Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anknytningsstilens betydelse för explicita attityder till partnervåld: en interventionsstudie

Ripmark, Anna LU and Andersén, Emma LU (2013) PSYK01 20122
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I den här studien undersöker vi huruvida individers explicita attityder till olika former av partnervåld ändrar sig eller inte efter ett interventionsmoment, samt om detta skiljer sig på grund av individernas tendenser till anknytningsstil. Deltagarna i studien var gymnasieelever i årskurs tre (N= 98) vilka delades upp i en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Samtliga fick besvara enkäterna Attachment Style Questionnaire (ASQ: Feeney, Noller och Hanrahan, 1994), som undersöker vilken anknytningsstil man har och Attitudes of Male Dating Violence/Attitudes of Female Dating Violence (AMDV/AFDV: Price & Byers, 1999), som visar vad man har för attityder gentemot psykiskt, fysiskt och sexuellt partnervåld. Interventionsmomentet bestod av... (More)
I den här studien undersöker vi huruvida individers explicita attityder till olika former av partnervåld ändrar sig eller inte efter ett interventionsmoment, samt om detta skiljer sig på grund av individernas tendenser till anknytningsstil. Deltagarna i studien var gymnasieelever i årskurs tre (N= 98) vilka delades upp i en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Samtliga fick besvara enkäterna Attachment Style Questionnaire (ASQ: Feeney, Noller och Hanrahan, 1994), som undersöker vilken anknytningsstil man har och Attitudes of Male Dating Violence/Attitudes of Female Dating Violence (AMDV/AFDV: Price & Byers, 1999), som visar vad man har för attityder gentemot psykiskt, fysiskt och sexuellt partnervåld. Interventionsmomentet bestod av filmerna “Ingen ser oss” och “Vexator”. För att ta reda på om interventionen hade någon inverkan fick kontrollgruppen se filmerna efter att de fyllt i de båda enkäterna, medan interventionsgruppen fyllde i ASQ- enkäten innan filmerna och AMDV/AFDV- enkäten efter. Resultaten visade att de individer med otrygg-undvikande anknytningsstil som besvarade enkäten efter att ha sett filmerna hade en mer negativ inställning till sexuellt partnervåld än de som besvarade enkäten innan filmerna. Det visade sig även att både killar och tjejers attityder mot sexuellt partnervåld var mer negativa efter interventionen än innan. För killarna var denna skillnad mer påtaglig än för tjejerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ripmark, Anna LU and Andersén, Emma LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anknytningsstil, intervention, partnervåld, våld i nära relationer
language
Swedish
id
3562319
date added to LUP
2013-03-19 12:46:46
date last changed
2013-03-19 12:46:46
@misc{3562319,
 abstract   = {I den här studien undersöker vi huruvida individers explicita attityder till olika former av partnervåld ändrar sig eller inte efter ett interventionsmoment, samt om detta skiljer sig på grund av individernas tendenser till anknytningsstil. Deltagarna i studien var gymnasieelever i årskurs tre (N= 98) vilka delades upp i en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Samtliga fick besvara enkäterna Attachment Style Questionnaire (ASQ: Feeney, Noller och Hanrahan, 1994), som undersöker vilken anknytningsstil man har och Attitudes of Male Dating Violence/Attitudes of Female Dating Violence (AMDV/AFDV: Price & Byers, 1999), som visar vad man har för attityder gentemot psykiskt, fysiskt och sexuellt partnervåld. Interventionsmomentet bestod av filmerna “Ingen ser oss” och “Vexator”. För att ta reda på om interventionen hade någon inverkan fick kontrollgruppen se filmerna efter att de fyllt i de båda enkäterna, medan interventionsgruppen fyllde i ASQ- enkäten innan filmerna och AMDV/AFDV- enkäten efter. Resultaten visade att de individer med otrygg-undvikande anknytningsstil som besvarade enkäten efter att ha sett filmerna hade en mer negativ inställning till sexuellt partnervåld än de som besvarade enkäten innan filmerna. Det visade sig även att både killar och tjejers attityder mot sexuellt partnervåld var mer negativa efter interventionen än innan. För killarna var denna skillnad mer påtaglig än för tjejerna.},
 author    = {Ripmark, Anna and Andersén, Emma},
 keyword   = {anknytningsstil,intervention,partnervåld,våld i nära relationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anknytningsstilens betydelse för explicita attityder till partnervåld: en interventionsstudie},
 year     = {2013},
}