Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inverkande faktorer på skuldsättningsgraden - från normalränteregim till lågränteregim

Johnsson, Andree LU ; Andersson, Jan Marcus LU and Montan, Joel LU (2013) FEKH89 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår studie är att identifiera de faktorer som främst
påverkade förändringen i svenska företags kapitalstruktur vid ränteskiftet
2008 och vidare undersöka ifall tillämpliga teorier kan stödja denna
förändring.
Metod: Vi kommer med hjälp av en regressionsanalys undersöka för vår
studie relevanta variabler och se hur dessa skiljer sig mellan perioderna
innan och efter ränteskiftet 2008. Vidare, med hjälp av erhållen empiri,
ämnar vi använda en kvantitativ arbetsmetod, i vilken vi förklarar erhållet
empiriskt material utifrån befintlig teori inom området kapitalstruktur.
Slutsatser: Undersökningen visar hur tre faktorer är signifikanta i sin
påverkan på skuldsättningsgraden: ej skuldrelaterad skattesköld,
... (More)
Syfte: Syftet med vår studie är att identifiera de faktorer som främst
påverkade förändringen i svenska företags kapitalstruktur vid ränteskiftet
2008 och vidare undersöka ifall tillämpliga teorier kan stödja denna
förändring.
Metod: Vi kommer med hjälp av en regressionsanalys undersöka för vår
studie relevanta variabler och se hur dessa skiljer sig mellan perioderna
innan och efter ränteskiftet 2008. Vidare, med hjälp av erhållen empiri,
ämnar vi använda en kvantitativ arbetsmetod, i vilken vi förklarar erhållet
empiriskt material utifrån befintlig teori inom området kapitalstruktur.
Slutsatser: Undersökningen visar hur tre faktorer är signifikanta i sin
påverkan på skuldsättningsgraden: ej skuldrelaterad skattesköld,
anläggningstillgångar och ränta. Detta gäller under båda ränteregimerna,
men graden av påverkan ökar för ej skuldrelaterad skattesköld, och
minskar för räntan. Detta innebär att teorierna kring Pecking Order och
Trade Off är relevanta för båda perioderna, samtidigt som räntans
drivkraft bakom skuldsättning inte helt kan räknas ut tack vare sin
signifikans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Andree LU ; Andersson, Jan Marcus LU and Montan, Joel LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skuldsättning, kapitalstruktur, ränteregim, ränta
language
Swedish
id
3559009
date added to LUP
2013-02-28 08:03:12
date last changed
2013-02-28 08:03:12
@misc{3559009,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår studie är att identifiera de faktorer som främst
påverkade förändringen i svenska företags kapitalstruktur vid ränteskiftet
2008 och vidare undersöka ifall tillämpliga teorier kan stödja denna
förändring.
Metod: Vi kommer med hjälp av en regressionsanalys undersöka för vår
studie relevanta variabler och se hur dessa skiljer sig mellan perioderna
innan och efter ränteskiftet 2008. Vidare, med hjälp av erhållen empiri,
ämnar vi använda en kvantitativ arbetsmetod, i vilken vi förklarar erhållet
empiriskt material utifrån befintlig teori inom området kapitalstruktur.
Slutsatser: Undersökningen visar hur tre faktorer är signifikanta i sin
påverkan på skuldsättningsgraden: ej skuldrelaterad skattesköld,
anläggningstillgångar och ränta. Detta gäller under båda ränteregimerna,
men graden av påverkan ökar för ej skuldrelaterad skattesköld, och
minskar för räntan. Detta innebär att teorierna kring Pecking Order och
Trade Off är relevanta för båda perioderna, samtidigt som räntans
drivkraft bakom skuldsättning inte helt kan räknas ut tack vare sin
signifikans.},
 author    = {Johnsson, Andree and Andersson, Jan Marcus and Montan, Joel},
 keyword   = {Skuldsättning,kapitalstruktur,ränteregim,ränta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inverkande faktorer på skuldsättningsgraden - från normalränteregim till lågränteregim},
 year     = {2013},
}