Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"...men det är ju mer än bara Bruce Springsteen" Evenemangsstadens betydelse för Göteborg

Dandanell, Constanza LU (2013) SGEK02 20122
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Det finns idag en idé om att städer, likt varor, måste marknadsföra sig för att på detta sätt sticka ut ur mängden och därmed visa sin unika nisch. I Göteborg finns tanken att marknadsföra staden som en evenemangsstad. Syftet med uppsatsen är att studera hur argumentationen för och emot denna marknadsföringsbild presenteras samt hur risken att bilden av den marknadsförda staden och den upplevda staden inte sammanfaller behandlas. Det teoretiska ramverket består av platsmarknadsföringsteorier, rätten till staden samt den kreativa klassens koppling till postpolitiken. Materialet är insamlad på bred front genom intervjuer, debattartiklar samt en promotionfilm. Analysramen skapas utifrån idéanalysen genom nivåerna staden Göteborg samt... (More)
Det finns idag en idé om att städer, likt varor, måste marknadsföra sig för att på detta sätt sticka ut ur mängden och därmed visa sin unika nisch. I Göteborg finns tanken att marknadsföra staden som en evenemangsstad. Syftet med uppsatsen är att studera hur argumentationen för och emot denna marknadsföringsbild presenteras samt hur risken att bilden av den marknadsförda staden och den upplevda staden inte sammanfaller behandlas. Det teoretiska ramverket består av platsmarknadsföringsteorier, rätten till staden samt den kreativa klassens koppling till postpolitiken. Materialet är insamlad på bred front genom intervjuer, debattartiklar samt en promotionfilm. Analysramen skapas utifrån idéanalysen genom nivåerna staden Göteborg samt evenemangsstaden Göteborg. I analysen framkommer att konceptet evenemangsstaden får stå nästintill oemotsagd. Det framkommer även att staden inte kan ses som enhetlig och att detta kanske inte alltid heller är önskvärt. Skillnad finns dock i om sammankopplandet mellan platsmarknadsföring och socioekonomisk ojämlikhet görs eller ej.De slutsatser som går att dra efter genomförd analys är att det finns en oproblematiserad inställning till evenemangsstaden och dess konsekvenser för staden som helhet. Genom detta förhållningssätt skapas möjligen indirekt en situation av en delad stad där den marknadsförda bilden kanske inte kan sägas överensstämma med den upplevda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dandanell, Constanza LU
supervisor
organization
course
SGEK02 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
evenemangsstad, platsmarknadsföring, Göteborg, postpolitik, rätten till staden
language
Swedish
id
3561110
date added to LUP
2013-03-22 10:33:11
date last changed
2013-03-22 10:33:11
@misc{3561110,
 abstract   = {Det finns idag en idé om att städer, likt varor, måste marknadsföra sig för att på detta sätt sticka ut ur mängden och därmed visa sin unika nisch. I Göteborg finns tanken att marknadsföra staden som en evenemangsstad. Syftet med uppsatsen är att studera hur argumentationen för och emot denna marknadsföringsbild presenteras samt hur risken att bilden av den marknadsförda staden och den upplevda staden inte sammanfaller behandlas. Det teoretiska ramverket består av platsmarknadsföringsteorier, rätten till staden samt den kreativa klassens koppling till postpolitiken. Materialet är insamlad på bred front genom intervjuer, debattartiklar samt en promotionfilm. Analysramen skapas utifrån idéanalysen genom nivåerna staden Göteborg samt evenemangsstaden Göteborg. I analysen framkommer att konceptet evenemangsstaden får stå nästintill oemotsagd. Det framkommer även att staden inte kan ses som enhetlig och att detta kanske inte alltid heller är önskvärt. Skillnad finns dock i om sammankopplandet mellan platsmarknadsföring och socioekonomisk ojämlikhet görs eller ej.De slutsatser som går att dra efter genomförd analys är att det finns en oproblematiserad inställning till evenemangsstaden och dess konsekvenser för staden som helhet. Genom detta förhållningssätt skapas möjligen indirekt en situation av en delad stad där den marknadsförda bilden kanske inte kan sägas överensstämma med den upplevda.},
 author    = {Dandanell, Constanza},
 keyword   = {evenemangsstad,platsmarknadsföring,Göteborg,postpolitik,rätten till staden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"...men det är ju mer än bara Bruce Springsteen" Evenemangsstadens betydelse för Göteborg},
 year     = {2013},
}