Advanced

Vibrato - ett fiolmetodiskt perspektiv: Vad ska en fiollärare tänka på för att lära sina elever vibrato?

Witte, Julia-Caroline (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Vibrato- a violin-methodical perspective. What is important to think of when teaching vibrato?
The aim of this paper is to take part of the thoughts and experiences of violin teachers about how to teach vibrato, and to explore the consequences of different ways to proceed. Five teachers have been interviewed. Similarities and differences have been compared with earlier studies, historic writings about violin teaching and some different violin schools. The result shows the advantage you gain by preparing students in the right way for the vibrato, from their very first violin lesson, and how we as musicians and teachers could learn from the experiences of the past.
Abstract (Swedish)
Målet med uppsatsen är att ta del av fiollärares tankar och erfarenheter av hur man kan lära ut vibrato i undervisningen, samt konsekvenserna av olika tillvägagångssätt. Fem fiollärare har intervjuats. Likheter och skillnader bland svaren jämförs med tidigare forskning och äldre skrifter om violinundervisning samt olika fiolskolor. Min slutsats är att det verkar vara angeläget att redan från första stund, på rätt sätt, förbereda eleven inför spel med vibrato, samt att vi som musiker och lärare har mycket att lära oss från äldre generationer musiker och
lärare.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Witte, Julia-Caroline
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Method, singing, strings, tremolo, vibrato, violin, violin teacher, fiollärare, metodik, stråkar, sång
language
Swedish
id
3561667
date added to LUP
2013-03-05 11:09:21
date last changed
2013-03-05 11:09:21
@misc{3561667,
 abstract   = {Title: Vibrato- a violin-methodical perspective. What is important to think of when teaching vibrato?
The aim of this paper is to take part of the thoughts and experiences of violin teachers about how to teach vibrato, and to explore the consequences of different ways to proceed. Five teachers have been interviewed. Similarities and differences have been compared with earlier studies, historic writings about violin teaching and some different violin schools. The result shows the advantage you gain by preparing students in the right way for the vibrato, from their very first violin lesson, and how we as musicians and teachers could learn from the experiences of the past.},
 author    = {Witte, Julia-Caroline},
 keyword   = {Method,singing,strings,tremolo,vibrato,violin,violin teacher,fiollärare,metodik,stråkar,sång},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vibrato - ett fiolmetodiskt perspektiv: Vad ska en fiollärare tänka på för att lära sina elever vibrato?},
 year     = {2012},
}