Advanced

MUSIKINTRESSEVÄCKANDE - En studie om hur intresset för musik väckts och bibehållits hos sex elever på gymnasieskolans musikestetiska program

Lindström, Jens (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: How one becomes interested in music: A study of the arousal, revival and maintenance of musical interest as perceived by six students at the upper secondary school’s aesthetics education
This qualitative interview study attempts to investigate how six pupils studying music at the upper secondary school’s aesthetics program became interested in music, how the lower secondary school has affected their musical interest and why they have maintained this interest. The participants of this study consist of three boys and three girls studying at three different Swedish upper secondary schools. The result indicates that social environment, access to good role models and musical instruments, ample exposure to music from an early age,... (More)
Title: How one becomes interested in music: A study of the arousal, revival and maintenance of musical interest as perceived by six students at the upper secondary school’s aesthetics education
This qualitative interview study attempts to investigate how six pupils studying music at the upper secondary school’s aesthetics program became interested in music, how the lower secondary school has affected their musical interest and why they have maintained this interest. The participants of this study consist of three boys and three girls studying at three different Swedish upper secondary schools. The result indicates that social environment, access to good role models and musical instruments, ample exposure to music from an early age, dedicated and competent music teachers, individual development (the opening of "new" doors and conquering of new knowledge), and purely musical factors, such as the feelings the music conveys, have a positive impact on the participants' interest in music. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur intresset för musik väckts hos sex elever som studerar musik på gymnasiets estetiska program, hur grundskolans musikundervisning påverkat deras intresse och varför de bibehållit detta intresse. Undersökningens deltagare består av tre killar och tre tjejer som studerar vid tre olika, svenska gymnasieskolor. Resultatet tyder på att social miljö, tillgången till goda förebilder och musikinstrument, riklig exponering för musik från tidig ålder, engagerade och ämneskunniga musiklärare med förmåga att göra sitt ämne relevant för, och motivera sina elever, individuell utveckling (öppnandet av "nya" dörrar och erövrandet av nya kunskaper), samt rent musikaliska faktorer, som exempelvis... (More)
Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur intresset för musik väckts hos sex elever som studerar musik på gymnasiets estetiska program, hur grundskolans musikundervisning påverkat deras intresse och varför de bibehållit detta intresse. Undersökningens deltagare består av tre killar och tre tjejer som studerar vid tre olika, svenska gymnasieskolor. Resultatet tyder på att social miljö, tillgången till goda förebilder och musikinstrument, riklig exponering för musik från tidig ålder, engagerade och ämneskunniga musiklärare med förmåga att göra sitt ämne relevant för, och motivera sina elever, individuell utveckling (öppnandet av "nya" dörrar och erövrandet av nya kunskaper), samt rent musikaliska faktorer, som exempelvis det känslor musiken förmedlar, har haft en positiv påverkan på deltagarnas musikintresse . (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3561677,
 abstract   = {Title: How one becomes interested in music: A study of the arousal, revival and maintenance of musical interest as perceived by six students at the upper secondary school’s aesthetics education
This qualitative interview study attempts to investigate how six pupils studying music at the upper secondary school’s aesthetics program became interested in music, how the lower secondary school has affected their musical interest and why they have maintained this interest. The participants of this study consist of three boys and three girls studying at three different Swedish upper secondary schools. The result indicates that social environment, access to good role models and musical instruments, ample exposure to music from an early age, dedicated and competent music teachers, individual development (the opening of "new" doors and conquering of new knowledge), and purely musical factors, such as the feelings the music conveys, have a positive impact on the participants' interest in music.},
 author    = {Lindström, Jens},
 keyword   = {music,interest,motivation,pedagogy,pedagogics,teaching,education,musical pedagogy,musical pedagogics,musical interest,music teaching,music teacher,music education,arts programme,school,aesthetics programme,lower secondary school,upper secondary school,environment,musik,intresse,pedagogik,undervisning,utbildning,musikpedagogik,musikintresse,musikutbildning,musiklärare,musikundervisning,skola,estetiska programmet,grundskola,gymnasieskola,miljö.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {MUSIKINTRESSEVÄCKANDE - En studie om hur intresset för musik väckts och bibehållits hos sex elever på gymnasieskolans musikestetiska program},
 year     = {2012},
}