nedladdade. De tre program som jag studerat är Filip och Fredriks podcast, C/O Hannah & Amanda och Alex & Sigges podcast till följd av att alla dessa program utgörs av två medverkare av samma kön.
Med utgångspunkt i att medietexter har möjlighet att kommunicera och förstärka stereotyper för genus, med andra ord för manligt och kvinnligt, så har jag gjort en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från diskursanalysen för att problematisera och diskutera hur genusstereotyper uttrycks i podcastprogrammen. Syftet med uppsatsen är att studera hur stereotyper för manligt och... (More)
Jag har i denna uppsats studerat hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i tre av de podcastprogram som under hösten 2012 tillhörde Sveriges mest nedladdade. De tre program som jag studerat är Filip och Fredriks podcast, C/O Hannah & Amanda och Alex & Sigges podcast till följd av att alla dessa program utgörs av två medverkare av samma kön.
Med utgångspunkt i att medietexter har möjlighet att kommunicera och förstärka stereotyper för genus, med andra ord för manligt och kvinnligt, så har jag gjort en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från diskursanalysen för att problematisera och diskutera hur genusstereotyper uttrycks i podcastprogrammen. Syftet med uppsatsen är att studera hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i Sveriges mest nedladdade podcastprogram med antingen enbart män eller enbart kvinnor som medverkare.
Studien visade att innehållet i männens podcastprogram skiljer sig från innehållet i kvinnornas dito. Medan kvinnorna talar om klassiskt kvinnliga ämnen, det vill säga det privata i form av känslor, familj och hushåll, så pratar männen om stereotypt manliga ämnen som arbetsliv, offentlighet och kultur. Både männen och kvinnorna i de studerade programmen är tydliga med att dela upp män och kvinnor i två olika kategorier, som kontrasterar varandra som motpoler. De visar genom samtalen att individer av samma kön är lika medan individer av motsatt kön är olika. De kommunicerar även tydligt en heterosexuell norm i sina samtal där den heterosexuella kärleken och kärnfamiljen är av stor vikt. Denna heterosexuella norm är i direkt beroende av upphöjandet av två olikartade kön i form av den maskulina mannen och den feminina kvinnan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sterner, Anna LU
supervisor
organization
course
MKVK03 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stereotyper, Genus, Diskurs, Medietexter, Normer, Maskulinitet, Femininitet, Sexualitet, Offentlighet, Podcasts, C/O Hannah & Amanda, Filip och Fredriks podcast, Alex & Sigges podcast
language
Swedish
id
3558949
date added to LUP
2013-03-12 13:09:55
date last changed
2014-09-04 08:36:08
@misc{3558949,
 abstract   = {{Jag har i denna uppsats studerat hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i tre av de podcastprogram som under hösten 2012 tillhörde Sveriges mest nedladdade. De tre program som jag studerat är Filip och Fredriks podcast, C/O Hannah & Amanda och Alex & Sigges podcast till följd av att alla dessa program utgörs av två medverkare av samma kön. 
Med utgångspunkt i att medietexter har möjlighet att kommunicera och förstärka stereotyper för genus, med andra ord för manligt och kvinnligt, så har jag gjort en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från diskursanalysen för att problematisera och diskutera hur genusstereotyper uttrycks i podcastprogrammen. Syftet med uppsatsen är att studera hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i Sveriges mest nedladdade podcastprogram med antingen enbart män eller enbart kvinnor som medverkare.
Studien visade att innehållet i männens podcastprogram skiljer sig från innehållet i kvinnornas dito. Medan kvinnorna talar om klassiskt kvinnliga ämnen, det vill säga det privata i form av känslor, familj och hushåll, så pratar männen om stereotypt manliga ämnen som arbetsliv, offentlighet och kultur. Både männen och kvinnorna i de studerade programmen är tydliga med att dela upp män och kvinnor i två olika kategorier, som kontrasterar varandra som motpoler. De visar genom samtalen att individer av samma kön är lika medan individer av motsatt kön är olika. De kommunicerar även tydligt en heterosexuell norm i sina samtal där den heterosexuella kärleken och kärnfamiljen är av stor vikt. Denna heterosexuella norm är i direkt beroende av upphöjandet av två olikartade kön i form av den maskulina mannen och den feminina kvinnan.}},
 author    = {{Sterner, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Ack, alla dessa röster!” – En kvalitativ analys av hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i podcastmediet}},
 year     = {{2012}},
}