Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Resistivitetsmätningar för avgränsning av lakvattenplym från Kejsarkullens deponis infiltrationsområde

Hultin Eriksson, Elin LU (2013) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20122
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Kejsarkullens deponis lakvatten renas genom naturlig infiltration i en moränavlagring. Infiltrationsområdet har använts under en lång tid och Hultsfreds kommun har ställt frågan om marken är mättad på föroreningar samt om ett nytt mottagningsområde behövs. Målet med detta examensarbete var att lokalisera lakvattenplymens flödesväg i syftet att underlätta för kommunen att i ett senare skede bestämma var jordprover bör placeras för att utvärdera om marken är mättad på föroreningar. Lokaliseringen gjordes med hjälp av en geofysisk undersökningsmetod, resistivitet. Resistivitetmätningar utnyttjar olika materials varierande förmåga att leda elektricitet där lakvatten påvisas som lågresistiva områden. Detta beror på lakvattnets höga jonhalt ökar... (More)
Kejsarkullens deponis lakvatten renas genom naturlig infiltration i en moränavlagring. Infiltrationsområdet har använts under en lång tid och Hultsfreds kommun har ställt frågan om marken är mättad på föroreningar samt om ett nytt mottagningsområde behövs. Målet med detta examensarbete var att lokalisera lakvattenplymens flödesväg i syftet att underlätta för kommunen att i ett senare skede bestämma var jordprover bör placeras för att utvärdera om marken är mättad på föroreningar. Lokaliseringen gjordes med hjälp av en geofysisk undersökningsmetod, resistivitet. Resistivitetmätningar utnyttjar olika materials varierande förmåga att leda elektricitet där lakvatten påvisas som lågresistiva områden. Detta beror på lakvattnets höga jonhalt ökar ledningsförmågan. Genom tidigare studier är lakvattnets flödesriktning känd varpå resistivitetslinjer lades vinkelrätt mot flödet för att avgränsa utbredningen i horisontalled. Efter modellering kunde en avgränsning av lakvattenplymen ske med en viss osäker-het i resistivitetsprofilen längst bort från infiltrationsområdet. Anledningen till denna osäkerhet var att låga resistivitetsvärden återfanns i kanterna på profilen därför kunde lakvattenplymens utbredning i horisontalled ej bestämmas. En resistivitetslinje lades även vid ett observationsrör i syftet att undersöka om märkliga provresultat beror på lakvattenpåverkan. Misstankarna om en lakvattenpåverkan vid observationsröret dementerades utifrån resultaten av resistivitetsundersökningen. Tidigare uppfattningar om att berggrunden lokalt är sprickig bör omvärderas då under-sökningen visar på en sprickfri berggrund. Detta ger troligen till följd att en mindre mängd lakvatten jämfört med tidigare antaganden transporteras i sprickor i berggrunden. (Less)
Abstract
The leachate from the landfill Kejsarkullens deponiis purified by natural infiltration in a moraine deposit. Since the infiltration area has been used for decades, the Municipality of Hultsfred questions whether or not the soil is saturated with pollutants and if a new reception area is needed. To make such an investigation, the flow path of the leachate plume must initially be located. Thereby locations for soil samples can be determined in order to measure if the soil indeed is saturated with pollutants. This study aims to locate the subsurface flow path of the leachate by using a geophysical survey method (resistivity). Different materials have different capacity to conduct electricity. Since leachate is characterized by low resistivity... (More)
The leachate from the landfill Kejsarkullens deponiis purified by natural infiltration in a moraine deposit. Since the infiltration area has been used for decades, the Municipality of Hultsfred questions whether or not the soil is saturated with pollutants and if a new reception area is needed. To make such an investigation, the flow path of the leachate plume must initially be located. Thereby locations for soil samples can be determined in order to measure if the soil indeed is saturated with pollutants. This study aims to locate the subsurface flow path of the leachate by using a geophysical survey method (resistivity). Different materials have different capacity to conduct electricity. Since leachate is characterized by low resistivity while groundwater has a comparatively higher resistivity, it is thereby possible to distinguish the leachate plume.

The survey was carried out with resistivity measuring at the assumed location of the leachate plume. A resistivity line was also issued near an observation well where deviating water samples had been taken, indicating possible leachate pollution. The geophysical survey resulted in a final flow path, where a diffuse zone separated the leachate from the surrounding groundwater. No leachate could be detected in the observation well. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultin Eriksson, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
Resistivity measurements for delimitation of leachate from infiltration area at Kejsarkullen landfill
course
GEOL01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geofysik, resistivitet, lakvatten, naturlig infiltration, infiltration, deponi, geophysics, resistivity, leachate, landfill, landfill leachate
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
328
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Bertil Sundlöf, Tyréns AB,Kristianstad
id
3562237
date added to LUP
2013-03-07 11:58:30
date last changed
2013-03-07 11:58:30
@misc{3562237,
 abstract   = {The leachate from the landfill Kejsarkullens deponiis purified by natural infiltration in a moraine deposit. Since the infiltration area has been used for decades, the Municipality of Hultsfred questions whether or not the soil is saturated with pollutants and if a new reception area is needed. To make such an investigation, the flow path of the leachate plume must initially be located. Thereby locations for soil samples can be determined in order to measure if the soil indeed is saturated with pollutants. This study aims to locate the subsurface flow path of the leachate by using a geophysical survey method (resistivity). Different materials have different capacity to conduct electricity. Since leachate is characterized by low resistivity while groundwater has a comparatively higher resistivity, it is thereby possible to distinguish the leachate plume.

The survey was carried out with resistivity measuring at the assumed location of the leachate plume. A resistivity line was also issued near an observation well where deviating water samples had been taken, indicating possible leachate pollution. The geophysical survey resulted in a final flow path, where a diffuse zone separated the leachate from the surrounding groundwater. No leachate could be detected in the observation well.},
 author    = {Hultin Eriksson, Elin},
 keyword   = {geofysik,resistivitet,lakvatten,naturlig infiltration,infiltration,deponi,geophysics,resistivity,leachate,landfill,landfill leachate},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Resistivitetsmätningar för avgränsning av lakvattenplym från Kejsarkullens deponis infiltrationsområde},
 year     = {2013},
}