Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Börringesjön - en svårgenomskådad sjö

Andersson, Tobias (2013) BIO449 20121
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Alla ekosystem, skogar, sjöar, hav etc., är föränderliga och står under konstant påverkan, såväl inre som yttre, vilken försöker driva det för stunden rådande tillståndet åt olika håll. Sjöar har två dominerande tillstånd som de kan befinna sig i, antingen är de näringsfattiga och klara eller så är de näringsrika och grumliga.
I den har studien har jag undersökt Börringesjön, i södra Skåne. Syftet med studien är att undersöka eventuella orsaker till grumligheten och det dåliga siktdjupet som råder i sjön. Speciellt intressant har varit att se om det finns en gradient av grumlighet i sjön då den södra delen av sjön tidigare har varit utsatt för utsläpp från ett slakteri under en längre tid. Jag har också velat undersöka fisksamhället i... (More)
Alla ekosystem, skogar, sjöar, hav etc., är föränderliga och står under konstant påverkan, såväl inre som yttre, vilken försöker driva det för stunden rådande tillståndet åt olika håll. Sjöar har två dominerande tillstånd som de kan befinna sig i, antingen är de näringsfattiga och klara eller så är de näringsrika och grumliga.
I den har studien har jag undersökt Börringesjön, i södra Skåne. Syftet med studien är att undersöka eventuella orsaker till grumligheten och det dåliga siktdjupet som råder i sjön. Speciellt intressant har varit att se om det finns en gradient av grumlighet i sjön då den södra delen av sjön tidigare har varit utsatt för utsläpp från ett slakteri under en längre tid. Jag har också velat undersöka fisksamhället i sjön. Syftet har varit att se om det skett någon förändring av fisksamhällets uppbyggnad sedan en tidigare utförd undersökning.
Jag har under vid ett flertal tillfällen under hösten 2005 samlat in och analyserat vattenprover från sjön. Det som har undersökts är mängden partiklar i vattnet och uppdelningen har varit; oorganiskt material tex lerpartiklar, organiskt material tex döda växtdelar och alger, samt klorofyll. Klorofyllhalten undersöktes för att se hur stor del av det organiska materialet som bestod av levande alger. Vindförhållandena för den aktuella perioden har också noterats för att kunna se om vindens påverkan av den geografiska fördelningen av partiklar i sjön.
Resultatet av provfisket att fisken ökat både i antal och massa. Fördelningen mellan rovfisk (tex gös) och karpfisk (tex braxen) visar på ett fisksamhälle i relativ balans.
Någon nord –sydlig gradient av partiklar sjön kunde inte påvisas och endast svaga gradienter av partiklar kopplas till en eventuell vindpåverkan, troligtvis på grund av frånvaron av starka vindar runt dagarna för provinsamling.

Handledare: Anders Hargeby
Examensarbete 30 hp i vattenvård 2013
Biologiska institutionen Lunds universitet (Less)
Abstract
Abstract

All ecosystems, forests, lakes, seas etc., are changeable and are under constant influence, inner as well as outer, that try to push the for the moment present state in different directions. Lakes have two dominating states in which they can exist, they are either clear and low in nutrients or turbid and high in nutrients.
In this study I have been examining lake Börringesjön in the south of Skåne. The lake has been the subject of a number of investigations the last couple of years.
The purpose of the study has been to try to find the reason of, and possible measures to the poor sight in, and high turbidity of, the water in the lake. My thesis is that earlier loading of nutrients from a butchery south of the lake has created... (More)
Abstract

All ecosystems, forests, lakes, seas etc., are changeable and are under constant influence, inner as well as outer, that try to push the for the moment present state in different directions. Lakes have two dominating states in which they can exist, they are either clear and low in nutrients or turbid and high in nutrients.
In this study I have been examining lake Börringesjön in the south of Skåne. The lake has been the subject of a number of investigations the last couple of years.
The purpose of the study has been to try to find the reason of, and possible measures to the poor sight in, and high turbidity of, the water in the lake. My thesis is that earlier loading of nutrients from a butchery south of the lake has created a gradient of turbidity along the north-south axis of the lake. I have also carried out a test fishing to examine the structure of the fish-community in the lake and compare the results with the results of an earlier test fishing.
Water samples has been tested for suspended solids (SS), volatile suspended solids (VSS) and chlorophyll-a. A logger of wind-data was placed at the lake to see if the wind has an impact on the turbidity.
The results from the water samples showed no gradient of turbidity along the north-south axis of the lake. Since there was a lack of strong winds the days around sampling, only weak wind- induced gradients of turbidity. The results of the test fishing showed a fish-community that has increased in both mass and numbers. The dividing between cyprinids and piscivors show a lake that is in relative balance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Tobias
supervisor
organization
course
BIO449 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
3561291
date added to LUP
2013-03-04 10:30:36
date last changed
2013-04-05 09:00:43
@misc{3561291,
 abstract   = {Abstract

All ecosystems, forests, lakes, seas etc., are changeable and are under constant influence, inner as well as outer, that try to push the for the moment present state in different directions. Lakes have two dominating states in which they can exist, they are either clear and low in nutrients or turbid and high in nutrients.
In this study I have been examining lake Börringesjön in the south of Skåne. The lake has been the subject of a number of investigations the last couple of years. 
The purpose of the study has been to try to find the reason of, and possible measures to the poor sight in, and high turbidity of, the water in the lake. My thesis is that earlier loading of nutrients from a butchery south of the lake has created a gradient of turbidity along the north-south axis of the lake. I have also carried out a test fishing to examine the structure of the fish-community in the lake and compare the results with the results of an earlier test fishing.
Water samples has been tested for suspended solids (SS), volatile suspended solids (VSS) and chlorophyll-a. A logger of wind-data was placed at the lake to see if the wind has an impact on the turbidity. 
The results from the water samples showed no gradient of turbidity along the north-south axis of the lake. Since there was a lack of strong winds the days around sampling, only weak wind- induced gradients of turbidity. The results of the test fishing showed a fish-community that has increased in both mass and numbers. The dividing between cyprinids and piscivors show a lake that is in relative balance.},
 author    = {Andersson, Tobias},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Börringesjön - en svårgenomskådad sjö},
 year     = {2013},
}